Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1063

Bruselj, 23. avgusta 2010

Poziv Evropske komisije štirinajstim državam članicam: poskrbite, da se čezmejni kriminal ne bo izplačal

Pretekli mesec so italijanski organi zaplenili za 60 milijonov EUR mafijskega premoženja, v Združenem kraljestvu pa so mednarodni kriminalni tolpi s posestjo v Dubaju zasegli 92,3 milijona funtov. Ti zaplembi pomenita le delček vsega kriminalnega premoženja, ki se ga danes da brez večjih težav spraviti čez državne meje. Zato pravila EU, ki veljajo od leta 2006 (Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ), državam članicam omogočajo, da lahko dosežejo zaplembo s kriminalom pridobljenih sredstev tudi v tujini. Vendar poročilo, ki ga je danes objavila Evropska komisija, kaže, da mora polovica držav članic EU ta pravila še prenesti v nacionalno zakonodajo. To pomeni, da so sredstva, naj bo to premoženje, oprani denar ali ukradeni avtomobili, v Franciji preganjane kriminalne organizacije na varnem na primer na Slovaškem ali v Bolgariji. Zakonodaja EU bi morala pravosodnim organom omogočati, da organe v drugih državah članicah lahko prosijo, da izvršijo odredbo o zaplembi, a današnje poročilo posebej poudarja, da nizka stopnja izvajanja in birokratske ovire, ki pogosto kažejo na pomanjkanje zaupanja v sodne sisteme drugih držav, še vedno otežujejo zaplembo s kriminalom pridobljenih finančnih sredstev.

„V času gospodarske krize je res žalostno, da države članice dopustijo, da se jim sredstva obsojenih kriminalcev v vrednosti več milijard evrov izmuznejo skozi luknje v mreži. To se še vedno dogaja, čeprav so se vlade že pred leti sporazumele glede ukrepov o zaplembah,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Pomanjkanje volje mnogih držav članic za izvajanje okvirnih sklepov Sveta, s katerimi so se vse strinjale, ponovno jasno kaže, zakaj je bila za pravosodno območje EU potrebna Lizbonska pogodba. V prihodnje morajo biti pravila jasnejša, njihovo izvajanje in uveljavljanje doslednejše, zlasti pa morajo imeti države članice medsebojno zaupanje v sodne sisteme. Države članice pa že zdaj pozivam, da uvedejo pravila proti kriminalu, da bodo sodni organi lahko sodelovali in se učinkovito borili proti nepošteno pridobljenemu dobičku.“

Kriminalci izkoriščajo odprte meje v EU za prenašanje ukradenih finančnih sredstev in nezakonitega blaga čez meje. Zaplembe so dober način za preprečevanje takšnih dejanj.

V skladu z zakonodajo EU lahko ena država članica pošlje odredbo o zaplembi drugi državi članici, v kateri zadevna oseba prebiva, ima lastnino ali prejema zaslužek. Slednja država članica zaplembo izvrši neposredno, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in brez nadaljnjih formalnosti.

Vendar današnje poročilo kaže, da je do februarja 2010 le 13 od 27 držav članic EU uvedlo ta pravila. Čeprav je bil rok za začetek izvajanja ukrepov 24. november 2008, je sedem držav članic Komisijo obvestilo, da zakonodajni postopek še poteka, drugih sedem pa ni sporočilo ničesar (glej prilogo).

Trinajst držav članic, ki so pravila že uvedle, slednja že uporablja za boj proti kriminalu. Nizozemski pravosodni organi so na primer, odkar pravila veljajo, poslali 121 odredb o zaplembi odgovarjajočim organom po vsej EU za finančna sredstva v skupni vrednosti skoraj 20 milijonov evrov.

Pravosodno sodelovanje omejeno zaradi pomanjkanja zaupanja v pravičnost pravosodnih sistemov

Veljavna pravila EU navajajo redke okoliščine, v katerih lahko država članica zavrne izvršitev odredbe o zaplembi, in sicer če je kršena prepoved dvojnega kaznovanja (za isto kaznivo dejanje) ali kadar med dejanji in končno obsodbo mine zelo veliko časa. Današnje poročilo navaja, da so vse razen treh držav članic (Irska, Portugalska in Nizozemska1) dodale dodatne razloge za zavrnitev izvršitve odredb o zaplembi, ki so jih izdale druge države članice. To zmanjšuje učinek instrumenta, ki naj bi organom omogočal, da neposredno priznajo odločitve drug drugega.

V današnjem poročilu Komisija opozarja, da tudi kjer so bila pravila uvedena, odredbe o zaplembi še vedno niso avtomatično priznane zaradi pravnih formalnosti, kot so javna zaslišanja, ki so jih štiri države (Češka, Poljska, Romunija in Slovenija) dodale v svojo nacionalno zakonodajo.

Marca je evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding povedala, da je za priznavanje odločitev drugih pravosodnih organov medsebojno zaupanje nepogrešljivo (SPEECH/10/89). Komisija je zato dala prednost vzpostavitvi skupnih minimalnih standardov, in sicer pravic kriminalnih osumljencev do tolmačenja in prevajanja (ki bodo začele veljati že to jesen – IP/10/746) in do obvestila o pravicah (predlagano 20. julija – IP/10/989).

Ozadje

Države članice EU so se 6. oktobra 2006 sporazumele o Okvirnem sklepu Sveta (2006/783/PNZ) o priznanju in takojšnjem začetku izvrševanja odredb o zaplembi, ki jih izdajo pristojni organi drugih držav članic EU.

Pred Lizbonsko pogodbo so se pravila EU na področju pravosodja sprejemala v okviru tako imenovanega „tretjega stebra“ v obliki „okvirnih sklepov“, ki so bili za države članice zavezujoči glede rezultatov, izbira oblike in sredstev pa je bila prepuščena nacionalnim organom. To bi lahko pripeljalo do ne dovolj natančno določenih pravil, ki bi se po EU lahko zelo razlikovala. Komisija v prehodnem obdobju do leta 2014 ne more pravno ukrepati, da bi zagotovila, da države članice ta pravila uveljavijo, kot to lahko stori na drugih področjih politike. Do takrat bo še naprej spremljala in dejavno podpirala učinkovito izvajanje ter izpolnjevanje obveznosti držav članic.

Novinarsko središče za pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Notification of implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA90 as of February 2010

Country

State of play

Extra grounds for refusal

Austria

Full implementation

Yes

Belgium

Implementation in process

Bulgaria

No notification

Cyprus

Implementation in process

Czech Republic

Full implementation

Yes

Denmark

Full implementation

Yes

Estonia

No notification

Finland

Full implementation

Yes

France

Implementation in process

Germany

Full implementation

Yes

Greece

Implementation in process

Hungary

Full implementation

Yes

Ireland

Full implementation

No

Italy

Implementation in process

Latvia

Full implementation

Yes

Lithuania

Implementation in process

Luxembourg

No notification

Malta

No notification

The Netherlands

Full implementation

No

Poland

Full implementation

Yes

Portugal

Full implementation

No

Romania

Full implementation

Yes

Slovakia

No notification

Slovenia

Full implementation

Yes

Spain

Implementation in process

Sweden

No notification

United Kingdom

No notification

1 :

Treba je opozoriti, da je bilo danes sprejeto poročilo končano februarja 2010, Nizozemska pa je zakon o nacionalnem izvajanju sprejela aprila 2010. Zato poročilo navaja, da sta Irska in Portugalska edini dve državi, ki nista vnesli dodatnih razlogov za zavrnitev.


Side Bar