Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Bruselj, 5. avgusta 2010

Prvič v zgodovini EU: okrepljeno sodelovanje za pomoč mednarodnim zakonskim parom

Države članice prvič v zgodovini EU uporabljajo postopek okrepljenega sodelovanja, da nadaljujejo delo v zvezi s pravili, ki mednarodnim zakonskim parom omogočajo izbiro prava države, ki se uporabi pri razvezi njihove zakonske zveze. Sklep o vzpostavitvi okrepljenega sodelovanja, ki ga je Evropska komisija predlagala pred petimi meseci, je bil objavljen v Uradnem listu EU 22. julija. Okrepljeno sodelovanje omogoča skupini vsaj devetih držav izvajanje ukrepov, kadar vseh 27 držav članic ne doseže sporazuma. V tem primeru omogoča štirinajstim državam EU, da dosežejo napredek na področju uredbe, ki bo dala parom pravno varnost in preprečila, da bi v primeru ločitve „hiteli na sodišče“, s čimer se izognejo čustvenim pretresom in dragim postopkom. Preden bo uredba lahko začela veljati, jo mora na prihodnjem zasedanju Sveta sprejeti teh štirinajst držav. Tako sodelovanje bo zaenkrat uporabilo štirinajst sodelujočih držav EU, druge pa se lahko zanj odločijo kadar koli.

„Ta prva uporaba okrepljenega sodelovanja je pomemben korak v smeri EU, ki dela v dobro svojih državljanov. Ljubezen ne pozna meja, ne narodnosti, zato številni mednarodni zakonski pari potrebujejo pravno varnost glede pravil, ki se uporabljajo v njihovem primeru,“ je pojasnila podpredsednica Komisije ter komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding. „Nekatere skrbi, da bi lahko uporaba okrepljenega sodelovanja pomenila konec evropske integracije, kot jo poznamo. Toda jaz menim, da bo ta precedens nedvomno poglobil evropsko integracijo. Na sto tisoče mednarodnih zakonskih parov bo imelo koristi od novih pravil. Ker je prejšnji predlog v institucionalnem prometnem zastoju obtičal kar za pol desetletja, lahko rečem, da ima EU zdaj sredstva, s katerimi lahko pomembno zakonodajo sprejme po hitrejšem postopku.“

Vlade EU so 12. julija 2010 sprejele Sklep Sveta, ki dovoljuje okrepljeno sodelovanje (IP/10/917), v Uradnem listu EU pa je bil objavljen 22. julija. Štirinajst sodelujočih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija) se bo zdaj pogajalo in nato glasovalo o predlogu Komisije za uredbo, ki bo vsebovala podrobnosti o pravilih, ki se bodo uporabljala pri mednarodnih razvezah. Preden lahko začne uredba veljati, jo mora teh štirinajst držav soglasno potrditi in se posvetovati z Evropskim parlamentom.

Namen predloga je zaščita šibkejših partnerjev v ločitvenih postopkih. Mednarodni zakonski pari se bodo lahko dogovorili, po katerem pravu se bodo razvezali ali končali življenjsko skupnost. Če se par ne bo mogel dogovoriti, bodo imeli sodniki možnost uporabe skupne rešitve za odločanje o pravu države, ki se uporabi pri razvezi. Pari bodo imeli na voljo več pravne varnosti, večji bosta predvidljivost in prilagodljivost. Možnosti za zapletene, dolge in boleče postopke, v katere so vpleteni zakonci in njihovi otroci, bodo manjše.

Nova rešitev bo v pomoč zakonskim parom z različnimi državljanstvi, kadar živita partnerja ločeno v različnih državah ali skupaj v državi, ki ni njuna država izvora. Potreba po ukrepu EU je jasna: leta 2007 je bilo v 27 državah članicah več kot milijon razvez, do katerih jih je imelo 140 000 (13 %) mednarodni značaj.

Evropski parlament je dal svoje soglasje za ukrep okrepljenega sodelovanja 16. junija 2010 (IP/10/747), ministri za pravosodje EU pa so ga potrdili 4. junija (MEMO/10/236).

Komisija je predlagala ukrep 24. marca 2010 (IP/10/347) in se tako odzvala zahtevi devetih držav članic, razočaranih, ker Svetu ni uspelo nadaljevati dela v zvezi s predlogom Komisije iz leta 2006 (Grčija je bila na začetku udeležena, nato pa je svojo zahtevo umaknila). Od takrat je še pet držav – Nemčija, Belgija, Latvija, Malta in Portugalska – zaprosilo za udeležbo pri ukrepanju EU (IP/10/628).

Druge države, ki se želijo udeležiti, se lahko za to odločijo kadar koli. V skladu z Lizbonsko pogodbo morajo o tem najprej uradno obvestiti Svet in Komisijo.

Ozadje

V skladu s pogodbami EU okrepljeno sodelovanje omogoča devetim ali več državam, da nadaljujejo pomemben ukrep, čigar sprejetje ovira manjšina držav članic. Druge države EU imajo pravico do udeležbe, kadar koli to želijo (člen 331, Pogodba o delovanju Evropske unije).

Komisija je pomoč mednarodnim zakonskim parom prvič predlagala leta 2006, vendar načrt ni dobil potrebne soglasne podpore vlad EU. Predlagana uredba ne vpliva na zakone o nacionalnih razvezah ali sklenitvi zakonske zveze.

Več informacij

MEMO/10/100

Sklep Sveta najdete na spletni strani:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:SL:PDF.

Predlogi Komisije so na voljo v novinarskem središču za pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf.

Spletna stran podpredsednice Komisije ter komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar