Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

Bruksela, dnia 19 sierpnia 2010 r.

„Nie strzelać, jestem pracownikiem organizacji humanitarnej! – z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej Komisja Europejska nawołuje do poszanowania zasad humanitarnych

W obchodzonym 19 sierpnia Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej Komisja Europejska chce oddać cześć pracownikom organizacji humanitarnych, którzy stracili życie, utracili wolność bądź zostali ranni podczas wykonywania swojej pracy. Poprzez działalność służb odpowiedzialnych za pomoc humanitarną (ECHO), pracownicy Komisji Europejskiej są przez cały czas obecni w różnych miejscach kryzysowych na całym świecie. ECHO ściśle współpracuje z partnerami z organizacji humanitarnych takimi jak wyspecjalizowane agencje ONZ, Czerwony Krzyż/ Czerwony Półksiężyc i organizacje pozarządowe. Organizacje te wspólnie zapewniają niesienie pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej na całym świecie w sposób bezstronny i niedyskryminujący. Jednakże dostęp do pomocy humanitarnej i bezpieczeństwo pracowników niosących tę pomoc są coraz bardziej zagrożone.

Kristalina Georgijewa, komisarz odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe, stwierdziła: „Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej daje nam okazję do zastanowienia się nad znaczeniem pracy humanitarnej dla ratowania życia i zaopatrzenia ludzi znajdujących się w potrzebie gdziekolwiek na świecie. Pracownicy organizacji humanitarnych służą ludzkości, pracując często w niebezpiecznych warunkach. Niosą oni pomoc ofiarom trzęsień ziemi, pożarów i powodzi. Ale ich życie jest najbardziej zagrożone w rejonach objętych konfliktami. Pojawia się też alarmujący trend, że ci oddani sprawie ludzie sami stają się celami ataków. Musimy chronić pracowników humanitarnych i zapewnić im bezpieczeństwo, by mogli pracować tam, gdzie są potrzebni. W tym celu będziemy nadal działać na rzecz podnoszenia świadomości pogarszających się warunków bezpieczeństwa dla tych, którzy narażają swoje życie, by ratować życie innych. Jest sprawą najwyższej wagi, byśmy zrozumieli i szanowali główne zasady pomocy humanitarnej: humanitaryzm, bezstronność, neutralność i niezależność. Musimy zatrzymać tę falę ataków na pracowników niosących pomoc humanitarną, gdyż robiąc im krzywdę, krzywdzi się nadzieję przyszłości naszych dzieci”.

Jak podaje Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), w roku 2009 zginęło w akcji 102 pracowników organizacji humanitarnych, wielu odniosło obrażenia, a 92 zostało uprowadzonych.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2008 r., zaś w roku 2009 był on poświęcony po raz pierwszy „pracy na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat działalności humanitarnej i znaczenia współpracy międzynarodowej oraz uhonorowaniu wszystkich pracowników organizacji humanitarnych, ONZ i członków personelu pomocniczego, którzy pracują na rzecz promowania humanitarnej sprawy, i upamiętnienia tych, którzy stracili życie wypełniając swoje obowiązki”. Jest to również przypomnienie wydarzeń z roku 2003, kiedy w wyniku zbombardowania biura ONZ w Iraku śmierć poniosły 22 osoby. Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej jest hasło „Jesteśmy pracownikami organizacji humanitarnych.

Partnerstwo między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Komisją Europejską jest kluczowym elementem światowego systemu pomocy humanitarnej. UE i ONZ będą kontynuować współpracę, by zapewnić bezpieczeństwo ludziom niosącym pomoc i działać na rzecz poszanowania zasad humanitarnych.

Dalsze informacje: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar