Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1058

Брюксел, 19 август 2010 г.

„Не стреляйте! Аз съм хуманитарен работник!“ на Международния ден на хуманитарните дейности Европейската комисия призовава за зачитане на хуманитарните принципи

На 19 август, Международния ден на хуманитарните дейности, Европейската комисия отдава почит на хуманитарните работници, които са загубили живота или свободата си или са били ранени при изпълнение на служебните си задължения. В рамките на своята генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) Европейската комисия постоянно има персонал, който се намира в засегнати от кризи места по целия свят. ГД „ECHO“ работи в тясно сътрудничество с партньорски хуманитарни организации като специализираните агенции на ООН, движението на Червения кръст/Червения полумесец и неправителствени организации. Заедно те гарантират предоставянето на помощ за цивилното население в целия свят по безпристрастен и недискриминационен начин. Но хуманитарният достъп и сигурността на хуманитарните работници все по-често са изложени на риск.

Кристалина Георгиева, европейски комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, заяви: „Отбелязването на Международния ден на хуманитарните дейности е повод за размисъл относно значимостта на хуманитарната дейност за спасяването на живота и предоставянето на помощ за нуждаещите се, където и да се намират те. Хуманитарните работници служат на човечеството често при много опасни обстоятелства. Ставали сме свидетели как те доставят помощ за жертви на земетресения, пожари и наводнения. Но животът на хуманитарните работници е изложен на риск най-вече в зоните на конфликт. Налице е тревожна тенденция за превръщането на тези всеотдайни хора в мишени. Ние трябва да защитим безопасността на хуманитарните работници, така че те да могат да работят навсякъде, където има нужда от тях. В името на тази цел аз ще продължа да привличам общественото внимание към влошаващите се условия по отношение на сигурността, при които работят хората, излагащи живота си на риск, за да спасяват живота на другите. Изключително важно е да разбираме и да зачитаме основните принципи на хуманитарната помощ: хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост. Трябва да спрем стрелбата по хуманитарни работници, защото когато те са наранени, е наранена и надеждата в бъдещето на нашите деца“.

Според Службата за координация по хуманитарни въпроси към ООН (OCHA) през 2009 г. са били убити 102 хуманитарни работници, а много други са били ранени при свързани със сигурността инциденти, като 92 са били отвлечени.

Международният ден на хуманитарните дейности беше създаден от Общото събрание на ООН през 2008 г. и беше отбелязан за първи път през 2009 г., „за да допринесе за повишаване на осведомеността на обществеността за хуманитарната дейност и за значимостта на международното сътрудничество, както и за да се отдаде почит на всички хуманитарни работници и на персонала на ООН и на свързани с ООН организации, които са работили за утвърждаването на хуманитарната кауза, както и на тези, които са загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг“. Денят е възпоменателен и за събитията, случили се на тази дата през 2003 г., когато беше бомбардиран офис на ООН в Ирак и загинаха 22 души. Темата на тазгодишния Международен ден на хуманитарните дейности е „Ние сме хуманитарни работници“.

Партньорството между ООН и Европейската комисия е ключов елемент на световната хуманитарна система. ЕС и ООН ще продължат да работят заедно за гарантиране на безопасността на хуманитарните работници, както и за зачитането на хуманитарните принципи.

За допълнителна информация: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

MEMO/10/379


Side Bar