Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1050

Bruxelles, den 12. august 2010

IKT-forskning: Med det EU-støttede projekt Woundmonitor er det nemmere at fastslå, hvilke bakterier der er til stede i sår, så ofre med brandsår kan få hurtigere behandling

Mere end 4 000 mennesker dør hvert år i EU på grund af brandulykker, og yderligere flere tusinde mennesker indlægges til behandling for brandsår. Takket være EU-støttet forskning vil lægerne nu være i stand til hurtigere at fastslå, hvilke bakterier og svampe der gemmer sig i brandsårene og forårsager infektioner, og det vil fremskynde diagnosticeringen og behandlingen med flere dage. Hidtil har lægerne kun kunnet anvende mikrobiologiske tests, der først efter flere dage kan afgøre, hvilke bakterier der har forårsaget en infektion. Nu har forskere fra Tyskland, Italien, Litauen og Det Forenede Kongerige udviklet en lille elektronisk enhed, der på få minutter præcist kan fastslå en bakterietype ved at identificere de små mængder af gasser, som bakterierne producerer. Jo hurtigere infektionerne kan diagnosticeres, jo hurtigere kan patienterne behandles, og derved vil udgifterne til lange hospitalsophold også mindskes. EU har anvendt 1,67 mio. EUR af den afsatte støtte til IT-forskning på Woundmonitor-projektet og har udviklet en velfungerende prototype.

Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtalte: "Hver sommer ser vi billeder af mennesker med frygtelige skader på grund af ild i hjemmet eller skovbrande. Takket være EU's støtte vil den teknologi, der udvikles i Woundmonitor-projektet, mindske diagnosticeringstiden, og lægerne kan hurtigere give den rette behandling."

De fleste brandulykker i EU sker i hjemmet eller på arbejdspladsen og hyppigst blandt svage grupper som ældre og børn. En tidlig diagnosticering og behandling af infektioner hos personer med brandskader er af afgørende betydning. Men på trods af den moderne lægevidenskabs fremskridt kan det med mikrobiologiske tests tage op til tre dage at fastslå, hvilke bakterier der er til stede i et sår. Først herefter kan lægerne påbegynde den rette behandling.

Traditionelt er lægestuderende er blevet undervist i at genkende bakterieinfektionerne på lugten. Læger og forskere fra Tyskland, Italien, Litauen og Det Forenede Kongerige har anvendt samme fremgangsmåde i Woundmonitor-projektet, men de har også brugt de nyeste teknologier inden for informations- og kommunikationsteknologierne (IKT).

Forskerne har udviklet et instrument, der kan fastslå bakterietyperne ud fra de små mængder af flygtige gasser, som bakterierne udvikler og som kan genkendes på lugten. Forskerne identificerede først tre hovedtyper af bakterier: staphylococcus, streptococcus og pseudomonas, der er skyld i omkring 80 procent af alle bakterielle infektioner i sår. Derefter identificerede de de flygtige kemiske stoffer, der spredes af bakterierne, når de formerer sig. Med disse oplysninger udviklede holdet et instrument på størrelse med et A4-ark, der indeholder otte gassensorer. Resultaterne fra sensorerne er et mønster, der afspejler de kemiske stoffer, der er til stede, og bakterierne kan derefter identificeres.

Dette komplekse, men kompakte instrument er blevet testet på et hospital i Manchester (Det Forenede kongerige) og et regionshospital i Kaunas (Litauen). Resultaterne har været særdeles tilfredsstillende, og forskerne har givet en positiv vurdering af de forbundne risici. Flere virksomheder har vist interesse for Woundmonitor-instrumentet, og der forhandles for tiden med henblik på at markedsføre instrumentet.

EU har støttet projektet med 1,67 mio. EUR fra det sjette rammeprogram for forskning.

Nærmere oplysninger om Woundmonitor-projektet kan findes her:

http://www.woundmonitor.manchester.ac.uk/index.html

På konferencen ICT 2010, Europas største ikt-konference, der finder sted i Bruxelles den 27. til 29. september 2010, vil der blive fremlagt flere succeshistorier om EU-støttet ikt-forskning. Der er adgang for journalister ved tilmelding på:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar