Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 5 d.

Pirmą kartą ES istorijoje pradedama tvirčiau bendradarbiauti siekiant padėti tarptautinėms poroms

Valstybės narės pirmą kartą ES istorijoje pasinaudojo tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra, kuria skatinama taikyti taisykles, leidžiančias tarptautinėms poroms pasirinkti, kurios šalies teisė taikytina jų santuokos nutraukimui. Sprendimas pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą, kurio pasiūlymą Europos Komisija pateikė prieš penkis mėnesius, liepos 22 d. paskelbtas ES oficialiajame leidinyje. Tvirčiau bendradarbiaudama bent devynių valstybių grupė gali įgyvendinti priemones, jei visos 27 valstybės narės nepasiekia susitarimo. Šiuo atveju 14 ES šalių sieks priimti reglamentą, kuris poroms suteiks teisinį tikrumą, o santuokos nutraukimo atveju neleis skubėti į teismą ir kartu padės išvengti emociškai sunkaus ir daug kainuojančio proceso. Kad reglamentas įsigaliotų, jam ateinančiame Tarybos posėdyje turės pritarti 14 šalių. Kol kas procedūra bus taikoma 14 ES šalių, tačiau kitos valstybės narės galės bet kada prisijungti.

„Tai, kad pirmą kartą pasinaudota tvirtesnio bendradarbiavimo galimybe, yra svarbus žingsnis siekiant, kad ES tarnautų savo piliečiams. Žmonės įsimyli nepaisydami sienų ir pilietybės. Todėl daugeliui tarptautinių porų reikia teisinio tikrumo dėl jų santykiams taikomų taisyklių, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Kai kas nuogąstauja, kad tvirtesnis bendradarbiavimas gali reikšti dabartinės Europos integracijos pabaigą. Vis dėlto nė kiek neabejoju, kad šis precedentas Europos integraciją sustiprins. Naujosios taisyklės bus naudingos šimtams tūkstančių tarptautinių porų. Atsižvelgiant į tai, kad ankstesnis pasiūlymas pusę dešimtmečio buvo užstrigęs institucijose, dabar galima tvirtai teigti, jog ES turi priemonių svarbių teisės aktų priėmimui paspartinti.“

2010 m. liepos 12 d. ES vyriausybės priėmė Tarybos sprendimą, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas (IP/10/917). ES oficialiajame leidinyje jis paskelbtas liepos 22 d. 14 tvirčiau bendradarbiauti nutarusių šalių (Austrija, Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Vengrija ir Vokietija) ves derybas, o joms pasibaigus balsuos dėl Komisijos pasiūlyto reglamento, kuriame bus išsamiai nustatyta, kokios taisyklės taikytinos tarptautinių santuokų nutraukimui. Reglamentas įsigalios, kai 14 šalių jam vienbalsiai pritars ir bus pasikonsultuota su Europos Parlamentu.

Pasiūlymu siekiama santuokos nutraukimo ginčuose apsaugoti silpnesnius sutuoktinius. Tarptautinės poros galės susitarti, kurios šalies teisė taikytina jų santuokos nutraukimui arba separacijai. Jeigu pora nesusitartų, teismai vienoda tvarka spręstų, kurios šalies teisė taikytina. Tai poroms užtikrintų didesnį teisinį tikrumą, nuspėjamumą ir lankstumą. Sutuoktiniai ir jų vaikai būtų apsaugoti nuo sudėtingų, ištęstų ir skaudžių procedūrų.

Naujuoju teisės aktu bus galima padėti skirtingą pilietybę turinčioms poroms, atskirai skirtingose šalyse gyvenančioms poroms arba toms poroms, kurios kartu gyvena ne gimtojoje šalyje. Akivaizdu, kad turi būti imamasi veiksmų ES lygmeniu: 2007 m. 27 valstybėse narėse užregistruota daugiau kaip 1 mln. santuokos nutraukimo atvejų, iš jų 140 000 (13 proc.) tarptautinės santuokos nutraukimo atvejų.

2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamentas pritarė tvirtesnio bendradarbiavimo priemonei (IP/10/747). ES teisingumo ministrai šią priemonę patvirtino birželio 4 d. (MEMO/10/236).

Komisija priemonės pasiūlymą pateikė 2010 m. kovo 24 d. (IP/10/347), atsižvelgdama į devynių valstybių narių, nepatenkintų tuo, kad Taryba nesiėmė tolesnių priemonių dėl 2006 m. Komisijos pasiūlymo, prašymą (Graikija iš pradžių pritarė iniciatyvai, tačiau vėliau savo prašymą atsiėmė). Vėliau dar penkios valstybės narės – Belgija, Latvija, Malta, Portugalija ir Vokietija – pateikė prašymą prisijungti prie ES iniciatyvos (IP/10/628).

Kitos šalys gali prisijungti bet kuriuo metu. Pagal Lisabonos sutarties nuostatas jos apie tai pirmiausia turi pranešti Tarybai ir Komisijai.

Pagrindiniai faktai

ES sutartyse numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios arba daugiau šalių gali siekti priimti priemonę, kuri svarbi, tačiau kurią blokuoja nedidelė valstybių narių mažuma. Kitos ES šalys turi teisę bet kuriuo metu prisijungti (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 331 straipsnis).

Pasiūlymą dėl pagalbos tarptautinėms poroms Komisija pirmą kartą pateikė 2006 m., tačiau ES vyriausybės neišreiškė reikalaujamo vienbalsio pritarimo. Pasiūlytas reglamentas neturi poveikio nacionaliniams santuokos nutraukimą arba santuoką reglamentuojantiems įstatymams.

Daugiau informacijos

MEMO/10/100

Tarybos sprendimą galima rasti adresu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:LT:PDF

Komisijos pasiūlymai pateikti Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų puslapyje

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar