Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

Bruksela, dnia 18 sierpnia 2010 r.

Pakistan: Przed wizytą w regionie komisarz Georgijewa proponuje zwiększenie pomocy Komisji do 70 mln euro

W odpowiedzi na rosnącą skalę kryzysu humanitarnego Kristalina Georgijewa, komisarz odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, pomoc humanitarną i reagowanie kryzysowe, ogłosiła dziś, że Komisja zamierza uruchomić dodatkowe 30 milionów euro w postaci pilnej pomocy humanitarnej. Dzięki temu najnowszemu dofinansowaniu łączna kwota środków na pomoc humanitarną przyznanych przez Komisję na rzecz społeczeństw dotkniętych powodziami wyniesie 70 milionów euro. W dniu 23 sierpnia komisarz Georgijewa uda się w dotknięty powodzią region Pakistanu, gdzie spotka się z pakistańskimi władzami oraz ekspertami do spraw operacji ratunkowych, jak również z mieszkańcami terenów dotkniętych powodziami.

Komisarz Georgijewa powiedziała: „Szkody powodziowe w Pakistanie są ogromne, a w ich wyniku ucierpiały miliony ludzi. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wsparcie operacji pomocy humanitarnej prowadzonych przez partnerów Komisji Europejskiej zajmujących się pomocą humanitarną. Komisyjni eksperci do spraw operacji ratunkowych również prowadzą działania ratunkowe w Pakistanie. Współpracują z naszymi partnerami, aby zapewnić możliwie skuteczne wykorzystanie środków na rzecz najbardziej poszkodowanych ofiar tych tragicznych powodzi.”

Od 31 lipca Komisja Europejska wypłaciła 40 milionów euro pomocy humanitarnej dla ofiar powodzi w Pakistanie (zob. komunikaty IP/10/1018 i IP/10/1048). Poza wnioskiem ogłoszonym w dniu dzisiejszym, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Komisja przyznała łączną kwotę 111,25 milionów euro pomocy humanitarnej dla potrzebujących w Pakistanie.

Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) dysponuje biurem wsparcia w Islamabadzie. Eksperci ECHO na bieżąco śledzą rozwój sytuacji i nadzorują wykorzystanie środków pomocowych Komisji.

Projekty humanitarne finansowane przez Komisję są realizowane przez pozarządowe organizacje humanitarne, wyspecjalizowane agencje ONZ oraz Czerwony Półksiężyc. Działania są prowadzone w dziedzinach zdrowia, żywności, wody i urządzeń sanitarnych, zapewniania (prowizorycznego) schronienia, zaopatrzenia nieżywnościowego (koce, folie plastikowe, zestawy higieniczne, wyposażenie kuchenne itp.), wsparcia psychologicznego, łączności w sytuacjach krytycznych oraz wsparcia i ochrony podstawowych środków do życia.

Partnerskie organizacje humanitarne, które otrzymały pomoc lub są obecnie w trakcie uzyskiwania wsparcia, obejmują: Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, Danish Church Aid, Hope87, Międzynarodowa Katolicka Komisja ds. Migracji (ICMC), Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Międzynarodowy Komitet ds. Akcji Ratunkowych (IRC), Merlin, Oxfam oraz Save the Children.

Program działań UE w zakresie ochrony ludności

Unijny mechanizm obrony cywilnej został uruchomiony 6 sierpnia. Centrum monitorowania i informacji w ramach ECHO pozostaje w kontakcie z 31 państwami, które biorą udział w mechanizmie, z których kilka udziela pomocy rzeczowej Pakistanowi (dostarczając na przykład urządzenia do uzdatniania wody, zestawy medyczne, namioty, generatory prądu). W biurze ECHO w Islamabadzie znajduje się urzędnik łącznikowy centrum monitorowania i informacji, którego zadaniem jest pomoc w koordynowaniu pomoc UE w zakresie ochrony ludności oraz łączność z systemem ONZ.

Dalsze informacje: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar