Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

ip/10/1050

Brusel, 12. august 2010

Výskum v oblasti IKT: EÚ financovala WOUNDMONITOR – prístroj, ktorý pomáha identifikovať baktérie a urýchliť liečenie popálenín

V EÚ ročne zomrie v dôsledku nehôd spôsobených požiarom viac ako 4 000 ľudí a ďalšie tisíce sú hospitalizované pre popáleniny. Vďaka výskumu financovanému z prostriedkov EÚ budú odborní lekári môcť rýchlejšie identifikovať škodlivé baktérie alebo plesne, ktoré sa môžu skrývať v ranách obetí popálenín a spôsobovať infekciu, čím sa rádovo o dni urýchli diagnostika a proces hojenia. Až doteraz sa lekári museli spoliehať na niekoľko dní trvajúce mikrobiologické testy, aby určili, ktoré baktérie boli príčinou infekcie. Výskumní pracovníci z Nemecka, Talianska, Litvy a Spojeného kráľovstva vyvinuli malé elektronické zariadenie, ktorým je možné v priebehu niekoľkých minút presne určiť druh baktérie identifikovaním drobného množstva plynu, ktoré baktérie produkujú. Čím rýchlejšie sa infekcia diagnostikuje, tým rýchlejšie sa pacient môže začať liečiť, čo môže následne znížiť náklady na zdĺhavé pobyty v nemocnici. V rámci financovania výskumu v oblasti IKT investovala EÚ 1,67 milióna EUR do prístroja WOUNDMONITOR a vyvinula prvý úspešný prototyp.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu, uviedla: „Každé leto vidíme fotografie ľudí s desivými zraneniami spôsobenými doma alebo následkom lesných požiarov. Vďaka financovaniu z prostriedkov EÚ technológia použitá v prístroji WOUNDMONITOR urýchli čas potrebný na stanovenie diagnózy a pomôže lekárom predpísať vhodnú liečbu oveľa rýchlejšie.“

V rámci EÚ sa väčšina popálenín stane doma alebo v práci, pričom popáleniny sú najčastejšie v zraniteľných skupinách obyvateľstva, akými sú staršie osoby či malé deti. U obetí popálenín je mimoriadne dôležitá včasná diagnóza a liečba infekcie. Aj napriek pokrokom v modernej medicíne môžu však mikrobiologické testy na identifikáciu baktérií prítomných v rane trvať až tri dni. Až po tejto identifikácii môžu lekári zvoliť vhodnú liečbu.

Študenti medicíny sa tradične učia rozpoznávať bakteriálne infekcie podľa ich charakteristického zápachu. Klinickí a výskumní pracovníci z Nemecka, Talianska, Litvy a Spojeného kráľovstva použili rovnaký prístup v rámci projektu WOUNDMONITOR, no pomohli im aj najnovšie informačné a komunikačné technológie (IKT).

Výskumní pracovníci vyvinuli prístroj, ktorý dokáže identifikovať typy baktérií na základe malého množstva prchavých plynov, ktoré možno rozpoznať podľa zápachu, ktorý vydávajú. Odborníci najprv identifikovali tri hlavné typy baktérií: stafylokok, streptokok a pseudomonas, ktoré predstavujú asi 80 percent bakteriálnych infekcií nachádzajúcich sa v popáleninách. Následne identifikovali prchavé látky, ktoré baktérie šíria v procese množenia. Skupina výskumných pracovníkov na základe týchto informácií navrhla prístroj o približnej veľkosti hárku papiera A4, obsahujúci osem plynových senzorov. Štruktúra výstupov zo senzorov zachytáva vlastnosti prítomných chemických látok, podľa ktorých sa baktérie identifikujú.

Tento zložitý, ale veľmi kompaktný prístroj bol testovaný v nemocnici v Manchestri (Spojené kráľovstvo) a v krajskej nemocnici v Kaunase (Litva). Výsledky boli veľmi uspokojivé a vedci kladne hodnotili úroveň rizika prístroja. Viaceré komerčné firmy prejavili o prístroj WOUNDMONITOR záujem a prebiehajú rokovania, na základe ktorých sa bližšie určí jeho komerčné využitie.

Projekt vo výške 1,67 mil. EUR bol financovaný EÚ v rámci šiesteho rámcového programu (FP6) pre výskum.

Ďalšie informácie o projekte WOUNDMONITOR sa nachádzajú na stránke:

http://www.woundmonitor.manchester.ac.uk/index.html

Prezentácia ďalších úspešných výsledkov výskumu v oblasti IKT financovaných z prostriedkov EÚ sa uskutoční počas „ICT 2010“, najväčšieho európskeho podujatia zameraného na výskum v oblasti IKT, ktoré sa bude konať v Bruseli v dňoch 27. – 29. septembra 2010. Novinári sa môžu tohto podujatia zúčastniť po registrácii na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar