Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

Brüssel, 18. august 2010

Volinik Georgieva teeb Pakistani külastamise eel ettepaneku suurendada komisjoni abi 70 miljoni euroni

Vastusena üha laienevale humanitaarkriisile teatas rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Kristalina Georgieva täna, et komisjon eraldab kiireks hädaabiks täiendavad 30 miljoni eurot. Sellega tõuseb komisjoni poolt üleujutuste tõttu kannatanud inimeste abistamiseks eraldatud humanitaarabi kogusumma 70 miljoni euroni. 23. augustil sõidab volinik Georgieva kriisipiirkonda ning kohtub seal Pakistani võimuesindajate, hädaabiekspertide ning üleujutuste ohvritega.

Volinik Georgieva ütles: „Üleujutuste tekitatud kahju Pakistanis on tohutu ning see on põhjustanud kannatusi miljonitele inimestele. Täiendavaid vahendeid kasutatakse humanitaarabi andvate Euroopa Komisjoni partnerite humanitaarmeetmete tõhustamiseks. Pakistanis tegutsevad ka komisjoni hädaabieksperdid. Eksperdid teevad koostööd partneritega, et eraldatud vahendeid kasutataks kõnealuste kohutavate üleujutuste ohvrite abistamisel võimalikult tõhusalt.”

31. juulist alates on Euroopa Komisjon eraldanud Pakistani üleujutuste ohvritele 40 miljoni euro ulatuses humanitaarabi (vt IP/10/1018 ja IP/10/1048). Viimase kaheteistkümne kuu jooksul on komisjon andnud Pakistani elanikele 111,25 miljoni euro väärtuses humanitaarabi. See summa ei sisalda täna teatatud lisasummat.

Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadil (ECHO) on Islamabadis esindus. ECHO eksperdid jälgivad tähelepanelikult humanitaarolukorra arengut ning teostavad komisjoni hädaabivahendite kasutamise järelevalvet.

Komisjoni rahastatud humanitaarabiprojekte rakendavad valitsusvälised organisatsioonid, spetsialiseerunud ÜRO asutused ja Punane Poolkuu. Meetmed hõlmavad tervishoidu, toitlustamist, veevarustust ja kanalisatsiooni, varjupaikade rajamist, toiduks mittekasutatavaid esemeid (tekid, kilelinad, hügieenitarvete komplektid, köögitarbed jne), psühholoogilist abi, hädaolukordade sidesüsteeme ning toimetuleku toetamist ja kaitset.

Abi saanud või seda kohe saama hakkavate humanitaarabiprojekte rakendavate partnerorganisatsioonide hulka kuuluvad Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, Danish Church Aid, Hope87, International Catholic Migration Commission (ICMC), International Organisation for Migration (IOM), International Rescue Committee (IRC), Merlin, Oxfam ja Save the Children.

ELi kodanikukaitse meetmed

ELi kodanikukaitse mehhanism käivitati 6. augustil. ECHO järelevalve- ja teabekeskus on kontaktis 31 mehhanismis osaleva riigiga, kellest mitmed on andnud Pakistanile mitterahalist abi (nt veepuhastusmeeskonnad, hädaabi arstikomplekte, telke, elektrigeneraatoreid). Järelevalve- ja teabekeskuse kontaktisik töötab ECHO Islamabadi esinduses, kus tema ülesandeks on lihtsustada ELi kodanikukaitse meetmete koordineerimist ning pidada sidet ÜRO süsteemi kuuluvate asutustega.

Täpsem teave: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar