Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1067

Bruselj, 24. avgusta 2010

Čezmejni kriminal: Komisija objavila mnenje o predlogih držav članic glede izmenjave dokazov

Preiskovalec, ki išče dokaze v drugi državi EU, se mora prebiti čez labirinte 50 let starih pravil. Za pridobivanje različnih dokazov mora uporabiti različne obrazce in postopke. Organi druge države članice lahko zaprosilo zavrnejo ali postavijo svoj rok. Evropska komisija je danes sprejela mnenje glede predloga sedmih držav članic EU (Avstrije, Belgije, Bolgarije, Estonije, Slovenije, Španije in Švedske) o uvedbi evropskega preiskovalnega naloga – gre za sistem, ki bi olajšal delo pravosodnih organov pri pridobivanju dokazov za postopke (ali preiskave) mednarodnega kriminala. Organi bodo lahko na podlagi tega predloga svoje kolege v drugi državi zaprosili za preiskavo, izmenjavo ali zbiranje dokazov. Če na primer švedski preiskovalec išče storilce kaznivega dejanja, ki se skrivajo v Španiji, lahko svoje španske kolege zaprosi, da opravijo hišno preiskavo. Komisija v danes objavljenem mnenju priznava dodano vrednost nadomestitve sedanjega fragmentiranega sistema, ki se uporablja za preiskovalne ukrepe, z enotnim pravnim okvirom. Prav tako opozarja na potrebo po opredelitvi jasnih in podrobnih pravil, ki bi bila v celoti skladna z Listino EU o temeljnih pravicah. Ti ukrepi naj bi upoštevali minimalne standarde za zbiranje dokazov, tako da je dopustnost dokaza pred sodiščem nedvomna, ter visoke standarde o varstvu podatkov, če gre za zaupne informacije.

„Za učinkovito spopadanje s čezmejnim kriminalom potrebujejo nacionalni organi za medsebojno sodelovanje jasna in nebirokratska pravila. Preiskovalec, ki sledi mednarodni kriminalni tolpi ali posiljevalcu, ki je storil kaznivo dejanje v več državah, ne bi smel izgubljati časa z izpolnjevanjem različnih obrazcev. Hkrati moramo biti previdni in vzpostaviti ustrezna procesna jamstva, ki zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic udeležencev v preiskavah, zlasti osumljencev, ki jim krivda ni bila dokazana,“ je dejala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding ter dodala: „Vprašanje, kako v sodelovanju pravosodnih organov vzpostaviti medsebojno zaupanje, je občutljivo in hkrati bistveno. Komisija je že predstavila predloge za izboljšanje pravic osumljencev po Evropi in povečanje zaupanja v različne nacionalne pravosodne sisteme. Spremljali bomo razpravo o evropskem preiskovalnem nalogu. Pripravljeni smo državam članicam pomagati, da bodo njihovi predlogi med pogajanji in pozneje pri izvajanju tega instrumenta EU v praksi spoštovali Listino EU o temeljnih pravicah.“

Komisija je danes sprejela analizo predloga za izmenjevanje dokazov – brez standardov glede dopustnosti dokazov – ki ga je 21. maja 2010 predstavilo sedem držav članic EU (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Estonija, Slovenija, Španija in Švedska). Združeno kraljestvo je prav tako izrazilo željo, da sodeluje pri predlagani direktivi.

Komisija priznava, da ponuja predlog držav članic EU za enostavnejši, enoten sistem nekatere prednosti, vendar je treba po drugi strani zagotoviti tudi ustrezne postopkovne standarde in standarde temeljnih pravic. Preiskovalci bi lahko uporabili en standardni obrazec in z njim svoje kolege neposredno zaprosili za vse vrste dokazov: od izmenjave izjav prič do izvajanja hišnih preiskav. Prav tako bi lahko enoten sistem pomagal žrtvam, da ne bi bile večkrat izpostavljene težkim preizkušnjam ali da se jim ne bi bilo treba odpraviti v kraj pristojnosti sodišča, da bi pričale, ampak bi lahko to storile prek video povezave.

Organi bi imeli možnost zavrnitve veljavnosti ali izvedbe nalogov le v nekaterih okoliščinah, na primer če gre za vprašanja nacionalne varnosti.

Vendar je Komisija ugotovila, da organi ne bodo naklonjeni uporabi izmenjanih dokazov, na primer bančnih podatkov, telefonskih evidenc ali podatkov o DNA, če ne bo medsebojnega zaupanja o tem, kako se ti dokazi pridobivajo. Zato je treba v predlog vključiti tudi skupne minimalne standarde zbiranja dokazov po celotni EU, da bi zagotovili njihovo dopustnost pred sodiščem ter spoštovanje temeljnih pravic in pravice do poštenega sojenja. Vse izmenjave podatkov bi morale biti v skladu s pravili EU o varstvu podatkov.

Vseh 27 držav članic EU bo zdaj sodelovalo na pogajanjih o končnem predlogu, o katerem bo Evropski parlament glasoval v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Komisija se bo nato odločila, ali bo potrebno pripraviti še ločene predloge, zlasti glede pridobivanja/dopustnosti dokazov. Vsi predlogi o pravilih EU morajo biti skladni z Listino EU o temeljnih pravicah.

Ozadje

Evropski dokazni nalog, sprejet decembra 2008, omogoča nekaterim preiskovalcem, da lahko svoje kolege zaprosijo za izmenjavo obstoječih, ne pa za zbiranje novih dokazov. Vendar ni bilo do zdaj izdanega še nobenega takega naloga, saj velja le v eni državi članici (Danski). Po drugi strani pa je bilo leta 2008 izdanih 14 000 evropskih nalogov za prijetje.

Decembra lani so evropski voditelji podprli stockholmski program. Komisija je na podlagi teh političnih ciljev pripravila akcijski načrt za obdobje 2010–2014 (IP/10/447).

Na podlagi obstoječih sporazumov si lahko pravosodni organi pri odločitvah le medsebojno pomagajo, ne morejo pa jih priznati. Svet Evrope je leta 1959 sprejel Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah. S Konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, sprejeto 29. maja 2000, je Svet ministrov nameraval spodbuditi spontano sodelovanje med pravosodnimi, policijskimi in carinskimi organi.

Dodatne informacije:

Mnenje Komisije o predlagani direktivi o uvedbi evropskega preiskovalnega naloga je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Predlog direktive:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/sl/10/st09/st09288-ad01.sl10.pdf.

Domača spletna stran podpredsednice Komisije in evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar