Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

V Bruslju, 31. avgusta 2010

Komisar Šemeta na obisku na Kitajskem za okrepitev sodelovanja pri carinskem nadzoru in v boju proti ponarejenemu blagu

Algirdas Šemeta, evropski komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam, bo na šanghajski svetovni razstavi Shanghai World Expo 2010 jutri odprl mednarodno konferenco na temo povezovanja z namenom spodbujanja trgovine med Kitajsko in EU. Namen te konference je proučiti načine dodatne krepitve carinskega sodelovanja med EU in Kitajsko, da se omogoči nemotena trgovina med obema stranema in hkrati državljanom zagotovi visoka stopnja varnosti. Med najpomembnejšimi točkami na dnevnem redu bodo zagotavljanje varnosti dobavne verige, boj proti tihotapljenju (zlasti cigaret) in zaščita pravic intelektualne lastnine. Kitajska je za ZDA drugi največji trgovski partner EU in njen največji vir uvoza. Evropska unija je za Kitajsko največji izvozni trg. Zaradi tega je v dejanskem interesu tako Kitajske kot Evropske unije, da se zagotovi nemoten vstop varnih, pristnih in zakonitih izdelkov na njuna trga. Komisar Šemeta bo na Kitajskem preživel 3 dni ter se v tem času s tamkajšnjimi državnimi organi in predstavniki gospodarstva pogovarjal o ključnih vprašanjih, povezanih s carino, ter ukrepi proti goljufiji, obiskal pa bo tudi šanghajsko pristanišče in se tako s prve roke seznanil z delovanjem kitajskega carinskega nadzora.

Komisar Šemeta je dejal: „Cvetenje trgovine med EU in Kitajsko je izredno pozitivno. Vendar pa ima tudi slabo stran, saj je z enakim tempom naraslo tudi nezakonito trgovanje, ki pa ga je treba ustaviti. Spoštovanje carinskih predpisov je ključnega pomena za zaščito naših državljanov in zagotavljanje nemotenega pretoka blaga med državami. Zato se moramo še bolj potruditi za učinkovito carinsko sodelovanje med EU in Kitajsko, ki bo temeljilo na medsebojnem zaupanju in skupnih ciljih.“

Carina EU ima ključno vlogo pri: zagotavljanju ravnotežja med zaščito družbe in omogočanjem zakonitih trgovinskih tokov. Carina ima podatke o vsakem posameznem uvoženem in izvoženem izdelku, ki prečka meje EU, in uporablja sodobne metode za nadzor tega blaga. Kitajska je najpomembnejši izziv za trgovinsko politiko EU. Za olajševanje te trgovine je bistvenega pomena sodelovanje med carinskimi organi na obeh straneh.

Varnost dobavne verige

Dobri trgovinski odnosi morajo temeljiti na zaupanju, da sta obe strani v celoti zavezani k zagotavljanju visoke ravni varnosti blaga, ki ga izvažata. EU in Kitajska sta si več let prizadevali utrditi to zaupanje na področju carine. Med pomembnejšimi ukrepi, ki so bili sprejeti, so podpis Sporazuma o carinskem sodelovanju in Sporazuma o medsebojni upravni pomoči ter imenovanje Skupnega odbora za carinsko sodelovanje med EU in Kitajsko, katerih namen je spodbuditi sodelovanje in izmenjavo podatkov ter pomagati pri iskanju skupnih rešitev za težave, ki so se na tem področju pojavile.

Pomembna točka na dnevnem redu komisarja Šemete bodo tudi pogovori s kolegi v Šanghaju o širitvi poskusnega projekta inteligentnih in varnih trgovinskih poti (Smart and Secure Trade Lanes), ki se je začel izvajati leta 2006. Ta projekt je svojevrsten mejnik in preizkuša varnostne ukrepe, ki se uporabljajo za pakete in podporne tehnologije (npr. pametne carinske oznake) skozi celotno pot izdelka, od začetka do konca, hkrati pa spodbuja izmenjavo podatkov in medsebojno priznavanje ključnih carinskih vprašanj. V prvi fazi projekta sta sodelovali pristanišči v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem ter kitajsko pristanišče Shenzhen. Poskusni projekt inteligentnih in varnih trgovinskih poti je bil izredno uspešen pri grajenju razumevanja, zaupanja in sodelovanja med zadevnimi carinskimi upravami, napredek pa je bil viden tudi pri medsebojnem priznavanju programov poslovnega partnerstva na obeh straneh. EU in Kitajska se sedaj pripravljata na naslednjo fazo omenjenega projekta, v kateri bodo sodelovale še Belgija, Francija, Nemčija in Italija ter pristanišče v Šanghaju. Dolgoročni cilj tega projekta je omogočiti sporazum v zvezi z medsebojnim priznavanjem varnostnih ukrepov, rezultatov nadzora in pooblaščenih gospodarskih subjektov.

Pravice intelektualne lastnine

Zaščita pravic intelektualne lastnine in boj proti ponarejanju ter piratstvu sta ključnega pomena za zagotavljanje uspešnih gospodarskih in trgovinskih odnosov med EU in Kitajsko. Januarja 2009 sta EU in Kitajska podpisali sporazum o ambicioznem akcijskem načrtu za tesnejše carinsko sodelovanje med EU in Kitajsko v zvezi z varovanjem pravic intelektualne lastnine. Namen tega sporazuma je okrepiti carinski nadzor nad ponarejanjem in piratstvom pri blagu, s katerim pogodbenici trgujeta (glej IP/09/193). V okviru tega akcijskega načrta sta se obe pogodbenici osredotočili na vzpostavitev in izvajanje carinske mreže pri varovanju pravic intelektualne lastnine, tako kot tudi na razvijanje dejavnosti na najpomembnejših področjih, kot so na primer izmenjava podatkov in dobrih praks ter sodelovanje z industrijo v zvezi s tem vprašanjem. Med komisarjevim obiskom na Kitajskem se bosta obe strani pogovarjali o podaljšanju tega akcijskega načrta do konca leta 2012, da se zagotovi njegovo ustrezno in uspešno izvajanje, proučili pa bosta tudi načine, kako izboljšati dejavnosti v okviru samega načrta.

Boj proti tihotapljenju cigaret

Komisar Šemeta se bo pogovarjal tudi o tem, kako bi lahko EU in Kitajska okrepili medsebojno sodelovanje v boju proti nezakonitemu trgovanju s cigaretami. Ponarejene in pretihotapljene cigarete predstavljajo velik problem v EU: carina EU je lani zasegla več kot 5 milijard nezakonitih cigaret, kar pa je domnevno le okrog 5–10 % celotne količine te trgovine. Zaradi nezakonite trgovine s tobakom imajo EU in države članice letno do 10 milijard evrov izgube neplačanih davkov. Poleg tega pa denar, pridobljen iz ponarejenih in pretihotapljenih cigaret, financira organizirani kriminal in terorizem, kar pa ima negativne posledice na vse države sveta. Sodelovanje EU in Kitajske v boju proti tihotapljenju cigaret se odvija v okviru Sporazuma o medsebojni upravni pomoči, ki sta ga pogodbenici podpisali leta 2004 (glej IP/04/599). Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ima od leta 2008 uradnika za zvezo v Pekingu, ki v boju proti tihotapljenju cigaret sodeluje s kitajsko carino in drugimi organi. Tesno sodelovanje ter izmenjava podatkov in obvestil o sumljivih pošiljkah sta ključnega pomena za načrtovane dejavnosti in izboljšanje nadzora nad nezakonitimi cigaretami.

Za dodatne informacije glej MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar