Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

V Bruselu dne 19. srpna 2010

„Nestřílejte, jsem humanitární pracovník!“ – Evropská komise vyzývá ve Světový humanitární den k dodržování humanitárních zásad

Ve Světový humanitární den, který připadá na 19. srpna, vzdává Evropská komise úctu humanitárním pracovníkům, kteří při výkonu své práce přišli o život, byli zbaveni osobní svobody či utrpěli zranění. Její zaměstnanci z generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO) jsou trvale přítomni v krizových oblastech celého světa. ECHO úzce spolupracuje s partnerskými organizacemi poskytujícími pomoc, jako například se zvláštními agenturami OSN, Mezinárodním hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládními organizacemi. Tyto organizace společnými silami poskytují nestrannou a nediskriminační pomoc civilnímu obyvatelstvu po celém světě. Dostupnost humanitární pomoci a bezpečnost humanitárních pracovníků je však stále více ohrožena.

Kristalina Georgievová, komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí, uvedla: „Světový humanitární den nám dává příležitost připomenout si význam, jaký má humanitární práce pro záchranu lidských životů a zajišťování potřeb osob v nouzi bez ohledu na místo, kde se nacházejí. Humanitární pracovníci slouží lidstvu, a to často ve velmi nebezpečných podmínkách. Jsme svědky toho, jak pomáhají obětem zemětřesení, požárů a záplav, ale jejich životy jsou nejvíce ohroženy v oblastech, kde probíhají konflikty. Bohužel se objevila znepokojující tendence zaměřovat se právě na tyto osoby, oddané své práci. Bezpečnost humanitárních pracovníků musíme chránit, aby mohli pracovat, kdekoli je jich třeba. Abychom v tomto úkolu uspěli, budu pokračovat v šíření povědomí o zhoršujících se bezpečnostních podmínkách, s nimiž se ti, kdož riskují své životy pro záchranu jiných, musí potýkat. Je také mimořádně důležité, abychom chápali základní zásady humanitární pomoci, tedy lidskost, nestrannost, neutralitu a nezávislost, a abychom je dodržovali. Musíme zabránit zabíjení humanitárních pracovníků – dojdou-li újmy, je poškozena i naděje v budoucnost našich dětí.“

V roce 2009 byli podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitární činnosti v bezpečnostních incidentech zabiti 102 humanitární pracovníci a mnoho dalších jich bylo zraněno. Podle téhož zdroje bylo uneseno 92 pracovníků.

Světový humanitární den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2008. Poprvé se slavil v následujícím roce s cílem „přispět ke zvyšování povědomí veřejnosti o humanitární práci a významu mezinárodní spolupráce a vzpomenout všech humanitárních pracovníků, zaměstnanců OSN a dalších spolupracovníků, kteří se podílejí na propagaci humanitární otázky, a také těch, kteří při výkonu povinnosti přišli o život“. Je rovněž připomínkou událostí jednoho dne roku 2003, kdy se cílem bombového útoku, při němž zahynulo 22 osob, stala irácká kancelář OSN. Motem letošního Světového humanitárního dne je „Jsme humanitární pracovníci".

Partnerství mezi OSN a Evropskou komisí je klíčovou složkou celosvětového systému humanitární pomoci. EU a OSN budou nadále spolupracovat na zajištění bezpečnosti humanitárních pracovníků a dohlížet na dodržování zásad humanitární pomoci.

Další informace: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar