Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Bruselj, 26. avgusta 2010

Eurobarometer pomlad 2010: državljani EU so v prid močnejšemu gospodarskemu upravljanju v EU

Raziskava Eurobarometer, ki jo vsako pomlad in jesen organizira EU, je letos pomladi pokazala, da bi bile bolj usklajene gospodarske in finančne politike med državami članicami EU po mnenju 75 % Evropejcev učinkovitejše v boju proti gospodarski krizi. Raziskava, ki bo objavljena danes, je bila opravljena maja, na vrhuncu evropske dolžniške krize. Strožji nadzor EU nad dejavnostmi najpomembnejših mednarodnih finančnih skupin podpira 72 % Evropejcev, kar je za 4 % več kot pri zadnji raziskavi Eurobarometer, opravljeni jeseni 2009. Glede krize Evropejce najbolj skrbijo trenutni gospodarski položaj (40 %; brez spremembe glede na jesen 2009), brezposelnost (48 %; –3 odstotne točke) in porast cen (20 %; +1). Kriza je vplivala tudi na javno podobo EU: 40 % Evropejcev povezuje EU z evrom (+3), 45 % z možnostjo potovanja, študija in dela po EU (–1), 24 % pa z mirom (–4).

Podpredsednica Komisije Viviane Reding, pristojna tudi za komuniciranje, je dejala: „Visoka podpora močnejšemu gospodarskemu upravljanju v EU kaže, da ljudje vidijo EU kot odločilni del odgovora na krizo. Rezultati naše pomladanske raziskave, opravljene na vrhuncu krize, so odsev težkih časov in izzivov, s katerimi so se Evropejci spopadali v preteklih mesecih. EU je od takrat sprejela pomembne in drzne korake za obnovo zaupanja, zaradi katerih se je evro okrepil, ugotavljamo pa tudi začetek rasti v glavnih evropskih gospodarstvih. Za razglasitev zmage je zagotovo prezgodaj, vendar imamo zdaj priložnost izboljšati gospodarsko upravljanje v EU, kot ga podpirajo državljani EU, in se tako odzvati na njihove skrbi.“

Raziskava Eurobarometer pomlad 2010 je bil opravljena na podlagi osebnih intervjujev od 5. do 28. maja 2010, torej na vrhuncu evropske dolžniške krize. V 27 državah članicah EU je bilo intervjuvanih skupaj 26 641 oseb.

Rezultati raziskave Eurobarometer pomlad 2010 kažejo na vse večja pričakovanja državljanov od EU: vedno več Evropejcev meni, da niso niti Združene države Amerike niti države G20, temveč da je EU v najboljšem položaju za sprejemanje učinkovitih ukrepov v boju proti krizi (26 %, +4 glede na jesen 2009).

Krepi se tudi zahteva za bolj usklajene gospodarske in finančne politike na ravni EU: 75 % državljanov želi več gospodarskega upravljanja v EU (+2 glede na jesen 2009 in +4 glede na februar 2009). Podpora gospodarskemu upravljanju je najvišja na Slovaškem (89 %), v Belgiji (87 %) in na Cipru (87 %). V nekaterih državah je prišlo do bistvenega zasuka v prid močnejšemu gospodarskemu upravljanju, zlasti na Finskem in Irskem (+13 glede na jesen 2009), v Belgiji in Nemčiji (+7), Avstriji, Luksemburgu in na Slovaškem (+6) ter na Nizozemskem (+5).

Večina Evropejcev se zaveda pomena izzivov, s katerimi se trenutno srečujejo vse države EU: 74 % se strinja, da njihova država potrebuje reforme za prihodnje izzive (+1 glede na jesen 2009), 71 % pa je pripravljenih sprejeti reforme v korist prihodnjih generacij (brez spremembe). Evropejci niso prepričani glede najboljšega načina za spodbujanje gospodarskega okrevanja: 74 % meni, da se z ukrepi za zmanjšanje nacionalnih javnih primanjkljajev in dolgov ne sme odlašati (85 % na Švedskem, 84 % na Madžarskem, 83 % v Nemčiji, 82 % v Belgiji in na Cipru ter 80 % v Grčiji in Sloveniji ter na Češkem). 46 % vprašanih v EU-27 podpira uporabo javnih primanjkljajev za spodbujanje gospodarske dejavnosti, 36 % jih je proti, 18 % pa nima mnenja. V 16 državah evroobmočja je rezultat drugačen: 42 % je proti uporabi javnih primanjkljajev, medtem ko jo 41 % podpira.

Večina Evropejcev se je strinjala, da je EU v svoji strategiji „Evropa 2020“ zastavila pravilne prednostne naloge za gospodarsko okrevanje (IP/10/225): 92 % meni, da je treba modernizirati trge dela za zvišanje stopnje zaposlenosti ter da mora biti pomoč revnim in socialnim izključenim prednostna naloga. 90 % podpira gospodarstvo, ki uporablja manj naravnih virov in izloča manj toplogrednih plinov.

Na vprašanje o koristih članstva v EU je 49 % Evropejcev maja odgovorilo, da je članstvo njihove države v EU „dobra stvar“ (–4 glede na jesen 2009). Javna podpora članstvu v EU je bila še vedno višja kot leta 2001, ko je podpora po poku internetnega balona upadla na 48 %.

Raziskava je ugotovila tudi, da se je maja 2010 zaupanje v institucije EU ohranilo na višji ravni od zaupanja v nacionalne vlade ali nacionalne parlamente (42 % v primerjavi z 29 % oz. 31 %), čeprav se je zaupanje v EU na vrhuncu krize zmanjšalo (42 % glede na 48 % jeseni 2009). Zaupanje je bilo najvišje v Estoniji (68 %), na Slovaškem (65 %) ter v Bolgariji in na Danskem (61 %), najnižje pa v Združenem kraljestvu (20 %).

Ker je Evropski svet 27. julija 2010 začel pristopna pogajanja z Islandijo (IP/10/1011), je bilo v pomladansko raziskavo Eurobarometer prvič vključenih 526 Islandcev, ki so bili vprašani o svojem splošnem pogledu na EU. Maja je 35 % zaupalo EU in 29 % je menilo, da bi Islandiji članstvo v EU koristilo.

Ozadje

Evropska komisija je 12. maja in 30. junija predstavila predloga za krepitev gospodarskega upravljanja ter izboljšanje strukturnega in proračunskega nadzora v EU (IP/10/561, IP/10/850).

Zadnji podatki Eurostata (za drugo četrtletje leta 2010) kažejo, da se je rast BDP v EU-27 v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2010 povečala za 1,0 %.

Za dodatne informacije:

Raziskava Eurobarometer pomlad 2010 (prvi rezultati) je na voljo na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_en.htm

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar