Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1060

Bruselj, 20. avgusta 2010

Za prihranek časa in denarja Evropska komisija poziva k reševanju čezmejnih sporov z mediacijo

Evropska komisija je danes znova poudarila možnosti, ki jih ponujajo obstoječi predpisi EU o mediaciji v čezmejnih sporih. Države članice je spomnila, da učinkovitost predpisov zahteva njihovo uveljavljanje na nacionalni ravni v državah članicah. Reševanje sporov in nesoglasij na sodišču ni le drag in dolgotrajen postopek, lahko tudi razdre dobičkonosne poslovne odnose. Čezmejne zadeve so bolj kompleksne zaradi različnih nacionalnih zakonov in sodnih pristojnosti, pa tudi zaradi praktičnih ovir, kot so stroški in jezik. Alternativni načini reševanja sporov z nepristranskimi mediatorji lahko rešijo ta vprašanja in ponudijo konstruktivne rešitve. Vendar pa je za zaupanje obeh strani nujno zagotoviti usposobljenost mediatorjev in jasna pravila. Čezmejna mediacija pa je bolj zapletena, saj je treba pri njej upoštevati različne poslovne kulture, prav tako pa je za obe strani pomembno, da se lahko zanašata na skupna pravila. Zato so maja 2008 začeli veljati evropski predpisi o mediaciji, ki jih je treba uveljaviti do maja 2011. Ti predpisi ustvarjajo pravna jamstva pri mediaciji in zagotavljajo visoko kakovost postopka, saj se opirajo na kodekse ravnanja in na usposabljanje mediatorjev. Doslej so štiri države (Estonija, Francija, Italija in Portugalska) sporočile Komisiji, da so v nacionalno zakonodajo uvedle predpise EU o mediaciji.

„Ti ukrepi EU so zelo pomembni, ker omogočajo alternativni pristop in dodatni dostop do pravice v vsakdanjem življenju. Pravosodni sistemi ljudi spodbujajo k uveljavljanju svojih pravic. Učinkovit dostop do pravice je zaščiten z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Državljani in podjetja ne bi smeli biti prikrajšani za svoje pravice zgolj zato, ker se jim zdi uporaba sodnega sistema težka, si tega ne morejo privoščiti, ne morejo čakati na dodeljeni termin na sodišču ali pa ne zmorejo urediti potrebne birokracije,“ je dejala podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. „Države članice pozivam, da čim prej uvedejo evropske predpise o mediaciji: najmanj, kar je potrebno, je omogočiti sporazumno reševanje čezmejnih sporov. A zakaj bi se zadovoljili z malim? Zakaj ne bi istih ukrepov uvedli tudi na nacionalni ravni? Konce koncev bo to koristilo državljanom in podjetjem, družbam in gospodarstvom ter tudi samim pravnim sistemom.“

Direktiva o mediaciji EU se uporablja, kadar se dve stranki v čezmejnem sporu prostovoljno strinjata, da bosta svoj spor reševali s pomočjo nepristranskega mediatorja. Države članice morajo omogočiti izvršitev v mediaciji doseženega dogovora. Glede na nedavno študijo, ki jo je financirala EU, se zaradi neuporabe mediacije v EU po ocenah porabi povprečno med 331 in 446 dodatnih dni, dodatni pravni stroški pa znašajo med 12 471 EUR in 13 738 EUR na zadevo1.

Z mediacijo je mogoče reševati težave med podjetji, delodajalci in zaposlenimi, lastniki in najemniki, ali družinske spore, tako da se lahko njihovi odnosi ohranijo in celo okrepijo na konstruktiven način. To ni vedno izid postopka pred sodiščem. Izvensodno reševanje sporov prihrani sredstva pravosodnih sistemov in lahko celo zmanjša pravne stroške. Mediacija na daljavo je vse bolj dostopna prek spletnega reševanja sporov. Manjkajo le še čezmejni predpisi, ki bi strankam zagotovili gotovost o postopku in njegovi izvršljivosti.

Bistveni element vsake mediacije je zaupanje v postopek, zlasti kadar stranki izhajata iz različnih držav. Predpisi EU zato države članice spodbujajo k zagotovitvi nadzora kakovosti, uvedbi kodeksov ravnanja in usposabljanju mediatorju, da bo poskrbljeno za učinkovit sistem mediacije. Skupina zainteresiranih strani je s pomočjo Evropske komisije oblikovala Evropski kodeks ravnanja za mediatorje, ki je začel veljati 2. julija 2004. V kodeksu je določena vrsta načel, h katerim se lahko posamezni mediatorji prostovoljno zavežejo. Ta načela se nanašajo na usposobljenost, imenovanje in plačilo mediatorjev ter oglaševanje njihovih storitev, na njihovo neodvisnost in nevtralnost, sporazum o mediaciji ter pravilo zaupnosti.

Seznam organizacij podpisnic Evropskega kodeksa ravnanja je objavljen na: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf.

Če mediacija ne uspe, se lahko spor vedno vrne v tradicionalni sodni postopek.

Komisija pričakuje, da bo do maja 2011 te predpise EU uveljavilo 26 držav članic (Danska se je odločila, da v skladu s protokolom k pogodbama EU teh predpisov ne bo uveljavila). Doslej so štiri države (Estonija, Francija, Italija in Portugalska) sporočile Komisiji, da so predpise uveljavile. Litva in Slovaška sta sporočili imena sodišč, pristojnih za izvrševanje poravnav, doseženih s čezmejno mediacijo.

Čeprav je imela večina držav članic na nacionalni ravni podobne predpise uveljavljene že pred sprejetjem navedene direktive, pa morajo do 21. maja 2011 Komisijo uradno obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejele za izvedbo direktive (ti nacionalni ukrepi morajo vsebovati izrecen sklic na direktivo). Nekaj držav že ima predpise za mediacijo v nekaterih sektorjih. Na primer Irska in Danska na področju delovnih razmerij, Finska za potrošniške spore, Švedska za prometne nesreče ter Francija in Irska za družinske zadeve. Na Portugalskem se usposabljanje mediatorjev izvaja že od leta 2001.

Države članice morajo že prej (do 21. novembra 2010) predložiti informacije o sodiščih, pristojnih za izvrševanje v mediaciji doseženih dogovorov, da lahko Komisija te informacije objavi, s čimer bodo državljani in podjetja lažje uporabljali mediacijo.

Ozadje

Direktiva 2008/52/ES o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah je bila sprejeta 23. aprila 2008 (IP/08/628). Komisija je pripravila predlog direktive oktobra 2004 (IP/04/1288).

Več informacij

Informativno uredništvo generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

ANNEX

Mediation in the E.U. (August 2010)*

ADR Schemes in force (August 2010)

For domestic disputes

For cross-border disputes (implementing Dir.2008/52)

Austria

Mediation (statutory law)

Belgium

Mediation (statutory law)

Bulgaria

Mediation (statutory law)

Cyprus

n.a.

Czech Republic

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Denmark

Mediation

Not party to the Directive

Estonia

Conciliation (statutory law)

Notified legislation

Finland

Arbitration

France

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Germany

Amicable settlement of disputes (statutory law)

Legislation in preparation

Greece

mediation

Legislation in preparation

Hungary

Mediation (statutory law)

Ireland

Mediation (statutory law)

Italy

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Latvia

Conciliation (voluntary basis)

Lithuania

n.a.

Notified competent courts

Luxembourg

Arbitration (statutory law)

Legislation in preparation

Malta

n.a.

Netherlands

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

Poland

Mediation (statutory law)

Portugal

Mediation (statutory law)

Notified legislation

Romania

n.a.

Slovenia

Mediation (statutory law)

Slovak Republic

Mediation (statutory law)

Notified competent courts

Spain

Mediation (statutory law)

Legislation in preparation

Sweden

Mediation (voluntary basis)

Legislation in preparation

UK

Mediation (voluntary basis)

* sources: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gen_en.htm

http://www.adrcenter.com/international/cms/?page_id=259

1 :

Stroški zaradi neuporabe alternativnega načina reševanja sporov – spremljanje in prikaz dejanskih stroškov gospodarskih sporov v Skupnosti (The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-Community Commercial Litigation), projekt, ki ga je financirala Evropska komisija in izvedel ADR Center, junij 2010, stran 53, http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civil-justice/Survey_Data_Report.pdf


Side Bar