Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Brüsszel, 2010. augusztus 5.

A nemzetközi párok segítésére – az Unió történetében először – megerősített együttműködés lép hatályba

Az Európai Unió történetében először alkalmazzák a tagállamok a megerősített együttműködés eszközét, mégpedig azzal a céllal, hogy olyan szabályozást vezessenek be, amely lehetővé teszi a nemzetközi párok számára annak megválasztását, hogy válásuk esetén melyik ország joga legyen alkalmazandó. A megerősített együttműködést létrehozó határozatot – melyet az Európai Bizottság öt hónappal ezelőtt javasolt – július 22-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A megerősített együttműködés azt jelenti, hogy ha valamely kérdésben a 27 tagállam nem tud egyhangú megállapodásra jutni, a tagállamok legalább kilenc országot tartalmazó csoportja intézkedéseket foganatosíthat. Ebben az esetben a megerősített együttműködés lehetővé teszi, hogy 14 tagállam lépéseket tegyen egy olyan rendelet elfogadásával, amely jogbiztonságot nyújt a párok számára, megakadályozza azt, hogy válás esetén a felek versengeni kezdjenek abban, hogy melyikük fordul először bírósághoz, és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek az érzelmileg megterhelő és költséges eljárások. A rendelet csak azt követően léphet hatályba, ha azt a Tanács egy soron következő ülésén a 14 ország jóváhagyja. Az eljárás egyelőre a 14 résztvevő tagállam vonatkozásában alkalmazandó, ám a többi tagállam bármikor csatlakozhat az együttműködéshez.

„A megerősített együttműködés első alkalmazása nagy előrelépést jelent az uniós polgárok szolgálatát előtérbe helyező Unió megvalósítása felé. A szerelem nem ismer országhatárokat, és nem feltétele az azonos állampolgárság. Így számos nemzetközi pár van, akik jogbiztonságot szeretnének annak vonatkozásában, hogy helyzetükre milyen szabályozás alkalmazandó,” nyilatkozta Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos. Egyesek azon félelmüknek adtak hangot, hogy a megerősített együttműködés az európai integráció eddigi formájának végét jelentheti. Nekem azonban meggyőződésem, hogy e precedensértékű lépés az európai integráció mélyüléséhez vezet. Több százezer nemzetközi pár élvezheti majd az új szabályozás előnyeit. Miután az előző javaslat fél évtizeden át vesztegelt az intézmények útvesztőjében, most nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az Uniónak végre módjában áll a fontos jogalkotási aktusok számára gyorsított eljárást biztosítani.”

Az uniós tagállamok kormányai 2010. július 12-én fogadták el a megerősített együttműködésre felhatalmazást adó tanácsi határozatot (IP/10/917). A határozatot július 22-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Következő lépésként a 14 résztvevő tagállam (Ausztria, Belgium, Bulgária, Franciaország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szlovénia) megtárgyalja a nemzetközi válásokra alkalmazandó részletes szabályokat tartalmazó bizottsági rendeletjavaslatot, majd szavaz róla. A rendelet hatálybalépéséhez a 14 országnak azt egyhangúlag jóvá kell hagynia, valamint konzultálniuk kell az Európai Parlamenttel.

A javaslat célja, hogy a válóperes viták során a gyengébb helyzetű partnert védje. A nemzetközi párok megegyezhetnek majd arról, hogy melyik jog szabályozza a házasságuk felbontását vagy különválásukat. Amennyiben a pár erről nem tud megegyezni, a bírák közös szabályok alapján dönthetnek arról, hogy melyik ország joga alkalmazandó. Ez nagyobb mértékű jogbiztonságot, kiszámíthatóságot és rugalmasságot biztosít a párok számára. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy megkíméljék a házastársakat és gyermekeiket a bonyolult, hosszadalmas és érzelmileg megterhelő eljárásoktól.

Az új jogszabály segítséget nyújt majd az eltérő állampolgárságú pároknak, továbbá azoknak a pároknak, akik különböző országokban külön élnek, vagy az állampolgárságuktól eltérő országban élnek együtt. Egyértelmű az uniós intézkedés iránti igény: 2007-ben az Unió 27 tagállamában több mint 1 millió válást mondtak ki, ebből 140 000 (azaz 13%) volt nemzetközi vonatkozású.

Az Európai Parlament 2010. június 16-án egyetértését adta a megerősített együttműködéshez (IP/10/747). Az uniós igazságügyi miniszterek június 4-én járultak hozzá (MEMO/10/236).

A Bizottság – kilenc tagállam kérésére, amelyeket elégedetlenséggel töltött el az a tény, hogy a 2006-os bizottsági javaslat a Tanácsban elakadt – 2010. március 24-én nyújtotta be a megerősített együttműködésről szóló javaslatot (IP/10/347). (Eredetileg Görögország is az ezt kérelmező tagállamok között volt, de később visszavonta kérelmét.) A bizottsági javaslat benyújtása óta további öt tagállam – Németország, Belgium, Lettország, Málta és Portugália – kérte, hogy részt vehessen az uniós intézkedésben (IP/10/628).

A csatlakozás lehetősége bármikor nyitva áll a többi tagállam előtt. A Lisszaboni Szerződés szerint erről a szándékukról először a Tanácsot és a Bizottságot kell értesíteniük.

Előzmények

Az uniós Szerződések szerint a megerősített együttműködés lehetővé teszi, hogy legalább kilenc ország előmozdítson egy olyan nagy jelentőségű intézkedést, amelyet a tagállamok csekély kisebbsége akadályozott meg. A többi uniós tagállam kívánság esetén bármikor csatlakozhat (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikke értelmében).

A Bizottság először 2006-ban tett javaslatot a nemzetközi párok segítésére, azonban a terv nem kapta meg az uniós kormányoktól a szükséges egyhangú támogatást. A rendeletjavaslat nem érinti a válásokra és házasságokra érvényes nemzeti jogszabályokat.

További tájékoztatás:

MEMO/10/100

A tanácsi határozat az alábbi internetcímen érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:HU:PDF.

A bizottsági javaslatok megtekinthetők a bel- és igazságügyi híroldalon:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf.

Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar