Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

Bruxelles, den 18. august 2010

Kommissær Kristalina Georgieva foreslår at øge Kommissionens nødhjælpsbistand til Pakistan til 70 mio. EUR forud for sit besøg i landet

Som reaktion på den eskalerende humanitære krise meddelte Kristalina Georgieva, kommissær for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, i dag, at Kommissionen vil mobilisere yderligere 30 mio. EUR til akut nødhjælpsbistand. Med disse nye midler vil det beløb, som Kommissionen bidrager med i humanitær bistand til oversvømmelsesramte befolkninger, nå op på i alt 70 mio. EUR. Kommissær Kristalina Georgieva rejser den 23. august til det oversvømmede område i Pakistan for at mødes med myndigheder og nødhjælpseksperter samt ofre for oversvømmelserne.

Kommissær Kristalina Georgieva: "Oversvømmelsesskaderne i Pakistan er omfattende, og millioner af mennesker lider. De yderligere midler vil blive brugt til at fremskynde de humanitære hjælpeaktioner, der gennemføres af Europa-Kommissionens humanitære bistandspartnere. Kommissionens nødhjælpseksperter er også aktive på stedet i Pakistan. De og vore partnere arbejder i fællesskab på at sikre, at bistandsmidlerne anvendes så effektivt som muligt til gavn for de desperate ofre for disse katastrofale oversvømmelser."

Europa-Kommissionen har siden 31. juli bidraget med 40 mio. EUR i humanitær bistand til ofrene for oversvømmelserne i Pakistan (se pressemeddelelserne IP/10/1018 og IP/10/1048). Kommissionen har, hvis der ses bort fra den bebudede anmodning af dags dato, de seneste tolv måneder bidraget med i alt 111,25 mio. EUR i humanitær bistand til nødstedte mennesker i Pakistan.

Kommissionens afdeling for humanitær bistand og civilbeskyttelse (ECHO) har et støttekontor i Islamabad. ECHO-eksperter følger den humanitære situation nøje og fører tilsyn med, hvordan Kommissionens bistandsmidler anvendes.

De humanitære projekter, der finansieres af Kommissionen, gennemføres af ikke-statslige nødhjælpsorganisationer, specialiserede FN-agenturer og Røde Halvmåne. Indsatsområdet omfatter sundhed, mad, vand og sanitet, husly, non-food artikler (tæpper, plastikpresenninger, hygiejnesæt, køkkensæt osv.), psykologisk støtte, nødkommunikation, støtte til sikring af et eksistensgrundlag og beskyttelse.

Blandt de nødhjælpspartnerorganisationer, der har modtaget bistand eller er på vej til at modtage snarlig bistand, er Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, Folkekirkens Nødhjælp, Hope87, International Catholic Migration Commission (ICMC), Den Internationale Migrationsorganisation (IOM), International Rescue Committee (IRC), Merlin, Oxfam og Red Barnet.

EU's civilbeskyttelsesindsats

EU's civilbeskyttelsesordning blev aktiveret den 6. august. Monitorerings- og informationscentret (MIC) i ECHO er forbindelsesled til de 31 lande, der deltager i ordningen, hvoraf flere leverer bistand i naturalier til Pakistan (f.eks. vandrensningstabletter, nødhjælpssæt, telte, elektriske generatorer). En MIC-forbindelsesofficer er på ECHO's kontor i Islamabad for at lette koordineringen af EU's civilbeskyttelsesindsats og fungere som forbindelsesled til FN-systemet.

Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar