Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

Bryssel den 18 augusti 2010

Pakistan: Kristalina Georgieva föreslår före sin avresa till landet att kommissionens bidrag höjs till 70 miljoner euro

Som en reaktion på den förvärrade humanitära krisen i Pakistan, tillkännagav Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, i dag att kommissionen kommer att ställa ytterligare 30 miljoner euro i akut bistånd till förfogande. Genom detta nytillskott kommer det totala belopp som kommissionen delat ut i stöd till de översvämningsdrabbade att uppgå till 70 miljoner euro. På söndag, den 23 augusti, reser Kristalina Georgieva till det drabbade området i Pakistan för möten med pakistanska myndigheter, biståndsexperter och människor som drabbats av översvämningarna.

Kristalina Georgieva: Skadorna till följd av översvämningarna i Pakistan är mycket omfattande och de drabbade är många miljoner. De extra medel som nu tilldelas kommer att användas för att stärka de humanitära insatser som görs av de organisationer för humanitärt bistånd som arbetar tillsammans med Europeiska kommissionen. Kommissionens räddningsexperter är också verksamma på plats i Pakistan. De samarbetar med våra partnerorganisationer för att se till att medlen används på det sätt som effektivast möjligt hjälper de desperata offren för de katastrofala översvämningarna.”

Sedan den siste juli har Europeiska kommissionen bidragit med 40 miljoner euro i humanitärt bistånd till översvämningsoffren i Pakistan (se IP/10/1018 och IP/10/1048). Det senaste året har kommissionen bidragit med totalt 111,25 miljoner euro i humanitärt bistånd till behövande i Pakistan, förutom dagens begäran.

Kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) har ett stödkontor i Islamabad. Echos sakkunniga följer noggrant hur den humanitära situationen utvecklar sig och övervakar användningen av kommissionens biståndsmedel.

De humanitära projekt som finansieras av kommissionen genomförs av fristående biståndsorganisationer, specialiserade FN-organ och Röda halvmånen. De berörda insatserna rör hälsovård, livsmedel, vatten, sanitet, (skydds)härbärge, andra förnödenheter än livsmedel (filtar, syntetlakan, hygienartiklar, enklare kök osv.), psykologiskt stöd, utrustning för nödkommunikation samt stöd till och skydd av försörjningen.

De biståndsorganisationer som samarbetar med kommissionen och som har tagit emot medel eller är på väg att erhålla stöd är Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, Folkekirkens nødhjælp (Danmark), Hope87, International Catholic Migration Commission (ICMC), International Organisation for Migration (IOM), International Rescue Committee (IRC), Merlin, Oxfam och Rädda barnen.

EU:s civilskyddsinsats

EU:s civilskyddsmekanism togs i bruk den 6 augusti. Echos övervaknings- och informationscenter (MIC) står i förbindelse med de 31 länder som ingår i mekanismen, av vilka många förser Pakistan med stöd in natura (t.ex. vattenreningsenheter, hälsovårdspaket för nödsituationer, tält och elgeneratorer). MIC har en sambandsman vid Echokontoret i Islamabad för att underlätta samordningen av EU:s civilskyddsstöd och upprätthålla kontakten med FN.

För närmare upplysningar: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar