Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1079

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2010

Ο Επίτροπος Šemeta επισκέπτεται την Κίνα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων και της αντιμετώπισης των προϊόντων παραποίησης και απομίμησης

Ο Επίτροπος της ΕΕ κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιος για τη Φορολογία και την Τελωνειακή Ένωση, την Καταπολέμηση της Απάτης και τον Λογιστικό Έλεγχο, θα κηρύξει αύριο την έναρξη διεθνούς συνεδρίου στη Διεθνή Έκθεση 2010 της Σαγκάης σχετικά με τη δημιουργία γεφυρών για τη διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ. Στόχος του συνεδρίου είναι η διερεύνηση τρόπων περαιτέρω ενίσχυσης της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, προκειμένου να ομαλοποιηθούν οι εμπορικές ροές μεταξύ των δύο πλευρών με ταυτόχρονη παροχή στους πολίτες υψηλότερου επιπέδου προστασίας. Σε υψηλή θέση στην ημερησία διάταξη θα βρίσκονται η διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού, η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου (ιδίως των τσιγάρων) και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Κίνα είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μετά τις ΗΠΑ και η μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Κίνας. Συνεπώς, τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα έχουν πραγματικό συμφέρον να διασφαλίσουν την εύκολη είσοδο ασφαλών, γνήσιων και νόμιμων προϊόντων στις αγορές αμφοτέρων των αγορών. Κατά την τριήμερη παραμονή του στην Κίνα, ο Επίτροπος Šemeta θα συζητήσει ζωτικά θέματα που σχετίζονται με τα τελωνεία και τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης με περιφερειακές αρχές και εκπροσώπους των επιχειρήσεων και θα επισκεφθεί το λιμάνι της Σαγκάης για να διαπιστώσει ιδίοις όμασι πώς λειτουργούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στην Κίνα.

Ο Επίτροπος κ. Šemeta δήλωσε: «Η άνθηση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας είναι εξαιρετικά θετικό γεγονός. Ωστόσο, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι έχουμε δει ταυτόχρονα αύξηση του παράνομου εμπορίου, το οποίο πρέπει να σταματήσει. Είναι απαραίτητη η τήρηση των τελωνειακών κανόνων, ώστε να προστατευθούν οι πολίτες μας και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των εμπορευόμενων χωρών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να επιτύχουμε αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, θεμελιωμένη σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε κοινούς στόχους.»

Οι τελωνειακές αρχές στην ΕΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο: διασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ προστασίας της κοινωνίας και διευκόλυνσης των νόμιμων εμπορικών ροών. Τα τελωνεία διαθέτουν πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη εισαγωγή και εξαγωγή που διέρχεται από τα σύνορα της ΕΕ, χρησιμοποιούν δε τεχνολογικώς σύγχρονες μεθόδους ελέγχου των εν λόγω εμπορευμάτων. Η Κίνα αποτελεί τη μόνη σημαντικότερη εμπορική πρόκληση για την πολιτική εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ. Η συνεργασία των τελωνειακών αρχών των δύο πλευρών είναι ουσιαστική για την διευκόλυνση του εμπορίου αυτού.

Ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού

Οι καλές εμπορικές σχέσεις πρέπει να στηρίζονται στη βεβαιότητα ότι αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευθεί πλήρως να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων που εξάγουν. Η ΕΕ και η Κίνα συνεργάζονται επί σειρά ετών για να παγιώσουν αυτή την εμπιστοσύνη στον τομέα των τελωνείων. Μεταξύ των σημαντικών μέτρων που έχουν ληφθεί περιλαμβάνεται η υπογραφή της συμφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και η δημιουργία της κοινής επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ-Κίνας (JCCC) για την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και για τη συμβολή στην εξεύρεση κοινών λύσεων στα προβλήματα που παρουσιάζονται στον εν λόγω τομέα.

Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα συζητήσει ο Επίτροπος με τους συνομιλητές του στη Σαγκάη είναι η επέκταση του πιλοτικού έργου Ευφυείς και Ασφαλείς Εμπορικές Γραμμές (SSTL) που ξεκίνησε το 2006. Στο εν λόγω εμβληματικό έργο εξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται σε εμπορευματοκιβώτια και στις συναφείς τεχνολογίες υποστήριξης (π.χ. ευφυείς σφραγίδες) καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού από την αρχή μέχρι τον προορισμό, και προωθείται η ανταλλαγή δεδομένων και η αμοιβαία αναγνώριση ζωτικών τελωνειακών ζητημάτων. Στην πρώτη φάση συμμετείχαν λιμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες, καθώς και ο κινεζικός λιμένας του Shenzhen. Το πιλοτικό έργο SSTL πέτυχε ιδιαίτερα να βελτιώσει την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών τελωνειακών διοικήσεων, καθώς και την πρόοδο των εργασιών στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων των δύο πλευρών. Η ΕΕ και η Κίνα ετοιμάζονται τώρα να δρομολογήσουν την επόμενη φάση του SSTL με διευρυμένη συμμετοχή που θα περιλαμβάνει το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, καθώς και τον λιμένα της Σαγκάης. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του εν λόγω έργου είναι να διευκολύνει τη συμφωνία σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων ασφαλείας, των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της επιτυχίας των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας. Τον Ιανουάριο του 2009, η ΕΕ και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης για στενότερη τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών στον τομέα της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων κατά της παραποίησης / απομίμησης και της πειρατείας στα εμπορεύματα που διακινούνται από αμφότερες τις πλευρές (βλ. IP/09/193). Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στην δημιουργία και υλοποίηση ενός τελωνειακού δικτύου για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τομείς ζωτικής σημασίας όπως η ανταλλαγή δεδομένων και ορθών πρακτικών και η συνεργασία με τη βιομηχανία επί του συγκεκριμένου θέματος. Κατά την επίσκεψη του Επιτρόπου στην Κίνα, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν την παράταση του εν λόγω προγράμματος δράσης μέχρι το τέλος του 2012 με στόχο να διασφαλίσουν την ορθή και επιτυχή υλοποίησή του και θα διερευνήσουν τρόπους βελτίωσης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Καταπολέμηση της λαθρεμπορίας τσιγάρων

Ο Επίτροπος Šemeta θα συζητήσει επίσης τρόπους αναβάθμισης της συνεργασίας ΕΕ-Κίνας όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων. Οι απομιμήσεις και τα λαθραία τσιγάρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην ΕΕ: πάνω από 5 δις παράνομα τσιγάρα κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ πέρυσι, αυτά δε ίσως αντιπροσωπεύουν μόνο το 5-10% του εικαζόμενου πραγματικού όγκου του εν λόγω εμπορίου. Κάθε χρόνο, η ΕΕ και τα κράτη μέλη ζημιώνονται έως και 10 δις ευρώ σε διαφυγόντες δασμούς λόγω του παράνομου εμπορίου τσιγάρων. Επιπλέον, τα χρήματα από τις απομιμήσεις και το λαθρεμπόριο τσιγάρων τροφοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία που επηρεάζουν χώρες σε όλο τον κόσμο. Η συνεργασία ΕΕ-Κίνας για το λαθρεμπόριο τσιγάρων αναπτύσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που υπέγραψαν οι δύο πλευρές το 2004 (βλ. IP/04/599). Από το 2008, η OLAF (η υπηρεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης) διαθέτει υπάλληλο-σύνδεσμο στο Πεκίνο που συνεργάζεται με τα κινεζικά τελωνεία και άλλες αρχές για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με ύποπτα φορτία είναι ζωτικής σημασίας για την οργάνωση στοχευμένων επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ελέγχων κατά των παράνομων τσιγάρων.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO/10/389

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/conference_events/shangai/index_en.htm


Side Bar