Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1050

Bryssel den 12 augusti 2010

IKT-forskning: EU-finansierade Woundmonitor bidrar till att identifiera bakterier och skynda på läkningen hos brännskadade

I EU dör mer än 4 000 personer varje år på grund av olyckor som orsakas av bränder, och ytterligare många tusen måste behandlas på sjukhus för brännskador. Tack vare EU-finansierad forskning kommer nu medicinska experter att snabbare kunna identifiera skadliga bakterier eller svampar som kan finnas i brännskadades sår och orsaka infektioner. Detta kan påskynda diagnoser och läkningsprocesser med flera dagar. Hittills har läkarna varit tvungna att förlita sig till mikrobiologiska prover som efter flera dagar ger svar på vilka bakterier som orsakat infektionen. Forskare från Tyskland, Italien, Litauen och Storbritannien har utvecklat ett litet elektroniskt instrument som kan fastställa bakterietypen på bara några minuter genom att identifiera de ytterst små mängder gas som bakterierna utvecklar. Ju snabbare infektionerna kan diagnostiseras desto snabbare kan patienterna behandlas, vilket i sin tur kan ge lägre kostnader för långa sjukhusvistelser. EU har investerat 1,67 miljoner euro i IKT-forskning inom projektet Woundmonitor, där en första fungerande prototyp tagits fram.

EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, Neelie Kroes, säger följande: ”Varje sommar ser vi bilder av personer med hemska skador som orsakats av bränder i hemmen eller skogsbränder. Den teknik som utvecklats av Woundmonitor, med hjälp av EU:s finansiering, kommer att snabba på diagnoserna och bidra till att läkarna mycket snabbare kan ordinera lämplig behandling.”

De flesta brännskador i EU inträffar i hemmen eller på arbetet och är vanligast bland sårbara grupper som äldre eller små barn. En tidig diagnos och behandling av infektioner hos brännskadade är av avgörande betydelse. Trots framsteg inom den moderna medicinen kan det ta upp till tre dagar innan mikrobiologiska prover ger svar på vilka bakterier som finns i ett sår. Och det är först därefter som läkarna kan besluta om lämplig behandling.

Läkarstuderande har av tradition fått lära sig att känna igen bakteriella infektioner med hjälp av infektionernas karakteristiska lukt. Inom projektet Woundmonitor använde sig läkare och forskare från Tyskland, Italien, Litauen och Storbritannien av samma metod, men tog också hjälp av den senaste informations- och kommunikationstekniken.

Forskarna tog fram ett instrument som kan identifiera bakterietyper med hjälp av de små mängder flyktiga gaser som utvecklas och som kan kännas igen på lukten. Experterna identifierade först tre huvudtyper av bakterier: Staphylococcus, Streptococcus och Pseudomonas, som orsakar omkring 80 procent av de bakteriella infektioner som återfinns i brännsår. De identifierade sedan de flyktiga kemikalier som utvecklas när bakterierna förökar sig. Med hjälp av detta tog forskarna fram ett instrument, ungefär så stort som en A4-mapp, med åtta gassensorer. Resultatmönstret från sensorerna visar egenskaperna hos de aktuella kemikalierna, vilket gör att bakterierna kan identifieras.

Detta komplexa men mycket kompakta instrument har provats vid ett sjukhus i Manchester i Storbritannien och vid ett regionalt sjukhus i Kaunas i Litauen. Resultaten har varit mycket tillfredsställande och forskarna har bedömt instrumentets risknivå som positiv. Flera företag har visat sitt intresse för Woundmonitor-instrumentet och förhandlingar pågår för att instrumentet ska kunna användas kommersiellt.

EU avsatte 1,67 miljoner euro till projektet från sjätte ramprogrammet för forskning.

Mer information om projektet Woundmonitor finns här:

http://www.woundmonitor.manchester.ac.uk/index.html

Fler lyckade exempel på EU-finansierad IKT-forskning kommer att presenteras på ICT 2010, Europas största evenemang om IKT-forskning som kommer att äga rum i Bryssel den 27–29 september 2010. Journalister kan delta efter registrering på:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar