Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

Bryssel den 19 augusti 2010

"Skjut inte, jag är hjälparbetare!” – Europeiska kommissionen vädjar om respekt för de humanitära principerna på Världsdagen för humanitära insatser

På Världsdagen för humanitära insatser den 19 augusti hedrar Europeiska kommissionen biståndsarbetare som har förlorat liv eller frihet eller som har skadats i sitt arbete med att hjälpa andra. Europeiska kommissionen har genom sitt generaldirektorat för humanitärt bistånd personal ständigt närvarande vid krishärdar runtom i världen. Generaldirektoratet bedriver ett nära samarbete med andra hjälporganisationer, till exempel FN-kontor, Röda korset/Röda halvmånen och icke-statliga organisationer. Tillsammans ser de till att få fram hjälp till civilbefolkningar i hela världen på ett opartiskt och icke-diskriminerande sätt. Det blir dock allt svårare att få ut det humanitära biståndet och skydda hjälparbetarna.

Kristalina Georgieva, EU-kommissionär för Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering sade: ”Världsdagen för humanitära insatser ger oss möjlighet att reflektera över det humanitära arbetets betydelse för att rädda liv och hjälpa människor i nöd oavsett var behovet uppstår. Hjälparbetare gör sina insatser i mänsklighetens tjänst, ofta under mycket farliga förhållanden. Vi har sett dem hjälpa offer för jordbävningar, bränder och översvämningar. Men störst risk löper de i områden som plågas av konflikt. Det finns en mycket oroande tendens att göra dessa hjälparbetare till måltavlor. Vi måste skydda hjälparbetarna så att de kan göra sina insatser överallt där de behövs. Jag kommer därför att fortsätta att uppmärksamma de allt sämre förhållandena för dessa människor, som riskerar sina liv för att rädda andra. Det är helt avgörande att vi förstår och respekterar de grundläggande principerna bakom det humanitära stödet: humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende. Vi måste stoppa våldet mot hjälparbetare, för övergreppen mot dem skadar tron på våra barns framtid”.

Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor dödades 102 hjälparbetare i säkerhetsincidenter 2009 och många fler skadades. 92 hjälparbetare kidnappades under samma tid.

FN:s generalförsamling tog 2008 initiativ till Världsdagen för humanitära insatser. Denna dag högtidlighölls första gången 2009 ”för att bidra till ökat medvetande om det humanitära arbetet och vikten av internationellt samarbete, och för att hedra alla hjälparbetare, FN-personal och andra som har arbetat för att driva det humanitära arbetet framåt samt alla som har förlorat sina liv i samband med utförandet av sitt arbete”. Det är också en påminnelse om händelserna 2003 när FN-kontoret i Irak utsattes för ett bombdåd och 22 människor dödades. Temat för detta års Världsdag för humanitära insatser är ”Vi är humanitära hjälparbetare”.

Partnerskapet mellan FN och Europeiska kommissionen är en mycket viktig komponent i det globala humanitära systemet. EU och FN kommer att fortsätta sitt samarbete för att garantera hjälparbetarnas säkerhet och säkerställa respekten för de humanitära principerna.

Ytterliga upplysningar: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar