Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Bryssel 5. elokuuta 2010

EU tekee historiaa ja aloittaa tiiviimmän yhteistyön kansainvälisten avioparien auttamiseksi

Ensimmäistä kertaa EU:n historiassa jäsenvaltiot käyttävät tiiviimmän yhteistyön menettelyä ottaakseen käyttöön säännöt, joiden mukaisesti kansainväliset avioparit saavat itse valita, minkä maan lakia sovelletaan, jos avioliitto päättyy eroon. Euroopan komission viisi kuukautta sitten ehdottama päätös tiiviimmän yhteistyön sallimisesta julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 22. heinäkuuta. Tiiviimpi yhteistyö antaa vähintään yhdeksälle jäsenvaltiolle mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kaikki 27 jäsenvaltiota eivät pääse asiasta sopimukseen. Tässä tapauksessa 14 EU-maata voi ryhtyä soveltamaan asetusta, joka antaa aviopareille oikeusvarmuuden, niin ettei heidän tarvitse kilpailla siitä, kumpi ehtii panna avioeron vireille ensimmäisenä varmistaakseen, että siihen sovelletaan hänelle edullisinta lainsäädäntöä. Näin voidaan välttyä henkisesti ja taloudellisesti raskailta prosesseilta. Ennen kuin asetus voi tulla voimaan, kyseisten 14 maan on hyväksyttävä se piakkoin järjestettävässä neuvoston kokouksessa. Tämän jälkeen menettelyä sovelletaan siihen osallistuvissa 14 EU-maassa, mutta muutkin jäsenvaltiot voivat halutessaan liittyä siihen milloin vain.

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin mukaan tiiviimmän yhteistyön soveltaminen ensimmäistä kertaa on merkittävä askel kohti kansalaisiaan palvelevan EU:n toteutumista. Ihmiset rakastuvat yli rajojen kansalaisuuteen katsomatta, ja monet kansainväliset parit kaipaavatkin oikeusvarmuutta säännöistä, joita heihin sovelletaan. On niitäkin, jotka pelkäävät tiiviimmän yhteistyön tekevän lopun Euroopan yhdentymisestä sen nykymuodossa. Reding puolestaan katsoo, että yhdentyminen syvenee entisestään, koska sadattuhannet kansainväliset avioparit tulevat hyötymään uusista säännöistä. Siinä missä aiemman ehdotuksen käsittely EU:n toimielimissä jumiutui puoleksi vuosikymmeneksi, EU:lla on nyt keinot nopeuttaa tärkeän lainsäädännön käyttöönottoa.

Jäsenvaltioiden hallitukset hyväksyivät neuvoston päätöksen luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle 12. heinäkuuta 2010 (IP/10/917). Päätös julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 22. heinäkuuta. Seuraavaksi yhteistyöhön osallistuvat 14 maata (Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia ja Unkari) neuvottelevat ja äänestävät komission asetusehdotuksesta, joka sisältää kansainvälisiin avioeroihin sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt. Niiden on hyväksyttävä asetus yksimielisesti ja kuultava Euroopan parlamenttia ennen kuin asetus voi tulla voimaan.

Ehdotuksella halutaan suojella erotilanteessa heikommassa asemassa olevia puolisoja. Kansainväliset parit voivat sopia, minkä maan lakia sovelletaan heidän mahdolliseen avio- tai asumuseroonsa. Jos puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen, tuomareilla olisi käytössään yhteinen menettely sen päättämiseksi, minkä maan lakia sovelletaan. Avioparien näkökulmasta oikeusvarmuus, ennustettavuus ja joustavuus lisääntyisivät ja puolisot ja lapset välttyisivät monimutkaisilta, pitkällisiltä ja kivuliailta prosesseilta.

Uusi ratkaisu auttaa aviopuolisoja, jotka ovat eri maiden kansalaisia tai jotka asuvat eri maissa tai yhdessä muualla kuin kotimaassaan. EU-tason toimille on todellinen tarve: 27 jäsenvaltiossa oli vuonna 2007 yli miljoona avioeroa, joista 140 000:ssa (13 %) oli kansainvälinen ulottuvuus.

Euroopan parlamentti hyväksyi toimenpiteen tiiviimmästä yhteistyöstä 16. kesäkuuta 2010 (IP/10/747) ja jäsenvaltioiden oikeusministerit vahvistivat sen 4. kesäkuuta (MEMO/10/236).

Komissio teki toimenpide-ehdotuksen 24. maaliskuuta 2010 (IP/10/347) vastauksena yhdeksän jäsenvaltion pyyntöön. Kyseiset maat olivat tuskastuneet siihen, ettei komission vuonna 2006 tekemä ehdotus edennyt neuvostossa (myös Kreikka esitti pyynnön, mutta veti sen myöhemmin takaisin). Myöhemmin viisi muuta maata – Saksa, Belgia, Latvia, Malta ja Portugali – ilmaisivat halunsa osallistua EU-tason toimiin (IP/10/628).

Muut jäsenvaltiot voivat tulla yhteistyöhön mukaan milloin vain. Lissabonin sopimuksen mukaisesti niiden on kuitenkin ensin ilmoitettava asiasta neuvostolle ja komissiolle.

Tausta

EU:n perussopimusten mukaan tiiviimmän yhteistyön avulla vähintään yhdeksän EU-maata voi edetä tärkeässä hankkeessa, jonka jäsenvaltioiden pieni vähemmistö on estänyt. Muilla jäsenvaltioilla on oikeus liittyä hankkeeseen milloin vain (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artikla).

Komissio esitti kansainvälisten avioparien tilanteen helpottamista ensimmäisen kerran vuonna 2006, mutta silloinen ehdotus ei saanut asiassa vaadittavaa jäsenvaltioiden hallitusten yksimielistä kannatusta. Asetusehdotus ei vaikuta millään tavalla kansallisiin avioliitto- ja avioerolakeihin.

Lisätietoja

MEMO/10/100

Neuvoston päätös:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:FI:PDF

Komission ehdotukset oikeus- ja sisäasioiden uutissivulla:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar