Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 18 d.

Pakistanas. Prieš lankydamasi regione Komisijos narė K. Georgieva siūlo padidinti Komisijos finansavimą iki 70 mln. EUR

Atsižvelgdama į beprecedentiškai didėjančią humanitarinę krizę, už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Europos Komisijos narė Kristalina Georgieva šiandien pranešė, kad Komisija skirs dar 30 mln. EUR skubiai pagalbai teikti. Kartu su šiuo finansavimu bendra Komisijos humanitarinės pagalbos lėšų suma, skirta nukentėjusiems nuo potvynių gyventojams padėti, sudarys 70 mln. EUR. Rugpjūčio 23 d. Komisijos narė K. Georgieva vyks į nelaimės ištiktus Pakistano regionus, kur susitiks su valdžios institucijų atstovais, gelbėjimo operacijų specialistais, taip pat su vietoje dirbančiais partneriais.

Komisijos narė K. Georgieva sakė: „Potvynių žala Pakistane yra didžiulė, kenčia milijonai žmonių. Papildomos lėšos bus naudojamos Europos Komisijos humanitarinės pagalbos partnerių vykdomoms humanitarinės pagalbos operacijoms spartinti. Komisijos gelbėjimo operacijų specialistai taip pat aktyviai dirba nukentėjusiose Pakistano vietovėse. Jie kartu su mūsų partneriais stengiasi užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau siekiant padėti labiausiai nuo šių katastrofiškų potvynių nukentėjusiems žmonėms.“

Nuo liepos 31 d. Europos Komisija jau suteikė 40 mln. EUR humanitarinės pagalbos Pakistano potvynių aukoms (žr. IP/10/1018 ir IP/10/1048). Be šiandien paskelbto prašymo, per pastaruosius dvylika mėnesių Komisija iš viso skyrė 111,25 mln. EUR humanitarinės pagalbos nukentėjusiems Pakistano žmonėms.

Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas (ECHO) turi paramos biurą Islamabade. ECHO ekspertai atidžiai seka humanitarinę padėtį ir prižiūri, kaip naudojamos Komisijos pagalbos lėšos.

Komisijos finansuojamus humanitarinius projektus įgyvendina nevyriausybinės pagalbos organizacijos, specializuotos JT agentūros ir Raudonojo Pusmėnulio draugija. Jų veikla, be kita ko, susijusi su sveikatos priežiūra, aprūpinimu maistu, vandens ir sanitarijos klausimais, (laikinos) pastogės suteikimu, aprūpinimu ne maisto produktais (antklodėmis, plastikiniais patiesalais), higienos rinkiniais, virtuvės reikmenimis ir kt.), psichologinės pagalbos teikimu, skubaus susisiekimo užtikrinimu, parama pragyvenimui ir apsauga.

Pagalbos partnerių organizacijos, kurioms suteiktos lėšos arba kurios netrukus gaus paramą, be kitų, yra šios: Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, „Danijos bažnyčios pagalba“ (angl. Danish Church Aid), Hope87, Tarptautinė katalikiškos migracijos komisija (angl. International Catholic Migration Commission (ICMC)), Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), Tarptautinis gelbėjimo komitetas (TGK), Merlin, Oxfam ir „Gelbėkit vaikus“ (angl. Save the Children).

ES civilinės saugos veiksmai

Rugpjūčio 6 d. pradėjo veikti ES civilinės saugos mechanizmas. ECHO stebėsenos ir informacijos centras (MIC) palaiko ryšius su 31 mechanizme dalyvaujančia šalimi; kelios iš jų Pakistanui teikia pagalbą natūra (pvz., vandens valymo įrenginius, neatidėliotinos medicinos pagalbos rinkinius, palapines, elektros generatorius). Islamabade veikiančiame ECHO biure dirbantis MIC ryšių palaikymo pareigūnas padeda koordinuoti ES civilinės saugos pagalbą ir palaiko ryšius su JT sistema.

Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar