Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 19 d.

„Nešaudyk! Aš humanitarinės pagalbos darbuotojas.“ – Pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną Europos Komisija ragina laikytis humanitarinės pagalbos principų

Rugpjūčio 19 d., Pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną, Europos Komisija pagerbia humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie dirbdami neteko gyvybės, laisvės arba buvo sužeisti. Krizės apimtose vietovėse visame pasaulyje nuolat dirba Europos Komisijos humanitarinės pagalbos generalinio direktorato (angl. ECHO) darbuotojai. ECHO glaudžiai bendradarbiauja su humanitarinės pagalbos organizacijomis partnerėmis, pavyzdžiui, su specializuotomis Jungtinių Tautų agentūromis, Raudonojo Kryžiaus ir (arba) Raudonojo Pusmėnulio judėjimu ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Kartu jie užtikrina, kad pagalba civiliams visame pasaulyje būtų teikiama nešališkai ir nediskriminuojant. Tačiau galimybei teikti humanitarinę pagalbą ir ją teikiančių darbuotojų saugumui kyla vis didesnis pavojus.

Už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Europos Komisijos narė Kristalina Georgieva teigė: „Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena – tai galimybė pamąstyti apie humanitarinės pagalbos svarbą gelbstint gyvybes ir teikiant pagalbą gyventojams, kur jie bebūtų. Humanitarinės pagalbos darbuotojai tarnauja žmonijai dažnai itin pavojingomis aplinkybėmis. Jie padeda žemės drebėjimų, gaisrų ir potvynių aukoms. Tačiau didžiausiais pavojus jų gyvybei kyla konfliktų zonose. Vis dažniau šie atsidavę žmonės tampa užpuolimų aukomis. Turime užtikrinti humanitarinės pagalbos darbuotojų apsaugą, kad jie galėtų dirbti visur, kur reikia jų pagalbos. Taigi toliau informuosiu apie blogėjančias asmenų, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus, saugumo sąlygas. Itin svarbu, kad suvoktume pagrindinius humanitarinės pagalbos principus ir jų laikytumėmės. Tai žmogiškumas, nešališkumas, neutralumas ir nepriklausomumas. Turime užkirsti kelią šaudymui į humanitarinės pagalbos darbuotojus. Nukenčiant jiems, gęsta viltys dėl mūsų vaikų ateities.“

JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (angl. OCHA) duomenimis, 2009 m. per saugumo incidentus nužudyti 102 humanitarinės pagalbos darbuotojai, gerokai daugiau jų sužeista, 92 – pagrobti.

Pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną paskelbė JT generalinė asamblėja 2008 m., pirmą kartą ji paminėta 2009 m., „siekiant skatinti didėjantį visuomenės informuotumą apie humanitarinę pagalbą ir tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, prisiminti visus humanitarinės pagalbos, taip pat Jungtinių Tautų ir susijusius darbuotojus, kurie teikė humanitarinę pagalbą ir dirbami neteko gyvybės“. Ji taip pat primena apie 2003 m. tos dienos įvykius, kai buvo susprogdintas JT biuras Irake ir žuvo 22 žmonės. Šių metų Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos tema: „Mes humanitarinės pagalbos darbuotojai“.

Jungtinių Tautų ir Europos Komisijos partnerystė itin svarbi pasaulinės humanitarinės pagalbos sistemos dalis. ES ir JT toliau bendradarbiaus, kad užtikrintų humanitarinės pagalbos darbuotojų saugumą ir humanitarinės pagalbos principų laikymąsi.

Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar