Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1050

Brüssel, 12. august 2010

Info- ja kommunikatsioonialased teadusuuringud: ELi toetusel välja töötatud seade WOUNDMONITOR aitab kindlaks määrata bakterite liigi ja kiirendada põletushaavade ravi

Igal aastal hukkub ELis tuleõnnetuste tagajärjel üle 4000 inimese ning tuhandeid patsiente suunatakse põletushaavade raviks haiglasse. ELi rahastatud teadusuuring aitab meditsiinitöötajatel kiiremini tuvastada põletushaavades leiduvaid põletikke tekitavaid ohtlikke baktereid või seeni, mis võimaldab mitme päeva võrra lühendada nii diagnoosimiseks kuluvat aega kui ka tervenemisprotsessi. Varem pidid arstid põletikku tekitavate bakterite liigi kindlakstegemiseks kasutama mikrobioloogilisi teste, mille tulemused selgusid alles mitme päeva pärast. Saksamaa, Itaalia, Leedu ja Ühendkuningriigi teadlased on välja töötanud käepärase elektroonilise seadme, mis suudab bakterite liigi nende poolt tekitatud kaduvväikeste gaasikoguste analüüsimise kaudu mõne minutiga kindlaks teha. Mida kiiremini põletikutekitajad tuvastatakse, seda kiiremini saab ravi alustada ning see omakorda vähendab paranemiseks kuluvate haiglapäevade arvu ja nendega seotud kulusid. EL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rahastamise raames investeerinud 1,67 miljonit eurot diagnostikaseadme WOUNDMONITOR väljatöötamisse, mille tulemusel on valminud esimene prototüüp.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes märkis: „Igal suvel näidatakse massiteabevahendites inimesi, kes on saanud maja- või metsapõlengutes kohutavaid põletushaavu. ELi rahastamise toel välja töötatud diagnostikaseade WOUNDMONITOR vähendab diagnoosimisele kuluvat aega ja aitab arstidel oluliselt kiiremini sobiva ravi määrata.”

ELis saadakse põletushaavu enamasti kodus või tööl ning sageli on kannatanuteks haavatavad inimrühmad, näiteks vanurid ja väikelapsed. Põletushaavadega patsientide puhul on kiire diagnostika ja põletikuravi ülimalt olulised. Vaatamata tänapäevase meditsiini arengule võib põletushaavades leiduvate bakterite kindlakstegemiseks mikrobioloogiliste testide abil kuluda kuni kolm päeva. Enne bakterite tuvastamist pole arstil võimalik sobivat ravi määrata.

Varem õpetati meditsiinitudengeid bakteriaalseid põletikke ära tundma haavast leviva iseloomuliku lõhna abil. Seadme WOUNDMONITOR väljatöötamisel osalenud Saksamaa, Itaalia, Leedu ja Ühendkuningriigi arstid ning teadlased kasutasid sama lähenemisviisi, täiendades seda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uusimate saavutustega.

Teadlased töötasid välja seadme, mis võimaldab tuvastada põletikutekitaja väikese koguse lenduvate gaaside iseloomuliku lõhna abil, mida eri bakteriliigid toodavad. Esmalt tuvastasid eksperdid kolm põhilist bakteriliiki: Staphylococcus, Streptococcus ja Pseudomonas, mis põhjustavad 80% põletushaavades tekkivatest bakteriaalsetest infektsioonidest. Seejärel määrati kindlaks bakterite paljunemisel tekkivad lenduvad kemikaalid. Selle teabe põhjal ehitas teadlaste rühm umbes A4-formaadis kausta suuruse seadme, mis sisaldab kaheksat gaasisensorit. Sensorite reageerimine gaasile näitab haavas leiduvate kemikaalide iseloomulikke omadusi, mille alusel määratakse kindlaks bakteri liik.

Seda keerulist, kuid käepärast seadet on katsetatud nii Manchesteri haiglas Ühendkuningriigis kui ka Kaunase meditsiiniülikooli haiglas Leedus. Tulemused on olnud ülimalt rahuldavad ning teadlased on andnud seadme ohutusele positiivse hinnangu. WOUNDMONITORi vastu on huvi üles näidanud mitu äriettevõtet ja praegu käivad läbirääkimised, et leida võimalusi seadme kasutamiseks kaubanduslikel eesmärkidel.

EL toetas projekti 1,67 miljoni euroga kuuenda teadusuuringute raamprogrammi vahenditest.

Projekti WOUNDMONITOR kohta vaata lähemalt:

http://www.woundmonitor.manchester.ac.uk/index.html

Täiendavat teavet info- ja kommunikatsioonivaldkonna saavutuste kohta, milleni on jõutud ELi poolsele rahastamise abil, saab 27.–29. septembrini 2010 Brüsselis toimuval Euroopa suurimal info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste teadusuuringute üritusel ICT 2010. Ajakirjanikud peavad osalemiseks registreeruma aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar