Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Bruxelles, 31 august 2010

Comisarul Šemeta efectuează o vizită în China pentru a impulsiona cooperarea în domeniul controalelor vamale și lupta împotriva mărfurilor contrafăcute

Comisarul UE pentru Impozitare şi uniune vamală, audit şi antifraudă, Algirdas Šemeta, va pronunța mâine discursul de deschidere al conferinței internaționale care se va desfășura în cadrul Shanghai World Expo 2010, având ca temă identificarea unor modalități de colaborare cu scopul de a facilita schimburile comerciale dintre China și UE. Obiectivul conferinței este acela de a analiza posibile modalități de dezvoltare a cooperării vamale dintre UE și China, care să conducă la fluidizarea fluxurilor comerciale dintre cele două părți și să ofere, în egală măsură, cetățenilor garanția unui grad ridicat de protecție. Printre principalele subiecte de pe agenda de discuții se vor număra securitatea lanțului de aprovizionare, problema mărfurilor de contrabandă (în special țigări) și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. China este al doilea partener comercial al UE, după SUA, și în același timp principala sa sursă de importuri. La rândul său, UE este pentru China cea mai mare piață de export. Așadar, atât UE, cât și China au tot interesul să se asigure că pe piețele lor pătrund produse sigure, autentice și legale. Comisarul Šemeta va petrece 3 zile în China și va discuta cu autoritățile naționale și cu reprezentanți ai mediului de afaceri chestiuni primordiale legate de măsurile vamale și antifraudă. Comisarul va vizita, de asemenea, portul Shanghai pentru a observa la fața locului modul în care se desfășoară controalele vamale efectuate de autoritățile din China.

Comisarul Šemeta a declarat în acest sens: „Comerțul înfloritor dintre UE și China este un lucru cât se poate de pozitiv. Există însă și dezavantaje care decurg din aceasta, și anume creșterea în paralel a comerțului ilegal, fenomen care trebuie stopat. Pentru a ne proteja cetățenii și pentru a garanta fluxul liber de mărfuri între partenerii comerciali, respectarea normelor vamale este un element esențial. De aceea, trebuie să facem mai multe eforturi în direcția unei cooperări eficiente între UE și China, bazată pe încredere reciprocă și pe obiective comune”.

Vămile din UE îndeplinesc un rol crucial, și anume acela de a asigura echilibrul dintre nevoia de a proteja societatea și cea de a facilita fluxurile comerciale legitime. Vămile dețin informații cu privire la fiecare import sau export care traversează granițele UE și utilizează metode sofisticate pentru controlul acestor mărfuri. China reprezintă pentru UE principala mare provocare în domeniul politicii comerciale. Ca atare, colaborarea dintre autoritățile vamale ale celor două părți este esențială pentru facilitarea schimburilor comerciale.

Securitatea lanțului de aprovizionare

Bunele relații comerciale trebuie să se bazeze pe încrederea că ambele părți se angajează ferm să asigure un grad ridicat de securitate a mărfurilor pe care le exportă. UE și China au lucrat timp de mai mulți ani la cimentarea acestei colaborări bazate pe încredere în domeniul vamal. Printre principalele măsuri adoptate se numără semnarea Acordului de cooperare vamală și asistență administrativă reciprocă și crearea Comitetului mixt UE-China în domeniul cooperării vamale, pentru a promova cooperarea și schimbul de informații și a identifica soluții comune la problemele care apar în acest domeniu.

O chestiune importantă pe care o va discuta comisarul cu omologii săi de la Shanghai este extinderea proiectului pilot Smart and Secure Trade Lanes (SSTL), lansat în 2006. Acest proiect crucial testează măsurile de securitate aplicate în cazul unui container, precum și tehnologia aferentă (cum ar fi sigiliile inteligente) de-a lungul călătoriei acestuia de la locul expedierii la destinație și promovează schimbul de date și recunoașterea reciprocă în ceea ce privește anumite aspecte esențiale din domeniul vamal. Prima etapă a proiectului a inclus câteva porturi din Regatul Unit și din Țările de Jos, precum și portul Shenzhen din China. Proiectul pilot SSTL a dat rezultate excelente în aprofundarea înțelegerii, încrederii și cooperării dintre administrațiile vamale participante și a accelerat progresele în domeniul recunoașterii reciproce a programelor de parteneriat în afaceri, de ambele părți. În prezent, UE și China pregătesc lansarea următoarei etape a proiectului SSTL, care se va extinde odată cu participarea Belgiei, a Franței, a Germaniei și a Italiei, precum și a portului Shanghai. Pe termen lung, obiectivul acestui proiect este facilitarea acordului cu privire la recunoașterea reciprocă a măsurilor de securitate, a rezultatelor controalelor și a operatorilor economici autorizați.

Drepturile de proprietate intelectuală

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală și combaterea falsificării și pirateriei sunt esențiale pentru ca relațiile comerciale dintre UE și China să decurgă în condiții bune. În ianuarie 2009, UE și China au semnat un acord care viza adoptarea unui plan de acțiune ambițios pentru o cooperare mai strânsă între UE și China în domeniul aplicării normelor privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Obiectivul acestuia este înăsprirea controalelor vamale în scopul combaterii falsificării și pirateriei în cazul mărfurilor comercializate între cele două părți (a se vedea IP/09/193). În cadrul planului de acțiune, cele două părți au insistat asupra creării și implementării unei rețele a vămilor în scopul protecției drepturilor de proprietate intelectuală și asupra organizării unor acțiuni în anumite domenii-cheie, cum ar fi schimbul de date, schimbul de bune practici și colaborarea cu reprezentanții industriei în aceste privințe. În cursul vizitei comisarului în China, cele două părți vor discuta despre prelungirea planului de acțiune până la sfârșitul anului 2012, astfel încât acesta să se poată implementa cu succes, și vor analiza posibile modalități de îmbunătățire a activităților din cadrul planului.

Combaterea contrabandei cu țigări

Comisarul Šemeta va aborda și chestiunea intensificării cooperării dintre UE și China cu scopul de a stopa comerțul ilegal cu țigări. Pentru UE, comerțul cu țigări contrafăcute și contrabanda cu țigări reprezintă o problemă de proporții uriașe; anul trecut, vameșii din UE au confiscat peste 5 miliarde de țigări ilegale, iar aceasta nu reprezintă decât aproximativ 5-10% din ceea ce se bănuiește a fi volumul real de marfă comercializată. UE și statele membre pierd anual până la 10 miliarde EUR ca urmare a taxelor neplătite pe fondul comerțului ilicit cu tutun. Mai mult decât atât, cu banii obținuți din vânzarea țigărilor contrafăcute și din contrabanda cu țigări sunt finanțate grupurile teroriste și mafiote, fapt care constituie o amenințare pentru întreaga lume. Cooperarea UE-China în domeniul combaterii contrabandei cu țigări se desfășoară în cadrul Acordului de asistență reciprocă semnat de cele două părți în 2004 (a se vedea IP/04/599). Din 2008, OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) are la Beijing un ofițer de legătură care colaborează cu autoritățile vamale chineze și cu alte autorități pe probleme legate de contrabanda cu țigări. Cooperarea strânsă și schimbul de informații cu privire la transporturile suspecte sunt esențiale pentru precizia operațiunilor și pentru îmbunătățirea controalelor care vizează comerțul ilegal cu țigări.

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar