Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1044

Briselē 2010. gada 10. augustā

Komisija piešķir 14,9 miljonus eiro pārtikas nodrošinājumam Nigēras Republikai

Ņemot vērā arvien lielāku pārtikas krīzi Sahelas apgabalā, šodien Komisija nolēma piešķirt 14,9 miljonus eiro pārtikas nodrošinājumam Nigērai, kuru krīze ir skārusi visvairāk. Šāds lēmums ir pieņemts pēc nesenā Komisijas priekšlikuma atsākt palīdzības piešķiršanu Nigērai 458 miljonu eiro apmērā laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam. Atbalsts tiek sniegts papildus humānajai palīdzībai 25 miljonu eiro apmērā, ko līdz šim 2010. gadā sniedza Komisijas humanitārās palīdzības un civilās aizsardzības departaments (ECHO). Šodien piešķirtie līdzekļi papildinās Komisijas nesenos centienus piesaistīt vēl papildu 30 miljonus eiro Sahelas reģionam, galvenokārt Nigērai, lai izvairītos no citas pārtikas krīzes.

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Šī pārtikas palīdzība sasniedz Nigēru kritiskā brīdī un līdz pat 700 000 ģimeņu var izglābt no bada Bet ir vajadzīgs ilgtermiņa risinājums. Pagājušajā mēnesī es ierosināju atsākt Eiropas Komisijas attīstības palīdzības programmu Nigērai. Svarīgi, lai šim piemēram sekotu citi līdzekļu donori koordinētas un ilglaicīgas stratēģijas satvaros un, lai Nigēras valdība pilnībā mobilizētos cīņai ar nabadzību."

Pārtikas krīze Sahelā pakļauj riskam 7 miljonus cilvēku Nigērā, no tiem 3 miljoniem ir vajadzīga tūlītēja pārtikas palīdzība. Papildu palīdzība ļaus apmierināt svarīgas vajadzības, tostarp iegādāties pamata pārtikas preces pietiekošā apjomā, lai nodrošinātu cilvēkus ar pārtiku pašreizējā kritiskajā laikā līdz nākamajai ražai.

Nodrošināt pamatvajadzības ir daļa no nepārtrauktas ES Attīstības pieejas, kas balstīta uz partnerību ar attīstības valstīm cīņā ar nabadzību. Pastāv stingri nosacījumi un garantijas, lai nodrošinātu, ka šāda palīdzība sasniedz pareizos saņēmējus, jo pastāv iestrādātas kontroles sistēmas visos galvenajos procedūras posmos.

Nesen Komisija ierosināja atsākt palīdzības piešķiršanu Nigērai 458 miljonu eiro apmērā laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam. Tomēr ir svarīgi, lai Nigēras valdība uzlabotu pārvaldību un pabeigtu pāreju uz demokrātiju. Joprojām ir ārkārtīgi svarīgi izpildīt ceļvedī, kas pagājušajā mēnesī apstiprināts pēc ES un Nigēras vienošanās, ietvertos noteikumus. Komisija turpinās vērīgi uzraudzīt situāciju, atbalstot pāreju uz demokrātiju, tajā pat laikā sniedzot palīdzību visvairāk cietušajiem iedzīvotājiem, kas nonākuši krīzes situācijā.

Priekšvēsture

Saskaņā ar 10. Eiropas Attīstības fondu (EAF) Nigēras Republikai laikposmā no 2008. gada līdz 2013.gadam ir jāsaņem 458 miljoni eiro. Komisija 26. jūlijā ierosināja atsākt šādu sadarbību. Pilnīga šo līdzekļu piešķiršana būs iespējama tikai pēc tam, kad Padome oficiāli apstiprinās šo lēmumu. Šodienas piešķīrums attiecas tikai uz pārtikas palīdzību ārkārtas situācijas kontekstā; tas papildina iepriekšējo humanitāro palīdzību Nigērai, ko sniedz Komisija un ES dalībvalstīs.

Pārejas process uz demokrātiju paredz referendumu par jauno konstitūciju, kā arī vietējās un prezidenta vēlēšanas. Saskaņā ar ceļvedi šie pasākumi ir jāpabeidz līdz 2011. gadam.

Galvenās ilglaicīgas sadarbības prioritātes saskaņā ar 10 EAF Nigērai ir atbalsts labai pārvaldībai, transporta infrastruktūras attīstībai, pārtikas nodrošinājuma situācijas uzlabošana un citas darbības, no kurām labumu gūst iedzīvotāji.

Eiropas Komisija 2010. gadā jau ir piešķīrusi humanitāro palīdzību 54 miljonus eiro apmērā Sahelas apgabalā, kuru skārusi krīze; 24 miljonus eiro no minētās summa ir saņēmusi Nigēras Republika. Ņemot vērā pieaugošās vajadzības Sahelā, humānas palīdzības komisāre Georgijeva nesen pieprasīja piešķirt papildu 30 miljonus eiro, lai finansētu pasākumus Sahelā, galvenokārt Nigērā. To bērnu skaits, kurus skāris akūts pārtikas trūkums būtībā ir pieaudzis un pārtikas palīdzības pasākumu sniegšana ir jāattiecina uz visvairāk cietušajiem iedzīvotājiem.

Papildu informācija

Sīkāka informācija par EK īstenotajiem projektiem Nigēras Republikā: veselības aprūpe, transports, sociālā aizsardzība un nodarbinātība.

Papildu informācija par pārtikas situāciju Nigēras Republikā ir pieejama: MEMO/10/340, IP/10/1004 un IP/10/1021.

Skatīt arī komisāra Piebalga tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

un komisāres Georgijevas tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/commission 2010-2014/georgieva/index en.htm


Side Bar