Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

Bruselj, 19. avgusta 2010

„Ne streljajte, sem humanitarni delavec!“ – ob svetovnem dnevu humanitarnih dejavnosti Evropska komisija poziva k spoštovanju humanitarnih načel

Evropska komisija ob svetovnem dnevu humanitarnih dejavnosti izkazuje čast humanitarnim delavcem, ki so izgubili življenje ali svobodo oziroma so bili ranjeni med opravljanjem svojega dela. Osebje Urada za humanitarno pomoč (ECHO), ki deluje v okviru Evropske komisije, je ves čas prisotno na kriznih območjih po vsem svetu. ECHO tesno sodeluje s partnerskimi humanitarnimi organizacijami, kot so specializirane agencije OZN, Rdeči križ in Rdeči polmesec ter nevladne organizacije. Skupaj ter pravično in brez diskriminacije zagotavljajo pomoč civilnemu prebivalstvu povsod po svetu. Vendar sta dostop humanitarne pomoči do kriznih območij in varnost humanitarnih delavcev vedno bolj ogrožena.

Kristalina Georgieva, komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje, je povedala: „Svetovni dan humanitarnih dejavnosti je priložnost, da razmislimo o tem, kako velik pomen ima humanitarno delo za reševanje življenj in oskrbovanje ljudi v stiski, kjer koli se nahajajo. Humanitarni delavci služijo človeštvu, pogosto v zelo tveganih okoliščinah. Videli smo jih, kako nudijo pomoč žrtvam potresov, požarov in poplav. A njihova življenja so v največji nevarnosti na kriznih območjih. Pogostost napadov na te požrtvovalne ljudi zaskrbljujoče narašča. Moramo poskrbeti za varnost humanitarnih delavcev, da bodo lahko opravljali svoje delo, kjer koli je to potrebno. Za to se bom še naprej trudila povečevati osveščenost glede vedno slabših varnostnih pogojev tistih, ki tvegajo svoja življenja, da bi rešili življenja drugih. Izredno pomembno je, da razumemo in spoštujemo temeljna načela humanitarne pomoči: človečnost, nepristranskost, nevtralnost in neodvisnost. Moramo ustaviti streljanje na humanitarne delavce. Njihove rane so tudi rane v upanju za prihodnost naših otrok“.

Po poročilih Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) sta bila leta 2009 v incidentih ubita 102 humanitarna delavca, še več jih je bilo ranjenih ter 92 ugrabljenih.

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2008 uvedla svetovni dan humanitarnih dejavnosti in ga leta 2009 prvič proslavila, „da bi prispevala k povečevanju osveščenosti javnosti o humanitarnem delu in pomenu mednarodnega sodelovanja, čestitala vsem humanitarnim delavcem, zaposlenim v Organizaciji združenih narodov in povezanemu osebju za njihovo podporo v humanitarne namene ter se poklonila vsem, ki so pri opravljanju svojega dela izgubili življenje“. Svetovni dan humanitarnih dejavnosti je posvečen tudi spominu na dogodke na ta dan leta 2003, ko je v napadu z bombo, katerega tarča je bil sedež OZN v Iraku, umrlo 22 ljudi. Tema letošnjega svetovnega dneva humanitarnih dejavnosti je „Smo humanitarni delavci“.

Partnerstvo med Združenimi narodi in Evropsko komisijo je ključni del svetovnega sistema humanitarne pomoči. EU in OZN si bosta še naprej s skupnimi močmi prizadevala zagotoviti varnost humanitarnih delavcev in spoštovanje humanitarnih načel.

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar