Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1066

Bruselj, 24. avgusta 2010

Državna pomoč: Komisija podaljšala shemo likvidnostne podpore slovenskim bankam

Evropska komisija je podaljšala shemo likvidnostne podpore za banke v Sloveniji do konca leta. S podaljšanjem se bodo povečale tudi premije, ki jih morajo plačati banke za posojila, ki jih je odobrila država. S tem naj bi se banke spodbudilo, da se financirajo brez državne podpore, in omejilo izkrivljanje konkurence.

Evropska komisija je v skladu s pravili EU o državni pomoči odobrila podaljšanje slovenske likvidnostne sheme za finančni sektor do 31. decembra 2010.

Slovenska shema je bila prvotno odobrena 20. marca 2009 (glej IP/09/452). Podaljšana je bila 19. oktobra 2009 (glej MEX/09/1019) in 15. aprila 2010 (glej MEX/10/0415).

Po mnenju Komisije je podaljšanje ukrepov skladno s smernicami o državni pomoči bankam zaradi krize (glej IP/08/1495) in z nedavno prilagoditvijo pravil za državna poroštva, ki jo je podprl Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) na zasedanju o postopni odpravi nacionalnih podpornih ukrepov za finančni sektor (glej sklepe z dne 18. maja 2010).

Treba je poudariti, da so podaljšani ukrepi dobro usmerjeni in sorazmerni ter imajo omejeno trajanje in obseg. S podaljšano shemo so bile uvedene tudi višje premije, s čimer se banke spodbuja, da sredstva za refinanciranje pridobijo na trgih brez državne podpore, in omejuje izkrivljanje konkurence. Komisija je zato sklenila, da so ti ukrepi ustrezno sredstvo za odpravljanje resne motnje v slovenskem gospodarstvu in so zato skladni s členom 107(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Večje število likvidnostnih shem, shem dokapitalizacije in drugih podpornih shem za banke je že bilo podaljšanih do konca leta v več državah članicah. Več informacij je na voljo na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco in v podatkovni zbirki novic „Rapid“.

Nezaupna različica slovenskega sklepa bo na voljo pod zadevo št. N 321/2010 v registru državnih pomoči na spletni strani GD za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti. Obvestila o novih objavah sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so objavljena v tedenskih e-novicah o državnih pomočeh.


Side Bar