Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1045

Brusel, 10. augusta 2010

Výskum v oblasti IKT: Klinická pracovná stanica financovaná z prostriedkov EÚ prispeje k zlepšeniu diagnostiky rakoviny prsníka

Každoročne sa v Európskej únii diagnostikuje 350 000 nových prípadov rakoviny prsníka. Častokrát sa ochorenie neodhalí alebo sa diagnóza nestanoví správne, pretože chýba účinná technológia na odhalenie ťažko diagnostikovateľných prípadov. To je dôvodom, prečo EÚ investuje 3,1 milióna EUR na vývoj kvalitnejšej a rýchlejšej diagnostiky rakoviny prsníka v rámci projektu HAMAM. V rámci tohto projektu sa pracuje na prototype pracovnej stanice, ktorá má pomôcť pri diagnostike rakoviny prsníka pomocou integrácie multimodálnych snímkov z mamografie, zobrazovania magnetickou rezonanciou a iných technológií s údajmi o pacientovi. Lekári budú mať možnosť navzájom porovnať dané multimodálne snímky a dať ich do súvislosti s históriou pacienta a výsledkami iných vyšetrení. Pracovná stanica sa bude testovať vo vybraných nemocniciach v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Holandsku.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu, uviedla: „Rakovina prsníka je ochorením, ktoré sa týka miliónov ľudí. V Európe ročne na toto ochorenie zomiera približne 130 000 žien. Ak by boli viaceré prípady rakoviny včas odhalené, mnohé životy by sme mohli zachrániť. Preto si mnoho sľubujem od možností, ktoré v tomto smere prináša digitálna technológia projektu HAMAM.“

Každoročne sa v Európe objaví približne 350 000 nových prípadov rakoviny prsníka. Ide o 26 % zo všetkých nových prípadov rakoviny u žien. 17 % žien, ktoré podľahnú rakovine, zomiera práve na rakovinu prsníka. V súčasnosti sa boj proti tomuto ochoreniu sústredí na jeho včasné odhalenie.

Napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v moderných technológiách zobrazovania, včasné odhalenie a presná diagnostika rakoviny prsníka ostávajú nevyriešenými úlohami. Dochádza k zbytočným biopsiám a nádory sa často odhalia až v štádiu, keď existuje len malá alebo žiadna šanca na ich úspešnú liečbu. Projekt HAMAM rieši túto situáciu integráciou snímkov multimodálneho zobrazovania a informácií o pacientoch v rámci jednej klinickej pracovnej stanice. K možnostiam zobrazovania, ktorých výsledky možno porovnávať, patrí röntgenová mamografia, tomosyntéza, zobrazovanie magnetickou rezonanciou, dvojrozmerný a trojrozmerný ultrazvuk a pozitrónová emisná mamografia. Projekt je rozvrhnutý na tri roky a začal sa v roku 2008. Z prostriedkov EÚ sa doň investovalo 3,1 milióna EUR. Poskytuje vedcom, klinickým lekárom a IT expertom možnosť spolupráce pri združovaní všetkých existujúcich údajov o pacientovi do jednej spoločnej databázy. Konkrétne sa v rámci projektu pracuje na vývoji klinických softvérových nástrojov, ktoré integrujú obrazové a kvantitatívne údaje a dávajú ich do súvislosti s osobnými rizikovými faktormi výskytu rakoviny prsníka vychádzajúcimi z genetických informácií a rodinnej anamnézy.

Ku klinickým poradcom projektu patria poprední odborníci na diagnostiku rakoviny prsníka zo šiestich členských štátov EÚ (Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) a zo Spojených štátov amerických. Klinické testy sa budú vykonávať v nemocniciach v Berlíne (Nemecko), Dundee (Spojené kráľovstvo) a Nijmegen (Holandsko). Na testoch sa budú podieľať aj IT experti zo siedmych európskych univerzít.

Kontext

Projekt HAMAM je nástupcom dvoch iných projektov financovaných z prostriedkov EÚ: SCREEN a SCREEN-TRIAL. Vďaka týmto projektom nastal v európskej diagnostike rakoviny prsníka veľký pokrok a Európa má dnes z celosvetového hľadiska vedúce postavenie v diagnostických systémoch pre digitálnu mamografiu. Projekt HAMAM prispeje k posilneniu pozície Európy v oblasti diagnostiky rakoviny prsníka pomocou techník zobrazovania.

Prezentácia ďalších úspešných výsledkov výskumu v oblasti IKT financovaných z prostriedkov EÚ (vrátane projektu HAMAM) sa uskutoční počas „ICT 2010“. Ide o najväčšie európske podujatie zamerané na výskum v oblasti IKT, ktoré sa bude konať v Bruseli v dňoch 27. až 29. septembra 2010. Novinári sa môžu tohto podujatia zúčastniť bezplatne po registrácii na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm

Viac informácií o projekte HAMAM nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4970


Side Bar