Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1071

Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2010

Εαρινό ευρωβαρόμετρο 2010: Οι πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ μιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης

Το 75% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ θα συνέβαλλε αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης· η άποψη αυτή αποτυπώθηκε στο εαρινό ευρωβαρόμετρο 2010, την εξαμηνιαία δημοσκόπηση που πραγματοποιεί η ΕΕ. Η έρευνα διενεργήθηκε τον Μάιο – στο αποκορύφωμα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους – και δημοσιεύτηκε σήμερα. Το 72% των Ευρωπαίων υποστηρίζει την άσκηση αυστηρότερου ελέγχου από την ΕΕ όσον αφορά τις δραστηριότητες των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών ομίλων, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση κατά 4% σε σχέση με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, το φθινόπωρο του 2009. Τα στοιχεία της κρίσης που ανησυχούν κυρίως τους Ευρωπαίους είναι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση (40%· ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το φθινόπωρο του 2009), η ανεργία (48%· ποσοστό μικρότερο κατά 3%) και ή άνοδος των τιμών (20%· ποσοστό αυξημένο κατά 1%). Η κρίση επηρέασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την ΕΕ οι ίδιοι οι πολίτες της: το 40% των Ευρωπαίων ταυτίζουν την ΕΕ με το ευρώ (+3%), το 45% με την ελευθερία μετακινήσεων, σπουδών και εργασίας οπουδήποτε στην ΕΕ (-1%) και το 24% με την ειρήνη (-4%).

«Το γεγονός ότι η αδιαφιλονίκητη πλειονότητα των πολιτών τάσσεται υπέρ μιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν την ΕΕ καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση της κρίσης», υποστήριξε η Viviane Reding, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι επίσης αρμόδια για θέματα επικοινωνίας. «Η εαρινή έρευνά μας – η οποία διενεργήθηκε στο απόγειο της κρίσης – αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι Ευρωπαίοι τους τελευταίους μήνες. Έκτοτε, η ΕΕ έλαβε σημαντικά και τολμηρά μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανακάμψει το ευρώ και να βλέπουμε ήδη τα πρώτα σημάδια ανάπτυξης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι νικήσαμε. Ωστόσο, έχουμε πλέον την ευκαιρία να διαμορφώσουμε μια ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, όπως το ζητούν οι πολίτες της ΕΕ, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να διασκεδάσει τις ανησυχίες τους.»

Το εαρινό ευρωβαρόμετρο 2010 πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων κατά το διάστημα 5 – 28 Μαΐου 2010, δηλαδή στο αποκορύφωμα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Συνολικά συμμετείχαν στις συνεντεύξεις 26.641 άτομα και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Από τα αποτελέσματα του εαρινού ευρωβαρόμετρου 2010 προκύπτει ότι αυξάνονται οι προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την ΕΕ: διαρκώς περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η ΕΕ, και όχι οι ΗΠΑ ούτε οι G20, είναι σε θέση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης (26%, ποσοστό αυξημένο κατά 4% σε σχέση με το φθινόπωρο του 2009).

Διατυπώνεται επίσης εντονότερα το αίτημα μεγαλύτερου συντονισμού των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ: το 75% των πολιτών ζητεί περισσότερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση (+2% σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2009 και +4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2009). Η απαίτηση για οικονομική διακυβέρνηση είναι μεγαλύτερη στη Σλοβακία (89%), στο Βέλγιο (87%) και στην Κύπρο (87%). Διαπιστώθηκε σημαντική μεταστροφή υπέρ μιας αυστηρότερης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης σε αρκετές χώρες, και ιδίως στη Φινλανδία και στην Ιρλανδία (+13% σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2009), στο Βέλγιο και στη Γερμανία (+7%), στην Αυστρία, στο Λουξεμβούργο και στη Σλοβακία (+6%), και στις Κάτω Χώρες (+5%).

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι όλες οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές προκλήσεις: το 74% συμφωνεί ότι η χώρα τους χρειάζεται μεταρρυθμίσεις για να μπορεί να κοιτάζει το μέλλον (+1% σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2009), και το 71% δηλώνει έτοιμο να υποστεί τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των μελλοντικών γενιών (ποσοστό αμετάβλητο). Οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν με βεβαιότητα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τονωθεί η οικονομική ανάκαμψη: το 74% φρονεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως μέτρα για τη μείωση του εθνικού δημόσιου ελλείμματος και χρέους (το 85% στη Σουηδία, το 84% στην Ουγγαρία, το 83% στη Γερμανία, το 82% στο Βέλγιο και στην Κύπρο, και το 80% στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ελλάδα και στη Σλοβενία). Εν τω μεταξύ, στην ΕΕ των 27, το 46% στηρίζει επίσης τη χρήση των δημόσιων ελλειμμάτων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας (έναντι 36% που τάσσεται κατά και 18% που δεν ξέρει). Στις 16 χώρες της ζώνης του ευρώ τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά: το 42% αντιτίθεται στη χρήση των δημόσιων ελλειμμάτων, ενώ το 41% την υποστηρίζει.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι προτεραιότητες που έχει θέσει η ΕΕ στη στρατηγική της «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάκαμψη είναι πράγματι σωστές (IP/10/225): το 92% συμφωνεί με την άποψη ότι οι αγορές εργασίας πρέπει να εκσυγχρονιστούν προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης, και ότι η παροχή βοήθειας προς τα άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Το 90% τάσσεται υπέρ μιας οικονομίας που θα χρησιμοποιεί λιγότερους φυσικούς πόρους και θα εκπέμπει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου.

Στο ερώτημα σχετικά με τα οφέλη που συνεπάγεται η ένταξη στην ΕΕ, το 49% των Ευρωπαίων υποστήριξε, τον Μάιο, ότι είναι «καλό» που η χώρα τους είναι κράτος μέλος της ΕΕ (-4% σε σύγκριση με το φθινόπωρο του 2009). Οι πολίτες θεωρούν θετική την ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι το 2001, όταν, μετά την οικονομική επιβράδυνση που σημειώθηκε ως συνέπεια της έκρηξης της «φούσκας» του Διαδικτύου, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 48%.

Η έρευνα κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τον Μάιο του 2010 η εμπιστοσύνη στα όργανα της ΕΕ παρέμενε σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις ή στα εθνικά κοινοβούλια (42% έναντι 29% και 31%, αντίστοιχα), αν και η εμπιστοσύνη στην ΕΕ μειώθηκε στο αποκορύφωμα της κρίσης (στο 42% από το 48% το φθινόπωρο του 2009). Η εμπιστοσύνη ήταν μεγαλύτερη στην Εσθονία (68%), στη Σλοβακία (65%), στη Βουλγαρία και στη Δανία (61%), ενώ ήταν μικρότερη στο Ηνωμένο Βασίλειο (20%).

Ενόψει των ενταξιακών συνομιλιών που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την Ισλανδία στις 27 Ιουλίου 2010 (IP/10/1011), το εαρινό ευρωβαρόμετρο περιέλαβε επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με 526 Ισλανδούς για πρώτη φορά. Οι πολίτες της Ισλανδίας ρωτήθηκαν σχετικά με τη γενικότερη στάση τους απέναντι στην ΕΕ. Τον Μάιο, το 35% εμπιστευόταν την ΕΕ και το 29% πίστευε ότι η Ισλανδία θα ωφελούνταν από την ένταξή της στην ΕΕ.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις στις 12 Μαΐου και στις 30 Ιουνίου, με σκοπό να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση και να βελτιωθεί η διαρθρωτική και δημοσιονομική εποπτεία στην ΕΕ (IP/10/561, IP/10/850).

Από τα τελευταία στοιχεία της Eurostat (δεύτερο τρίμηνο του 2010) προκύπτει ότι η αύξηση του ΑΕγχΠ στην ΕΕ των 27 σημείωσε άνοδο κατά 1,0% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες

Το εαρινό ευρωβαρόμετρο 2010 (πρώτα αποτελέσματα) είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_first_en.pdf

Annex

Main findings of the Spring Eurobarometer

Three quarters favour stronger European economic governance

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

What Europeans associate the European Union with

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Perception on the need for reforms at national level

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Confidence in the EU and national governments/parliaments

Question: Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union is…? Results for period spring 2001- spring 2010. % EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Support for "Europe 2020" priorities

Question: For each of the following initiatives, please tell me how important or not you think they are in order for the European Union to exit the present financial and economic crisis and prepare for the next decade. Please use a scale from 1 to 10, where '1' means that you think this initiative is "not at all important" and '10' means that it is "very important". % EU


Side Bar