Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

Bruxelles, den 19. august 2010

"Skyd ikke, jeg er humanitær hjælpearbejder!" – Europa-Kommissionen kræver på Verdens Humanitærdag respekt for humanitære principper

Europa-Kommissionen vil på Verdens Humanitærdag den 19. august hylde alle de humanitære hjælpearbejdere, som har mistet livet eller friheden, eller som er blevet såret under udførelsen af deres arbejde. Europa-Kommissionen har gennem sit kontor for humanitær bistand (ECHO) konstant personale udstationeret i kriseområder overalt i verden. ECHO arbejder tæt sammen med partnernødhjælpsorganisationer som f.eks. specialiserede FN-agenturer, Røde Kors/Røde Halvmåne og ngo'er. Sammen sørger de for, at der på en upartisk og ikke-diskriminerende måde leveres nødhjælp til civilbefolkninger overalt i verden. Adgangen og sikkerheden for humanitære hjælpearbejdere er dog i stigende grad i farezonen.

Kristalina Georgieva, EU-kommissær med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring: "Verdens Humanitærdag giver os anledning til at reflektere over betydningen af det humanitære arbejde, som gøres for at redde liv og hjælpe mennesker i nød, uanset hvor de end måtte være. Nødhjælpsarbejdere tjener, ofte under meget farlige omstændigheder, menneskeheden. Vi har set dem komme ofre for jordskælv, brande og oversvømmelser til undsætning, men det er i konfliktområderne, at nødhjælpsarbejderne løber de største risici. Der en alarmerende tendens til at gå målrettet efter disse dedikerede mennesker. Vi er nødt til at beskytte humanitære hjælpearbejderes sikkerhed, således at de kan arbejde overalt, hvor der er brug for dem. Jeg vil derfor fortsat søge at skabe opmærksomhed omkring de forværrede sikkerhedsforhold for dem, der udsætter sig selv for fare for at redde andres liv. Det er altafgørende, at vi forstår og respekterer hovedprincipperne bag humanitær bistand, dvs. menneskelighed, upartiskhed, neutralitet og uafhængighed. Vi er nødt til at sætte en stopper for beskydningen af humanitære hjælpearbejdere – når de rammes, er det samtidig troen på vore børns fremtid, der rammes".

I 2009 var der ifølge FN's Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender (OCHA) 102 humanitære hjælpearbejdere, der blev dræbt, mens mange flere blev såret i sikkerhedstruende hændelser og 92 blev kidnappet.

FN's Generalforsamling tog i 2008 initiativ til Verdens Humanitærdag, der blev fejret for første gang i 2009 "for at øge offentlighedens bevidsthed om humanitært arbejde og betydningen af internationalt samarbejde og for at hylde alle humanitære hjælpearbejdere, FN-medarbejdere og tilknyttet personale, der har ydet en indsats i den humanitære sags tjeneste, og de, der har mistet livet under udførelsen af deres arbejde". Denne dag skal samtidig minde om de begivenheder, der fandt sted samme dag i 2003, hvor FN's kontor i Irak blev bombet og 22 mennesker dræbt. Temaet for Verdens Humanitærdag er i år "Vi er humanitære hjælpearbejdere".

Partnerskabet mellem De Forenede Nationer og Europa-Kommissionen er et væsentligt element i det globale humanitære system. EU og FN vil fortsat arbejde sammen om at forbedre beskyttelsen af humanitære hjælpearbejdere og sikre respekten for de humanitære principper.

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar