Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

V Bruselu dne 18. srpna 2010

Pákistán: Komisařka Georgieva navrhuje před návštěvou postižených oblastí navýšení finanční pomoci na 70 milionů EUR

Kristalina Georgieva, komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí, dnes v reakci na stále narůstající humanitární krizi oznámila, že Komise bude požadovat uvolnění dalších 30 milionů EUR na neodkladnou pomoc postiženým oblastem. Uvolněním těchto prostředků naroste celková výše finanční pomoci ze zdrojů Komise pro lidi zasažené povodněmi na 70 milionů EUR. Komisařka Georgieva navštíví 23. srpna v Pákistánu postižené oblasti a setká se s představiteli úřadů, humanitárními pracovníky a také oběťmi povodní.

Komisařka Georgieva uvedla: „Škody způsobené povodněmi v Pákistánu jsou obrovské a mnoho milionů lidí trpí. Tyto další finanční prostředky budou použity pro rozšíření operací realizovaných partnery Evropské komise v oblasti humanitární pomoci. V Pákistánu působí na místě krize také humanitární pracovníci Komise. Spolupracují s našimi partnery a jejich úkolem je zajistit, aby byly poskytnuté peníze co nejefektivněji využity ve prospěch zoufalých obětí katastrofálních záplav.“

Od 31. července poskytla Evropská komise obětem povodní v Pákistánu humanitární pomoc ve výši 40 milionů EUR (viz IP/10/1018 a IP/10/1048). Opomine-li se dnes oznámená žádost o další finanční prostředky, humanitární pomoc poskytnutá Komisí potřebným lidem v Pákistánu za posledních dvanáct měsíců činí celkem 111,25 milionů EUR.

Generální ředitelství Komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) má podpůrný úřad v Islámábádu. Odborníci ředitelství ECHO pozorně sledují vývoj humanitární situace a monitorují využití finančních prostředků Komise.

Humanitární projekty financované ze zdrojů Komise jsou realizovány nevládními organizacemi, specializovanými agenturami OSN a Hnutím červeného půlměsíce. Tyto organizace se zabývají oblastí zdraví, potravinové pomoci, zásobováním vodou a hygienou a snaží se obětem povodní také poskytovat nouzové ubytování, nepotravinový materiál (deky, plastové fólie, hygienické sady, kuchyňské sady atd.), psychologickou pomoc, komunikaci v případě nouze a podporu a ochranu při zajišťování základních životních potřeb.

Mezi partnerské humanitární organizace, které obdržely prostředky z fondů Komise nebo jsou jí bezprostředně podporovány, patří Acted, ActionAid, Cordaid, Danish Church Aid, Hope87, Mezinárodní katolická komise pro migraci (ICMC), Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Mezinárodní záchranný výbor (IRC), Merlin, Oxfam a nadace Save the Children (Zachraňte děti).

Akční program civilní ochrany EU

Mechanismus civilní ochrany EU byl aktivován 6. srpna. Monitorovací a informační středisko (MIC) v rámci ředitelství ECHO je v kontaktu se všemi 31 zeměmi, které se tohoto mechanismu účastní a některé z nichž poskytují Pákistánu věcnou pomoc (např. zařízení na čištění vody, nejnutnější zdravotnické potřeby, stany a elektrické generátory). V kanceláři odboru ECHO v Islámábádu působí styčný úředník MIC, jehož úkolem je usnadnit koordinaci asistenčních zásahů EU v oblasti civilní ochrany a udržovat kontakt se systémem OSN.

Další informace: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar