Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Bruksela, dnia 5 sierpnia 2010 r.

Ustanowienie pierwszej w historii UE wzmocnionej współpracy mającej pomóc międzynarodowym małżeństwom

Po raz pierwszy w historii UE państwa członkowskie korzystają z procedury wzmocnionej współpracy w celu ustanowienia przepisów pozwalających międzynarodowym parom wybrać państwo, którego prawo będzie miało zastosowanie do ich rozwodu. Decyzja o ustanowieniu wzmocnionej współpracy, którą Komisja Europejska zaproponowała pięć miesięcy temu, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE z 22 lipca. Wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw realizację środków, co do których wszystkie 27 państw członkowskich nie zdołało się porozumieć. W tym przypadku pozwala ona 14 państwom UE doprowadzić do przyjęcia rozporządzenia, które zapewni parom większą pewność prawną oraz zapobiegnie zjawisku prześcigania się przez małżonków przy wnoszeniu sprawy do sądu, w celu zapewnienia sobie najlepszych warunków rozwodu, pozwalając uniknąć kosztownych pod względem emocjonalnym i finansowym postępowań. Aby wejść w życie, Rozporządzenie musi teraz zostać zatwierdzone podczas najbliższego posiedzenia Rady przez 14 zainteresowanych państw. Wzmocniona współpraca będzie na razie stosowana w 14 uczestniczących w niej państwach UE, ale pozostałe państwa mogą w każdej chwili do nich dołączyć.

Ten pierwszy przypadek wykorzystania wzmocnionej współpracy to wielki krok w kierunku UE pracującej dla swoich obywateli. Uczucie łączy ludzi ponad granicami i niezależnie od ich obywatelstwa. W rezultacie wiele międzynarodowych par potrzebuje pewności prawnej w kwestii przepisów mających zastosowanie do ich sytuacji”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Niektóre osoby wyrażały obawy, że wykorzystanie wzmocnionej współpracy będzie oznaczało koniec integracji europejskiej w jej obecnej formie. Nie mam jednak wątpliwości, że precedens ten przyczyni się do pogłębienia tej integracji. Z nowych przepisów skorzystają setki tysięcy międzynarodowych par. Biorąc pod uwagę, że poprzedni wniosek w tej sprawie uwiązł w gąszczu instytucjonalnych procedur przez pięć lat, można śmiało stwierdzić że obecnie UE dysponuje środkami pozwalającymi przyjmować istotne akty prawne w trybie przyśpieszonym.

W dniu 12 lipca 2010 r. rządy UE przyjęły decyzję Rady upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy (IP/10/917). Została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 22 lipca. Czternaście państw uczestniczących we współpracy (Austria, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy) będzie teraz prowadzić negocjacje w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia zawierającego szczegółowe przepisy mające zastosowanie do rozwodów międzynarodowych, a następnie głosować w tej sprawie. Państwa te muszą jednomyślnie zatwierdzić rozporządzenie i skonsultować je z Parlamentem Europejskim, zanim będzie ono mogło wejść w życie.

Wniosek ma na celu ochronę słabszych partnerów w sporach związanych z rozwodem. Międzynarodowe pary małżeńskie będą mogły uzgodnić, które prawo będzie miało zastosowanie do ich rozwodu lub separacji prawnej. Na wypadek gdyby małżonkowie nie mogli się w tej sprawie porozumieć, sędziowie będą ustalać prawo właściwe na podstawie wspólnej formuły. Dzięki temu małżeństwa zyskają większą pewność prawną, przewidywalność oraz elastyczność. Takie rozwiązanie pomoże także uchronić małżonków i ich dzieci przed skomplikowanymi, długotrwałymi i uciążliwymi procedurami.

To nowe rozwiązanie pomoże parom o różnym obywatelstwie, a także parom mieszkającym oddzielnie w różnych państwach lub mieszkającym razem w kraju innym niż ojczysty. Potrzeba podjęcia działania przez UE jest oczywista: w 2007 r. w 27 państwach członkowskich UE miało miejsce ponad milion rozwodów, z czego 140 tys. (13 %) zawierało „element międzynarodowy”.

Parlament Europejski wyraził zgodę na zastosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy w dniu 16 czerwca 2010 r. (IP/10/747). Ministrowie sprawiedliwości państw UE udzielili swego poparcia w dniu 4 czerwca (MEMO/10/236).

Komisja zaproponowała zastosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy w dniu 24 marca 2010 r. (IP/10/347), w odpowiedzi na wniosek dziewięciu państw, niezadowolonych z braku postępów w Radzie w sprawie złożonego przez Komisję w 2006 r. wniosku ustawodawczego (pierwotnie w grupie tych państw była również Grecja, która później się wycofała). Od tamtej pory do inicjatywy dołączyło pięć kolejnych państw: Niemcy, Belgia, Łotwa, Malta i Portugalia (IP/10/628).

W każdej chwili mogą do nich dołączyć inne państwa. Zgodnie z traktatem lizbońskim muszą powiadomić o tym najpierw Radę i Komisję.

Kontekst

Zgodnie z traktatami UE wzmocniona współpraca umożliwia dziewięciu lub większej liczbie państw podejmowanie działań w istotnej, ale blokowanej przez niewielką mniejszość państw członkowskich sprawie. Inne państwa UE mają prawo dołączyć do nich w dowolnym momencie (art. 331 Traktatu o funkcjonowaniu UE).

Komisja przedłożyła pierwszy wniosek dotyczący pomocy parom międzynarodowym w 2006 r., lecz ówczesny projekt nie uzyskał wymaganego jednomyślnego poparcia rządów państw członkowskich UE. Rozporządzenie nie ma żadnego wpływu na krajowe przepisy dotyczące rozwodów lub zawierania małżeństw.

Dodatkowe informacje

MEMO/10/100

Decyzja Rady dostępna jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:EN:PDF

Wnioski legislacyjne Komisji są dostępne w portalu informacyjnym o wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar