Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1045

Brüssel, 10. august 2010

Info- ja kommunikatsioonialased teadusuuringud: ELi rahastatav kliiniline tööjaam aitab täpselt avastada rinnavähki

Igal aastal avastatakse Euroopa Liidus 350 000 uut rinnavähijuhtu, kuid tõhusa tehnoloogia puudumise tõttu jäävad raskesti diagnoositavatel juhtudel mõned rinnavähijuhud avastamata või need diagnoositakse valesti. EL investeerib 3,1 miljonit eurot HAMAM projekti, et töötada välja parem ja kiirem rinnavähi diagnostikasüsteem. Selle projekti raames töötatakse välja prototüüp tööjaam, mis aitab diagnoosida rinnavähki, kasutades selleks mammograafia, magnetresonantstomograafia ja muu tehnoloogia teel saadavaid mitmeliigilisi kujutisi ning patsienditeavet. Arstid saavad neid mitmeliigilisi kujutisi võrrelda ning samas uurida patsiendi haiguslugu ja meditsiinilisi analüüse. Tööjaama katsetatakse valitud haiglates Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Madalmaades.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Rinnavähk mõjutab miljoneid inimesi. Euroopas sureb rinnavähi tõttu igal aastal ligikaudu 130 000 naist. Kui suudaksime varakult avastada rohkem rinnavähijuhtusid, saaksime päästa tuhandeid inimelusid. Olen väga huvitatud HAMAM projekti digitaaltehnoloogia potentsiaali ärakasutamisest inimelude päästmisel.”

Igal aastal avastatakse Euroopas ligikaudu 350 000 uut rinnavähijuhtu, mis moodustab naiste puhul 26% kõigist uutest vähijuhtudest. 17% vähki surevatest naistest sureb igal aastal just rinnavähi tõttu. Praegu on rinnavähi vastases võitluses keskendutud vähi varajasele avastamisele.

Vaatamata tänapäevase kuvamistehnoloogia arengule on rinnavähi varajane avastamine ja täpne diagnoosimine ikka veel lahendamata ülesanne. Tehakse asjatuid biopsiaid ja sageli jäävad kasvajad avastamata seni, kuni nad on jõudnud järku, kus edukas ravi on keerulisem või isegi võimatu. HAMAM projekt võimaldab lõimida mitmeliigilised kujutised ja patsienti käsitleva teabe ühtsesse kliinilisse tööjaama. Võrreldavad kujutise loomise võimalused hõlmavad röngtenmammograafiat, tomosünteesi, magnetresonantstomograafiat, 2D/3D ultraheli ja positronemissioonmammograafiat. Kolmeaastast projekti alustati 2008. aastal ja EL eraldas selle jaoks 3,1 miljonit eurot. Sellega tagatakse, et teadlased, arstid ja IT-eksperdid teevad koostööd kõigi patsiendiandmete koondamisel ühtsesse andmebaasi. Konkreetselt töötatakse projekti raames välja kliinilised tarkvaravahendid, mis ühendavad kujutise ja kvantitatiivsed andmed ning seostavad need rinnavähi tekke isikupõhise riskiprofiiliga, mis põhineb geneetilisel teabel ja perekonna haiguslool.

Projekti kliinilisse nõuandekomiteesse kuuluvad juhtivad rinnavähidiagnoosi eksperdid kuuest ELi liikmesriigist (Belgia, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Rootsi ja Ühendkuningriik) ja Ameerika Ühendriikidest. Kliinilised testid viiakse läbi Berliini (Saksamaa), Dundee (Ühendkuningriik) ja Nijmegeni (Madalmaad) haiglates. Testide läbiviimist toetavad IT-eksperdid mitmest Euroopa ülikoolist.

Taustteave

HAMAM on ELi kahe teise rahastatava projekti SCREEN ja SCREEN-TRIAL edasiarendus. Nende projektide raames tehti suuri edusamme Euroopa rinnavähidiagnoosi valdkonnas ja tänu sellele on Euroopa praegu digitaalmammograafia diagnoosisüsteemide vallas maailmas juhtkohal. HAMAMiga tugevdab Euroopa oma juhtrolli kujutispõhise rinnavähidiagnoosi valdkonnas.

Brüsselis toimub 27.–29. septembrini 2010 Euroopa suurim info- ja kommunikatsioonitehnoloogialaste teadusuuringute üritus ICT 2010, kus lisaks HAMAM projektile räägitakse veel teistestki selle valdkonna saavutustest, milleni on jõutud tänu ELi poolsele rahastamisele. Ajakirjanikud saavad sellel osaleda, olles eelnevalt registreerunud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm

Lisateave HAMAM projekti kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4970


Side Bar