Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

Bruselj, 18. avgusta 2010

Pakistan: Komisarka Georgieva pred obiskom prizadetega območja predlagala povečanje prispevka Komisije na 70 milijonov evrov

Zaradi vse večje razsežnosti humanitarne krize je evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva danes napovedala, da bo Komisija zbrala dodatnih 30 milijonov evrov za pomoč v izrednih razmerah. S tem se bo humanitarna pomoč, ki jo Komisija namenja žrtvam poplav, povečala na skupno 70 milijonov evrov. Komisarka Georgieva bo 23. avgusta obiskala prizadeta območja v Pakistanu, kjer se bo sestala z oblastmi, strokovnjaki za pomoč in prizadetimi prebivalci.

Komisarka Georgieva je dejala: „Škoda, ki so jo poplave povzročile v Pakistanu, je ogromna in prizadela je več milijonov ljudi. Dodatna sredstva bodo porabljena za operacije humanitarne pomoči, ki jih izvajajo partnerji Evropske komisije. Poleg tega so v Pakistanu prisotni strokovnjaki Komisije, ki v sodelovanju z našimi partnerji zagotavljajo, da se sredstva porabljajo kar najbolj učinkovito in v korist žrtev teh katastrofalnih poplav.“

Evropska komisija je od 31. julija zagotovila 40 milijonov evrov humanitarne pomoči za žrtve poplav v Pakistanu (glej IP/10/1018 in IP/10/1048). V zadnjih dvanajstih mesecih je ljudem v stiski v Pakistanu zagotovila skupno 111,25 milijona evrov humanitarne pomoči, pri tem pa ni upoštevan danes napovedani znesek.

Služba za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO), ki deluje v okviru Komisije, ima podporni urad v Islamabadu. Strokovnjaki te službe podrobno spremljajo humanitarne razmere, prav tako pa nadzorujejo porabo sredstev, ki jih je Komisija namenila za pomoč ob naravnih nesrečah.

Humanitarne projekte, ki jih financira Komisija, izvajajo nevladne humanitarne organizacije, specializirane agencije ZN in dobrodelno gibanje Rdeči polmesec. Njihove dejavnosti so osredotočene na zagotavljanje zdravstvene oskrbe, preskrbo s hrano in vodo, sanitarne razmere, (zasilna) bivališča, neprehrambne izdelke (odeje, plastične ponjave, kompleti izdelkov za higieno, pripomočki za kuhanje ipd), psihološko podporo, sisteme komuniciranja v izrednih razmerah, sredstva za preživetje in zaščito.

Med partnerskimi humanitarnimi organizacijami, ki so sredstva že prejele ali pa jih bodo v kratkem, so Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, Danish Church Aid, Hope87, International Catholic Migration Commission (ICMC), International Organisation for Migration (IOM), International Rescue Committee (IRC), Merlin, Oxfam in Save the Children.

Ukrepi EU na področju civilne zaščite

Mehanizem EU na področju civilne zaščite je bil aktiviran 6. avgusta. Center za spremljanje in informiranje (MIC), ki deluje v okviru službe ECHO, je v stiku z 31 državami, ki sodelujejo pri mehanizmu. Več teh držav Pakistanu zagotavlja pomoč v naravi (npr. enote za prečiščevanje vode, opremo za nujno zdravstveno oskrbo, šotore, električne generatorje). V uradu službe ECHO v Islamabadu je prisoten uradnik za zvezo iz Centra za spremljanje in informiranje, ki skrbi za koordinacijo med civilno zaščito EU in sistemom ZN.

Več informacij je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar