Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1082

Брюксел, 1 септември 2010 г.

Време е училищата да се запишат за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи

Средните училища, които желаят да запишат ученици за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи за 2010 г., от днес имат възможност да го направят на адрес http://ec.europa.eu/translatores. Срокът за записване за конкурса, наречен „Juvenes Translatores“ (което на латински означава „млади преводачи“), приключва на 20 октомври. Формулярът за участие е достъпен онлайн на всички официални езици на ЕС. Този конкурс ще се проведе на 23 ноември по едно и също време във всички избрани училища и в него могат да участват ученици, родени през 1993 г.

Целта на конкурса е да насърчава ползването и изучаването на чужди езици в Европа, както и усвояването на специфичното изкуство на превода“, отбеляза Андрула Василиу, европейски комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта. „Езиковите умения са голямо предимство за младите хора днес, които пътуват повече от предишните поколения и са по-склонни да търсят работа в чужбина. Владеенето на езици може да им помогне да напреднат повече в живота и да разшири техния кръгозор,“ добави тя.

Общият брой на училищата, които могат да участват, тази година бе увеличен от 690 на над 750 в отговор на големия интерес след началото на конкурса през 2007 г. Броят на избраните училища от всяка държава-членка ще е равен на броя на местата, които всяка държава ще има в Европейския парламент през 2014 г. (вж. по-долу). Ако някоя от държавите-членки надвиши своята квота, Комисията ще определи по метода на случайния подбор кои училища ще могат да участват.

В конкурса могат да участват всички средношколци, родени през 1993 г., като избраните училища ще бъдат приканени да запишат максимум петима ученици. Допускат се до участие ученици от всяка националност, при условие че са записани в училище, намиращо се в държава-членка на ЕС. Те могат да изберат езика от който и на който ще превеждат измежду всички 23 официални езика на ЕС.

Конкурсът ще се проведе по едно и също време във всички избрани училища и под техен надзор. Участниците ще имат на разположение два часа, за да преведат текст, който Комисията ще изпрати на училищата малко преди началото на конкурса. Разрешено е използването на речници, но не и на електронни устройства.

След конкурса преводите ще бъдат оценени от преводачи на Комисията и победителите ще бъдат поканени в Брюксел през пролетта на 2011 г. на церемонията по награждаване, чийто домакин ще бъде комисар Андрула Василиу. По време на пътуването победителите ще могат да се срещнат и с преводачи, работещи към институциите на ЕС.

Максимален брой на участващите училища от всяка държава:

Белгия

22

България

18

Чешка република

22

Дания

13

Германия

96

Eстония

6

Ирландия

12

Гърция

22

Испания

54

Франция

74

Италия

73

Кипър

6

Латвия

9

Литва

12

Люксембург

6

Унгария

22

Малта

6

Нидерландия

26

Австрия

19

Полша

51

Португалия

22

Румъния

33

Словения

8

Словакия

13

Финландия

13

Швеция

20

Обединено кралство

73

Общо

751

Повече информация за конкурса:

Уебсайт на конкурса: http://ec.europa.eu/translatores

Фейсбук: JuvenesTranslatores

Туитър: @translatores

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar