Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1056

Брюксел, 18 август 2010 г.

Пакистан: преди посещението си в района комисар Георгиева предлага помощта от Комисията да бъде увеличена до 70 млн. евро

В отговор на все по-мащабната хуманитарна криза комисарят за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева обяви днес, че Комисията ще мобилизира още 30 млн. евро за спешна хуманитарна помощ. С тези средства общата сума на хуманитарните помощи, отпуснати от Комисията за засегнатото от наводненията население, ще достигне 70 млн. евро. На 23 август комисар Георгиева ще замине за засегнатия от наводненията регион в Пакистан и ще се срещне с представители на властите и с хуманитарни експерти, както и с хора, пострадали от наводненията.

Комисар Георгиева заяви: „Щетите от наводненията в Пакистан са огромни, пострадалите са милиони хора. Допълнителната помощ ще бъде използвана за подсилване на хуманитарните операции, провеждани от хуманитарните партньори на Европейската комисия. На място в Пакистан работят също така и експерти на Комисията в областта на хуманитарната помощ. Те работят съвместно с нашите партньори, за да гарантират възможно най-ефикасното използване на помощите в полза на отчаяните жертви на опустошителните наводнения.“

От 31 юли досега Европейската комисия е предоставила хуманитарни помощи на стойност 40 млн. евро за жертвите на наводненията в Пакистан (вж. IP/10/1018 и IP/10/1048). През последните дванадесет месеца Комисията е отпуснала общо 111,25 млн. евро под формата на хуманитарна помощ за нуждаещите се в Пакистан, без да се включва обявената днес сума.

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) на Комисията разполага с помощен офис в Исламабад. Експертите от ECHO следят отблизо развитието на хуманитарната ситуация и наблюдават усвояването на хуманитарната помощ, отпусната от Комисията.

Финансираните от Комисията хуманитарни проекти се изпълняват от неправителствени хуманитарни организации, специализираните агенции на ООН и движението Червен полумесец. Обхванатите дейности включват здравни услуги, храна, водоснабдяване и хигиенизиране, (спешно) подслоняване, нехранителни вещи (одеяла, покривен найлон, комплекти с хигиенни принадлежности, комплекти с готварски принадлежности, т.н.), психологическа подкрепа, средства за комуникация при спешни ситуации, подпомагане и опазване на поминъка.

Партньорските хуманитарни организации, които са получили средства или ще получат такива съвсем скоро, включват Acted, ActionAid, Concern, Cordaid, Danish Church Aid, Hope87, International Catholic Migration Commission (ICMC), Международната организация по миграция (МОМ), International Rescue Committee (IRC), Merlin, Oxfam и „Спасете децата“.

Механизъм на ЕС за гражданска защита

На 6 август беше задействан Механизмът на ЕС за гражданска защита. Центърът за мониторинг и информация (MIC) в рамките на ECHO е във връзка с 31 държави, участващи в Механизма, някои от които предоставят на Пакистан помощ в натура (напр. уреди за пречистване на вода, комплекти за спешна медицинска помощ, палатки, електрически генератори). Служител за връзка от MIC работи в офиса на ECHO в Исламабад за улесняване на координацията на помощите на ЕС в областта на гражданската защита и за поддържане на контакт със системата на ООН.

За повече информация: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar