Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Bryssel 26. elokuuta 2010

Kevään 2010 Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta

Eurooppalaisista 75 % on sitä mieltä, että talous- ja rahoituspolitiikan tiukempi koordinointi EU-maiden kesken olisi tehokas tapa torjua talouskriisi. Tämä käy ilmi kevään 2010 Eurobarometrista. Tänään julkaistu tutkimus tehtiin toukokuussa, jolloin Euroopan velkakriisi oli pahimmillaan. Sen mukaan 72 % eurooppalaisista kannattaa sitä, että EU valvoo tiukemmin tärkeimpien kansainvälisten rahoitusalan ryhmittymien toimintaa. Tiukempaa valvontaa kannattavien osuus on kasvanut neljä prosenttiyksikköä syksyllä 2009 toteutetusta edellisestä Eurobarometri-tutkimuksesta. Eurooppalaisten suurimpia kriisiin liittyviä huolenaiheita olivat nykyinen taloustilanne (40 % eli sama kuin syksyllä 2009), työttömyys (48 %; -3 prosenttiyksikköä syksyyn verrattuna) ja hintojen nousu (20 %; +1). Kriisi on vaikuttanut myös kansalaisten EU-asenteisiin: 40 % eurooppalaisista liittää EU:n euroon (+3), 45 % vapauteen matkustaa, opiskella ja työskennellä missä tahansa EU-maassa (-1) ja 24 % rauhaan (‑4). EU teettää Eurobarometri-tutkimuksia puolen vuoden välein.

’’Euroopan talouden ohjauksen tehostamisen saama selvä kannatus osoittaa, että ihmisten mielestä EU:lla on tärkeä tehtävä kriisin ratkaisemisessa,’’ totesi Viviane Reding, EU-komission varapuheenjohtaja, joka vastaa myös komission viestinnästä. ’’Pahimpaan kriisiaikaan toteutetun tutkimuksen tulokset heijastavat viime kuukausien vaikeita aikoja. Sen jälkeen EU on toteuttanut merkittäviä aloitteita luottamuksen palauttamiseksi. Niiden seurauksena euron kurssi on kääntynyt taas nousuun ja kasvu on alkanut EU:n suurissa talouksissa. Vielä ei tietenkään voida julistaa, että kriisi on voitettu. Nyt EU:lla on kuitenkin mahdollisuus muuttaa talouden ohjausta EU-tasolla niin, että kansalaisten huolenaiheet voidaan ottaa huomioon.’’

Kevään 2010 Eurobarometria varten haastateltiin 5.–28. toukokuuta 2010 henkilökohtaisesti 26 641 henkilöä kaikissa 27 EU-maassa.

Eurobarometrin tulokset tuovat selkeästi esiin, että kansalaisten odotukset EU:ta kohtaan kasvavat: yhä useampi eurooppalainen on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen ja G20-maiden sijaan juuri EU:lla on parhaat mahdollisuudet toimia tehokkaasti kriisiä vastaan (26 %, +4 syksyyn 2009 verrattuna).

Talous- ja rahoituspolitiikan EU-tason koordinoinnin kysyntä on myös kasvussa: 75 % kansalaisista haluaa vahvempaa talouspolitiikan ohjausta Euroopan tasolla (+2 verrattuna syksyyn 2009 ja +4 verrattuna helmikuuhun 2009). Talouden ohjausta kannatetaan voimakkaimmin Slovakiassa (89 %), Belgiassa (87 %) ja Kyproksessa (87 %). Useissa maissa kansalaisten mielipiteissä tapahtui huomattava muutos: vahvempaa talouden ohjausta kannatettiin aiempaa enemmän etenkin Suomessa ja Irlannissa (+13 verrattuna syksyyn 2009), Belgiassa ja Saksassa (+7), Itävallassa, Luxemburgissa ja Slovakiassa (+6) sekä Alankomaissa (+5).

Useimmat eurooppalaiset ovat tietoisia EU-maiden suurimmista haasteista tällä hetkellä: 74 % vastaajista katsoo, että heidän maissaan on tehtävä uudistuksia tulevaisuuden varalle (+1 verrattuna syksyyn 2009), ja 71 % on valmis tekemään uudistuksia tulevien sukupolvien hyväksi (sama osuus kuin ennen). Eurooppalaiset ovat epävarmoja siitä, kuinka talouden elpymistä voitaisiin parhaiten vauhdittaa: 74 % uskoo, että jäsenmaiden julkisen alijäämän ja velan vähentämistoimet pitää toteuttaa viivyttelemättä (85 % Ruotsissa, 84 % Unkarissa, 83 % Saksassa, 82 % Belgiassa ja Kyproksessa sekä 80 % Tšekissä, Kreikassa ja Sloveniassa). Samaan aikaan koko EU:n tasolla 46 % kannattaa julkisen talouden alijäämän käyttämistä talouden elvyttämiseen (kun taas 36 % on tätä vastaan ja 18 % ei osaa sanoa kantaansa). Euroalueen 16 maassa tulos on erilainen: 42 % vastustaa alijäämän käyttämistä elvyttämiseen, kun taas 41 % kannattaa sitä.

Suurin osa eurooppalaisista on sitä mieltä, että talouden elvyttämistä koskevassa Eurooppa 2020 ‑strategiassa (IP/10/225) vahvistetut EU:n tavoitteet ovat oikeat: 92 % katsoo, että työmarkkinoita on nykyaikaistettava työllisyyden lisäämiseksi ja että köyhien ja yhteiskunnallisesti syrjäytyneiden auttamisen olisi oltava tärkeänä tavoitteena. Vastaajista 90 % kannattaa talousmallia, joka käyttää vähemmän luonnonvaroja ja aiheuttaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

Toukokuussa 49 % eurooppalaisista sanoi EU-jäsenyyden olevan "hyvä asia" oman maansa kannalta (-4 verrattuna syksyyn 2009). Laskusta huolimatta EU-jäsenyyden saama kannatus oli korkeammalla kuin vuonna 2001, jolloin EU-jäsenyyden kannatus oli 48 % "Internet-kuplan" puhkeamisesta aiheutuneen taantuman jälkeen.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että luottamus EU-toimielimiä kohtaan (42 %) oli toukokuussa 2010 edelleen korkeammalla kuin luottamus EU-maiden hallituksia (29 %) tai parlamentteja (31 %) kohtaan, vaikka luottamus EU:ta kohtaan laskikin pahimpina kriisiaikoina 42 prosenttiin (48 % syksyllä 2009). Luottamus oli vahvinta Virossa (68 %), Slovakiassa (65 %), Bulgariassa ja Tanskassa (61 %) ja heikointa Iso-Britanniassa (20 %).

Koska Eurooppa-neuvosto aloitti liittymisneuvottelut Islannin kanssa 27. heinäkuuta 2010 (IP/10/1011), kevään Eurobarometriä varten haastateltujen joukossa oli ensimmäistä kertaa mukana islantilaisia. Haastatelluilta 526 islantilaiselta kysyttiin yleisiä EU-asenteita. Toukokuussa 35 % luotti EU:hun ja 29 % uskoi Islannin hyötyvän EU-jäsenyydestä.

Taustaa

Euroopan komissio esitti 12. toukokuuta ja 30. kesäkuuta ehdotukset, joilla vahvistetaan talouden ohjausta sekä parannetaan rakenteellista valvontaa ja julkisen talouden valvontaa EU:ssa (IP/10/561, IP/10/850).

Viimeisimpien Eurostatin lukujen (vuoden 2010 toinen neljännes) mukaan BKT:n kasvu koko EU:ssa vauhdittui 1,0 % verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen.

Lisätietoa

Kevään 2010 Eurobarometri (ensimmäiset tiedot):

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar