Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1048

Брюксел, 11 август 2010 г.

Наводнения в Пакистан: Комисията предоставя още 10 млн. евро като спешна помощ за задоволяване на хуманитарни нужди

Днес Европейската комисия прие решение за предоставяне на спешна помощ на стойност 10 млн. евро за допълнително подпомагане на най-уязвимото население в Пакистан, засегнато от опустошителните наводнения. Решението за предоставяне на помощ влиза в сила незабавно и е допълнение към отпуснатите на 30 юли от Комисията 30 млн. евро за хуманитарна помощ (вж. IP/10/1018).

Катрин Аштън, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, заяви: „Изразявам най-искрените ми съболезнования към всички, засегнати от това бедствие. Европейският съюз е готов да подкрепи Пакистан както във финансово, така и в политическо отношение за справяне с последствията от това ужасно събитие.“

Кристалина Георгиева, европейски комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, заяви: „Ужасните наводнения в Пакистан засягат вече почти четиринайсет милиона души, като е възможно техният брой да нарасне, тъй като водите продължават да се придвижват към по-гъсто населената южна част на страната. Една трета от страната е наводнена и до този момент са пострадали повече от 290 000 къщи. Първите оценки показват, че засегнатите от наводненията отчаяно се нуждаят от чиста питейна вода, подслон, храна, нехранителни вещи (като одеяла и комплекти с хигиенни принадлежности) и медицинска помощ. Допълнителната спешна помощ от 10 млн. евро ще задоволи тези нужди посредством помощни операции във всички засегнати от наводненията райони на страната.“

Мащабът на наводненията, за които се счита, че са най-тежките през последните 80 години, надхвърля значително отпуснатата в края на юли от Комисията хуманитарна помощ на стойност 30 млн. евро, особено като се има предвид, че първоначално тези помощи бяха предвидени за засегнатото от конфликти население в някои части на страната, включително за многобройните вътрешно разселени лица. Тези хора се нуждаят спешно от помощ, тъй като вече не са в състояние да се справят с повтарящите се природни и предизвикани от човека бедствия, и са изпаднали в пълно отчаяние.

През последните дванадесет месеца Комисията е предоставила общо 111,25 млн. евро (включително и отпуснатата днес помощ) за жертвите на хуманитарни кризи в Пакистан.

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) на Комисията разполага с експерти на място в Пакистан, които следят отблизо развитието на хуманитарната ситуация и наблюдават използването на помощите на Комисията. Финансираните от Комисията хуманитарни проекти се изпълняват от неправителствени хуманитарни организации, специализирани агенции на ООН и движението Червен полумесец. ECHO разполага също така със служба за подкрепа в Исламабад.

Беше задействан Механизмът на ЕС за гражданска защита

Механизмът на ЕС за гражданска защита също беше задействан, след като правителството на Пакистан отправи към международната общност искане за предоставяне на помощ. Центърът за информация и мониторинг (MIC) в рамките на ECHO поддържа връзка с 31 държави, участващи в Европейския механизъм за гражданска защита. В рамките на механизма няколко участващи държави предложиха помощ в натура. MIC работи и с лице за връзка за улесняване на координацията на всички по-нататъшни помощи за гражданска защита.

За повече информация: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar