Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

V Bruseli 18. augusta 2010

Pakistan: Komisárka Georgievová pred návštevou postihnutej oblasti navrhuje zvýšiť finančnú podporu zo strany Komisie na 70 miliónov EUR

Kristalina Georgievová, komisárka pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia, dnes oznámila, že v reakcii na prehlbujúcu sa humanitárnu krízu Komisia uvoľní dodatočné finančné prostriedky vo výške 30 miliónov EUR na účely poskytnutia naliehavej humanitárnej pomoci. Vďaka týmto finančným prostriedkom sa zvýšia celkové finančné prostriedky, ktoré Komisia vyčlenila na humanitárnu pomoc pre obyvateľov zasiahnutých povodňami, na 70 miliónov EUR. Dňa 23. augusta 2010 odcestuje komisárka Georgievová do postihnutých oblastí Pakistanu a stretne sa so zástupcami pakistanských orgánov, odborníkmi na humanitárnu pomoc a s ľuďmi postihnutými povodňami.

Komisárka Georgievová uviedla: „Povodne v Pakistane spôsobili obrovské škody a milióny ľudí trpia. Ďalšie finančné prostriedky sa využijú na podporu humanitárnych aktivít, ktoré vykonávajú partneri humanitárnej pomoci Európskej komisie. Odborníci na humanitárnu pomoc Komisie sa takisto zúčastňujú činností v Pakistane. Spolupracujú s našimi partnermi a zabezpečujú, aby sa financie využívali čo najefektívnejšie v prospech zúfalých obetí týchto katastrofálnych povodní.“

Od 31. júla poskytla Európska komisia 40 miliónov EUR na humanitárnu pomoc pre obete povodní v Pakistane (pozri IP/10/1018IP/10/1048). Počas uplynulých dvanástich mesiacov Komisia poskytla na humanitárnu pomoc pre ľudí v núdzi v Pakistane finančné prostriedky v celkovej výške 111,25 miliónov EUR. V tejto sume nie sú zahrnuté dodatočné finančné prostriedky, o vyčlenenie ktorých sa žiadalo prostredníctvom dnes oznámenej žiadosti.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (GR ECHO) má podporný úrad v Islamabáde. Odborníci z GR ECHO pozorne sledujú situáciu v humanitárnej oblasti a dohliadajú na využívanie finančných prostriedkov Komisie vyčlenených na humanitárnu pomoc.

Humanitárne projekty financované Komisiou realizujú mimovládne humanitárne organizácie, špecializované agentúry OSN a hnutie Červený polmesiac. Venujú sa činnostiam týkajúcim sa zdravia, výživy, vody a hygienických zariadení, (núdzových) prístreší, foriem nepotravinovej pomoci (prikrývky, plastové fólie, hygienické súpravy, kuchynské súpravy atď.), psychologickej podpory, núdzovej komunikácie, podpory a ochrany pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

K partnerským humanitárnym organizáciám, ktoré získali finančné prostriedky alebo ktorým sa poskytuje bezprostredná pomoc, patria organizácie Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, Danish Church Aid, Hope87, International Catholic Migration Commission (ICMC), International Organisation for Migration (IOM), International Rescue Committee (IRC), Merlin, Oxfam a Save the Children.

Opatrenia EÚ v oblasti civilnej ochrany

Mechanizmus civilnej ochrany EÚ začal svoju činnosť 6. augusta. Monitorovacie a informačné centrum (MIC) v rámci GR ECHO je v kontakte s 31 krajinami, ktoré sa zúčastňujú na tomto mechanizme. Niekoľko z nich poskytuje materiálnu pomoc Pakistanu (napr. zariadenia na čistenie vody, lekárničky prvej pomoci, stany, elektrické generátory). Na úrade GR ECHO v Islamabáde pôsobí styčný dôstojník MIC, ktorý uľahčuje koordináciu činnosti EÚ v oblasti civilnej ochrany a zabezpečuje spoluprácu so systémom OSN.

Ďalšie informácie nájdete na: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar