Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

V Bruseli 19. augusta 2010

„Nestrieľajte, som humanitárny pracovník!“ - Európska komisia pri príležitosti svetového humanitárneho dňa vyzýva k rešpektovaniu humanitárnych princípov

Pri príležitosti svetového humanitárneho dňa, ktorý pripadá na 19. augusta, vzdáva Európska komisia úctu humanitárnym pracovníkom, ktorí pri vykonávaní svojej práce zahynuli, boli uväznení alebo zranení. Európska komisia je prostredníctvom zamestnancov generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc (GR ECHO) prítomná v krízových oblastiach vo svete. GR ECHO úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami, ktoré poskytujú pomoc, medzi ktoré patria špecializované agentúry Organizácie spojených národov (OSN), hnutie Červeného kríža/Červeného polmesiaca a mimovládne organizácie. Spoločne zabezpečujú poskytovanie pomoci civilnému obyvateľstvu vo svete nestranným a nediskriminujúcim spôsobom. Dostupnosť humanitárnej pomoci a bezpečnosť humanitárnych pracovníkov je však stále viac ohrozená.

Kristalina Georgieva, Komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu a krízovú pomoc, uviedla: „Svetový humanitárny deň nám dáva možnosť zamyslieť sa nad dôležitosťou humanitárnej práce pri zachraňovaní životov a zaisťovaní potrieb ľudí v núdzi bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Humanitárni pracovníci slúžia ľudstvu, často v nebezpečných podmienkach. Boli sme svedkami toho, ako poskytujú pomoc obetiam zemetrasení, požiarov a záplav. Ich životy sú však najviac ohrozené v konfliktných oblastiach. Zaznamenali sme znepokojujúci trend cielených útokov na tieto osoby, ktoré sú oddané svojej práci. Musíme zaistiť bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, aby mohli pracovať všade tam, kde je to potrebné. Preto budem pokračovať vo zvyšovaní povedomia o zhoršovaní bezpečnostných podmienok tých, ktorý riskujú svoje životy pri zachraňovaní životov druhých. Je mimoriadne dôležité, aby sme pochopili a rešpektovali kľúčové princípy humanitárnej pomoci, teda ľudskosť, nestrannosť, neutralitu a nezávislosť. Musíme dosiahnuť zastavenie streľby na humanitárnych pracovníkov. Ak budú zranení, ohrozí sa tým aj budúcnosť našich detí.“

Pri bezpečnostných incidentoch bolo v roku 2009 zabitých 102 humanitárnych pracovníkov a mnoho ďalších sa zranilo. Podľa informácií Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) bolo unesených 92 humanitárnych pracovníkov.

Svetový humanitárny deň bol ustanovený Valným zhromaždením OSN v roku 2008. Po prvýkrát sa oslavoval v roku 2009 s cieľom „prispieť k zvýšeniu verejného povedomia o humanitárnej činnosti a dôležitosti medzinárodnej spolupráce a pripomenúť si humanitárnych pracovníkov, pracovníkov OSN a ďalších spolupracovníkov, ktorí sa podieľali na propagácii myšlienky ľudskosti a tých, ktorí zahynuli pri výkone povinností“. Tento deň je tiež pripomienkou udalostí z roku 2003, keď bol spáchaný bombový útok na úrad OSN v Iraku, a 22 ľudí bolo zabitých. Témou tohtoročného Svetového humanitárneho dňa je „Sme humanitárni pracovníci“.

Partnerstvo medzi OSN a Európskou komisiou je kľúčovým prvkom globálneho humanitárneho systému. Európska únia a OSN budú pokračovať v spolupráci pri zaistení bezpečnosti humanitárnych pracovníkov a pri zaistení rešpektovania humanitárnych princípov.

Ďalšie informácie nájdete na: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar