Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1050

Брюксел, 12 август 2010 г.

Научни изследвания в областта на ИКТ: финансираният от ЕС проект WoundMonitor спомага за идентифициране на бактерии и ускорено лекуване на жертви на изгаряния

Всяка година в ЕС умират повече от 4000 души поради пожари, а още много хиляди се хоспитализират за лечение на изгаряния. Благодарение на финансирани от ЕС научни изследвания процесът на диагностика и лечение ще се ускори с дни, тъй като лекарите специалисти ще бъдат в състояние по-бързо да идентифицират вредните бактерии или гъбички, които е възможно да се таят в раните на жертвите на изгаряния и да причиняват инфекция. Досега лекарите трябваше да разчитат на отнемащи няколко дни микробиологични изследвания, за да установят кои бактерии причиняват инфекцията. Изследователи от Германия, Италия, Литва и Обединеното кралство разработиха малък електронен уред, който само за няколко минути може да установи вида на бактериите чрез идентифициране на нищожните количества газ, отделян от бактериите. По-бързата диагностика на инфекциите позволява да се ускори лечението на пациентите, което от своя страна води до по-кратко пребиване в болница и съответно до съкращаване на разходите. ЕС инвестира 1,67 милиона EUR за финансиране на научни изследвания в областта на ИКТ по линия на проекта WoundMonitor, довел до успешното разработване на прототип на този уред.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заяви: „Всяко лято виждаме изображения на хора с ужасни рани от изгаряния, причинени от домашни злополуки или от горски пожари. Благодарение на финансирането от страна на ЕС технологията, разработена по проекта WoundMonitor, ще ускори диагностиката и ще помогне на лекарите много по-бързо да предписват подходящо лечение.“

Повечето от изгарянията в ЕС се случват у дома или на работа и преобладават сред уязвими групи от населението като хора в напреднала възраст или малки деца. От решаващо значение за пациентите с изгаряния са ранната диагностика и своевременното лечение на инфекцията. Но въпреки напредъка на съвременната медицина все още може да са необходими до три дни за микробиологични изследвания с цел да се идентифицират наличните бактерии в раната. Едва след тази идентификация лекарите могат да изберат подходящо лечение.

По традиция студентите по медицина са обучавани да разпознават бактериалните инфекции по характерната им миризма. В рамките на проекта WoundMonitor клинични специалисти и изследователи от Германия, Италия, Литва и Обединеното кралство използваха същия подход, но бяха подпомогнати от най-съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Изследователите разработиха уред, с който може да се установи видът на бактериите въз основа на изпусканите от тях малки количества летливи газове, разпознаваеми по миризмата. Най-напред специалистите идентифицираха трите основни рода бактерии: стафилококите, стрептококите и псевдомоните, на които се дължат около 80 % от бактериалните инфекции, установени в раните от изгаряния. След това те идентифицираха летливите химически вещества, отделяни от бактериите при тяхното размножаване. Въз основа на тази информация екипът по проекта проектира уред — с размерите приблизително на папка за листове формат А4, съдържащ осем газови датчика. Начинът, по който датчиците реагират на наличните химични вещества, е показателен за характеристиките на последните и позволява идентифициране на бактериите.

Този сложен, но много компактен уред беше изпитан в болница в Манчестър (Обединеното кралство) и в болницата към Медицинския университет в Каунас (Литва). Резултатите бяха много задоволителни и изследователите дадоха положителна оценка по отношение на нивото на риска по използването на уреда. Няколко търговски дружества проявиха интерес към уреда WoundMonitor и сега се водят преговори с оглед уредът да получи разрешение за пускане на пазара.

ЕС финансира проекта с 1,67 милиона EUR по линия на своята Шеста рамкова програма (6РП) за научни изследвания.

Допълнителна информация относно проекта WoundMonitor може да бъде намерена на адрес:

http://www.woundmonitor.manchester.ac.uk/index.html

Още успешни научноизследователски проекти в областта на ИКТ, финансирани от ЕС, ще бъдат представени на „ICT 2010“, най-голямата европейска проява за научни изследвания в областта на ИКТ, която ще се състои в Брюксел от 27 до 29 септември 2010 г. Журналистите получават достъп, след като се регистрират на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm


Side Bar