Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Briselē, 2010. gada 31. augustā

Komisārs A. Šemeta apmeklē Ķīnu, lai pastiprinātu sadarbību muitas kontroles jomā un cīņu pret preču viltošanu

ES nodokļu un muitas savienības, revīzijas un krāpšanas apkarošanas komisārs Aļģirds Šemeta rīt Šanhajas 2010. gada Pasaules izstādē atklās starptautisku konferenci par sadarbības veidošanu, lai veicinātu tirdzniecību starp Ķīnu un ES. Konferences mērķis ir izpētīt paņēmienus turpmākas muitas sadarbības uzlabošanai starp ES un Ķīnu, lai starp abām valstīm ļautu noritēt netraucētai tirdzniecības plūsmai, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem augstu aizsardzības līmeni. Darba kārtības galvenie jautājumi būs piegādes ķēdes nodrošināšana, kontrabandas (jo īpaši cigarešu kontrabandas) apkarošana un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība. Ķīna ir otrs lielākais ES tirdzniecības partneris pēc ASV un tās lielākais importa avots. ES ir lielākais Ķīnas eksporta tirgus. Tāpēc gan ES, gan Ķīna ir patiesi ieinteresētas nodrošināt, ka droši, autentiski un neviltoti produkti var viegli iekļūt abu valstu tirgos. Komisārs A. Šemeta Ķīnā uzturēsies 3 dienas, apspriežot ar valsts iestādēm un uzņēmējdarbības pārstāvjiem galvenos jautājumus saistībā ar muitas pasākumiem un cīņu pret krāpšanu, un apmeklēs Šanhajas ostu, lai tieši iepazītos ar Ķīnas muitas kontroles darbību.

Komisārs A. Šemeta sacīja: Tirdzniecības palielināšanās starp ES un Ķīnu ir ļoti pozitīva. Tomēr negatīvā puse ir tāda, ka vienlaikus mēs esam pieredzējuši nelegālās tirdzniecības pieaugumu, kas ir jāaptur. Muitas noteikumu ievērošana ir svarīga, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājus un garantētu preču brīvu apriti starp tirdzniecībā iesaistītajām valstīm. Tāpēc mums jāvelta vēl lielāks darbs efektīvas muitas sadarbības nodrošināšanai starp ES un Ķīnu, kas balstās uz savstarpēju uzticēšanos un kopējiem mērķiem.”

ES muitai ir būtiska nozīme, nodrošinot līdzsvaru starp sabiedrības aizsardzību un legālu preču tirdzniecības plūsmas atvieglošanu. Muitai ir informācija par katru importēto un eksportēto preci, kas šķērso ES robežas, un tā izmanto mūsdienīgākās metodes šo preču kontrolei. Ķīna ir vissvarīgākā ES tirdzniecības politikas problēma. Sadarbība starp abu pušu muitas iestādēm ir svarīga, lai atvieglotu šo tirdzniecību.

Piegādes ķēdes drošība

Labas tirdzniecības attiecības ir jābalsta uz uzticēšanos, ka abas puses ir pilnībā apņēmušās nodrošināt eksportēto preču augstu drošības līmeni. ES un Ķīna ir vairākus gadus strādājušas, lai nostiprinātu uzticēšanos muitas jomā. Starp svarīgākajiem veiktajiem pasākumiem ir muitas sadarbības un savstarpējas administratīvās palīdzības nolīguma parakstīšana un ES un Ķīnas kopējās muitas sadarbības komitejas izveide, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu un lai palīdzētu rast kopējus risinājumus šajā jomā atklātajām problēmām.

Svarīgs jautājums, kuru komisārs apspriedīs ar saviem sarunu partneriem Šanhajā, ir 2006. gadā uzsāktā intelektisko un drošo tirdzniecības līniju (Smart and Secure Trade Lanes jeb SSTL) izmēģinājumu projekta paplašināšana. Šis svarīgais projekts pārbauda drošības pasākumus, kādus piemēro konteineram un atbalsta tehnoloģiju (t.i., intelektiskās plombas) visā piegādes posmā, kā arī veicina datu apmaiņu un galveno muitas jautājumu savstarpēju atzīšanu. Pirmajā posmā iesaistīja ostas Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, kā arī Šeņžeņas ostu Ķīnā. SSTL izmēģinājuma projekts ir izrādījies ļoti veiksmīgs izpratnes, uzticēšanās un sadarbības palielināšanā starp iesaistītajām muitas iestādēm, kā arī sekmējot darbu par uzņēmējdarbības partnerības programmu savstarpēju atzīšanu abās pusēs. ES un Ķīna pašlaik gatavojas uzsākt nākamo SSTL posmu, paplašinot līdzdalību, lai iekļautu Beļģiju, Franciju, Vāciju un Itāliju, kā arī Šanhajas ostu. Šī projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt vienošanos par drošības pasākumu, kontroles rezultātu un atzītu komersantu savstarpēju atzīšanu.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un cīņa pret preču viltošanu un pirātismu ir svarīga, lai nodrošinātu ES un Ķīnas ekonomikas un tirdzniecības attiecību panākumus. ES un Ķīna 2009. gada janvārī parakstīja nolīgumu par tālejošu rīcības plānu ciešākai sadarbībai muitas jomā starp ES un Ķīnu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pastiprināšanu. Tā mērķis ir pastiprināt muitas kontroli, lai novērstu to preču viltošanu un pirātismu tirdzniecībā starp abām pusēm(sk. IP/09/193). Ar šo rīcības plānu abas puses galveno uzmanību ir pievērsušas tam, lai izveidotu un īstenotu muitas tīklu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, kā arī lai izvērstu darbības galvenajās jomās, piemēram, datu apmaiņa, labākās prakses apmaiņa un sadarbība ar ražotājiem par šo jautājumu. Komisāra vizītes laikā Ķīnā abas puses apspriedīs šī rīcības plāna pagarināšanu līdz 2012. gada beigām, lai nodrošinātu tā pienācīgu un veiksmīgu īstenošanu, un aplūkos paņēmienus, ar kuriem var uzlabot plānā paredzētās darbības.

Cīņa pret cigarešu kontrabandu

Komisārs A. Šemeta arī apspriedīs kā var attīstīt ES un Ķīnas sadarbību saistībā ar cigarešu nelegālās tirdzniecības pārtraukšanu. Cigarešu viltošana un kontrabanda ir liela ES problēma: ES muitas iestādes pagājušajā gadā atklāja vairāk nekā 5 miljardus nelegālo cigarešu, un, iespējams, tie ir tikai 5-10 % tā, ko uzskata par patieso šādas tirdzniecības apjomu. ES un dalībvalstis katru gadu zaudē līdz pat 10 miljardiem euro nenomaksātos nodokļos, kas attiecas uz cigarešu nelegālu tirdzniecību. Turklāt ar naudu, kas iegūta no cigarešu viltošanas un kontrabandas tiek atbalstīta organizētā noziedzība un terorisms, kas ietekmē valstis visā pasaulē. ES un Ķīnas sadarbība attiecībā uz cigarešu kontrabandu notiek savstarpējās palīdzības noīguma ietvaros, kuru abas puses parakstīja 2004. gadā (sk.  IP/04/599). Kopš 2008. gada OLAF (ES Birojs krāpšanas apkarošanai) ir sadarbības koordinators Pekinā, lai strādātu ar Ķīnas muitas iestādēm un citām iestādēm cigarešu kontrabandas apkarošanā. Cieša sadarbība un informācijas apmaiņa, un aizdomīgu sūtījumu izmeklēšana ir svarīga, lai izvērstu darbības un uzlabotu kontroli pret nelegāli tirgotām cigaretēm.

Papildinformācijai skatīt MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar