Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

Brüssel, 19. august 2010

„Ärge tulistage, ma olen humanitaartöötaja!” – Euroopa Komisjon kutsub maailma humanitaarabi päeval üles austama humanitaarseid põhimõtteid

Maailma humanitaarabi päeval 19. augustil austab Euroopa Komisjon humanitaartöötajaid, kes on kaotanud elu või vabaduse või saanud tööülesannete täitmisel vigastada. Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi (ECHO) töötajad on maailma kriisikolletes alati kohal. ECHO teeb tihedat koostööd humanitaarabi organisatsioonidega, nagu ÜRO ametid, Punane Rist ja Punane Poolkuu ning valitsusvälised organisatsioonid. Üheskoos tagatakse, et humanitaarabi jõuab kogu maailmas tsiviilelanikeni erapooletul ja mittediskrimineerival viisil. Kuid humanitaarabi kohaletoimetamine ja humanitaartöötajate turvalisus on üha sagedamini ohus.

Rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva ütles: „Maailma humanitaarabi päev annab meile võimaluse mõelda järele humanitaartöö tähtsuse üle inimelude päästmisel ja abivajajate aitamisel kogu maailmas. Humanitaartöötajad teenivad inimlikkust, sageli väga ohtlikes tingimustes. Nad aitavad maavärinate, tulekahjude ja üleujutuste ohvreid. Kuid just konfliktipiirkondades on nende elu kõige suuremas ohus. Üha sagedamini võib täheldada, et need pühendunud inimesed muutuvad vägivalla märklauaks. Peame kaitsma humanitaartöötajate turvalisust, et nad saaksid teha oma tööd seal, kus neid vajatakse. Selleks peame suurendama teadlikkust nende inimeste turvatingimuste halvenemisest, kes seavad teiste inimeste elu päästmiseks ohtu oma elu. On ülioluline, et mõistame ja austame selliseid humanitaarabi keskseid põhimõtteid nagu inimlikkus, erapooletus ja sõltumatus. Peame tegema lõpu humanitaartöötajate tulistamisele, sest kui haavatakse neid, haavatakse ka usku meie laste tulevikku.”

2009. aastal tapeti 102 humanitaartöötajat ja veelgi rohkem sai kokkupõrgetes vigastada. 92 humanitaartöötajat langes ÜRO humanitaarasjade koordinatsiooniameti andmetel inimröövi ohvriks.

Maailma humanitaarabi päeva otsustati hakata tähistama 2008. aastal ÜRO Peaassambleel ja seda tehti esmakordselt 2009. aastal, et „suurendada avalikkuse teadlikkust humanitaartöö ja rahvusvahelise koostöö küsimustest ning mälestada kõiki humanitaartöötajaid ja ÜRO töötajaid, kes on tegutsenud humanitaarsete eesmärkide edendamise nimel, ning neid, kes on tööülesannete täitmisel kaotanud elu”. Samuti meenutatakse sel päeval 19. augusti 2003. aasta sündmusi, kui ÜRO esinduse hoones Iraagis plahvatas pomm, tappes 22 inimest. Sel aastal on humanitaarabi päeva teema „Ärge tulistage! Me oleme humanitaartöötajad!”.

ÜRO ja Euroopa Komisjoni partnerlus on üleilmse humanitaarsüsteemi keskne element. EL ja ÜRO jätkavad koostööd, et tagada humanitaarabitöötajate turvalisus ja humanitaarsete põhimõtete austamine.

Täpsem teave: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm - MEMO/10/379


Side Bar