Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1050

V Bruselu dne 12. srpna 2010

Výzkum v oblasti informačních a komunikačních technologií: přístroj WOUNDMONITOR financovaný EU pomáhá přesně určit bakterie a zrychlit hojení u obětí popálenin

Více než 4 000 osob zemře ročně v EU v důsledku úrazů způsobených ohněm a tisíce dalších jsou hospitalizovány z důvodu léčby popálenin. Díky výzkumu financovanému EU budou moci lékaři rychleji identifikovat škodlivé bakterie či houby, které se mohou vyskytovat v poraněních obětí popálenin a způsobovat infekce. Tím se stanovení diagnózy a hojení urychlí až o několik dnů. Lékaři se až dosud museli spoléhat pouze na mikrobiologické testy, u nichž identifikace bakterií způsobujících infekci trvala několik dnů. Výzkumní pracovníci z Německa, Itálie, Litvy a Spojeného království vyvinuli malý elektronický přístroj, který může v několika málo minutách přesně určit typ bakterií, a to na základě malého množství plynu, který bakterie produkují. Čím rychleji lze infekci identifikovat, tím rychleji lze pacienty léčit, což může snížit náklady na zdlouhavou hospitalizaci. Do vývoje přístroje WOUNDMONITOR investovala EU 1,67 milionů EUR z prostředků na výzkum informačních a komunikačních technologií, díky čemuž byl vyvinut úspěšný první prototyp.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Každoročně v letním období se nám naskýtá pohled na osoby, jejichž děsivá zranění byla způsobena požáry doma či v lese. Díky financování EU urychlí přístroj WOUNDMONITOR dobu potřebnou k určení diagnózy a pomůže lékařům mnohem rychleji stanovit vhodnou léčbu.“

Většinu popálenin v EU si lidé přivodí doma nebo na pracovišti. Nejpostiženějšími skupinami bývají starší lidé či malé děti. Včasná diagnóza a léčba infekce u popálených pacientů je kritická. I přes pokrok v moderní medicíně však může trvat až tři dny, než je pomocí mikrobiologických testů zjištěna přítomnost bakterií v ráně, a lékaři mohou stanovit vhodnou léčbu až poté.

Studenti medicíny se vždy učili rozpoznávat bakteriální infekce podle jejich charakteristického zápachu. Kliničtí lékaři a výzkumní pracovníci z Německa, Itálie, Litvy a Spojeného království použili v projektu WOUNDMONITOR stejný přístup, využili však i nejnovějších informačních a komunikačních technologií.

Výzkumní pracovníci vyvinuli přístroj, který může identifikovat typy bakterií podle malého množství těkavých plynů na základě jejich pachu, jenž vydávají. Odborníci nejdříve identifikovali tři hlavní typy bakterií: stafylokoky, streptokoky a pseudomonády, které tvoří přibližně 80 % bakteriálních infekcí v popáleninách. Poté identifikovali těkavé chemické látky šířené bakteriemi při jejich množení. Na základě těchto informací vyvinul tým nástroj o velikosti přibližně A4, který obsahuje osm plynových čidel. Způsob, jakým čidla reagují, je příznačný pro vlastnosti přítomných chemických látek, podle nichž se bakterie identifikují.

Tento složitý, avšak velmi kompaktní přístroj byl vyzkoušen v nemocnici v Manchesteru (Spojené království) a v oblastní nemocnici v Kaunasu (Litva). Výsledky byly velmi uspokojivé a výzkumní pracovníci rovněž pozitivně zhodnotili míru rizika přístroje. O přístroj WOUNDMONITOR již projevilo zájem několik firem a v současnosti probíhají jednání o jeho komerčním využití.

EU poskytla na projekt 1,67 milionu EUR z prostředků šestého rámcového programu pro výzkum.

Podrobnější informace o projektu WOUNDMONITOR naleznete na adrese:

http://www.woundmonitor.manchester.ac.uk/index.html

Další úspěchy výzkumu v oblasti IKT financovaného z prostředků EU budou představeny během ICT 2010, což je největší evropská konference o výzkumu v IKT, která se bude se konat v Bruselu ve dnech 27. až 29. září 2010. Novináři se mohou zúčastnit, pokud se zaregistrují na této adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar