Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Брюксел, 5 август 2010 г.

За пръв път в историята на ЕС е в сила засилено сътрудничество в помощ на двойките с различно гражданство

За пръв път в историята на ЕС държавите-членки използват процедурата за засилено сътрудничество, за да постигнат напредък по правилата, които позволяват на международните двойки да избират кое национално право да се прилага за техния развод. Решението за установяване на засилено сътрудничество, предложено от Европейската комисия преди пет месеца, бе публикувано в Официален вестник на ЕС на 22 юли. Засиленото сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави-членки да прилага мерки в дадена област, когато постигането на съгласие между всички 27 държави-членки не е възможно. В този случай засиленото сътрудничество позволява на 14 държави на ЕС да приемат регламент, който ще даде правна сигурност на двойките и в случай на развод ще предотврати „надпреварата в избора на съд“, като по този начин се избягват емоционално и финансово скъпо струващи съдебни производства. Регламентът предстои да бъде одобрен от 14-те държави-членки по време на заседание на Съвета, преди да влезе в сила. Засега процедурата се прилага към 14-те участващи държави на ЕС, но други държави-членки могат да се присъединят по всяко време.

„Този пръв пример на използване на засиленото сътрудничество е голяма стъпка в посока към един Европейски съюз, който работи за своите граждани. Хората се влюбват, независимо от границите, независимо от националностите. В резултат на това много международни двойки имат нужда от правна сигурност по отношение на правилата, които се прилагат за тяхната ситуация“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. Някои среди изразиха опасения, че използването на засиленото сътрудничество може да бъде краят на европейската интеграция такава, каквато я познаваме. Но аз съм убедена, че този прецедент ще задълбочи европейската интеграция. Новите правила ще бъдат от полза за стотици хиляди международни двойки. Като се има предвид, че предишното предложение потъна в институционалните дебри и остана там в продължение на половин десетилетие, спокойно може да кажем, че сега ЕС разполага с инструменти за ускорено приемане на важно законодателство.“

На 12 юли 2010 г. правителствата на държавите-членки на ЕС приеха Решението на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество (IP/10/917). Решението бе публикувано в Официален вестник на ЕС на 22 юли. Четиринайсетте участващи държави (Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Испания, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Франция) ще преговарят и след това ще гласуват предложението на Комисията за регламент, в който се съдържат подробни правила, приложими в случай на развод на международна двойка. За да влезе в сила регламентът, тези държави трябва единодушно да го одобрят и да се консултират с Европейския парламент.

Предложението цели да бъде защитен по-слабият партньор при спорове, свързани с развод. Международните двойки ще имат възможност да се договарят кое национално право да се прилага в случай на развод или законна раздяла. Ако двойката не може да постигне споразумение, съдиите ще разполагат с обща формула, за да решат кое да бъде приложимото право. Двойките ще се ползват от по-голяма правна сигурност, предвидимост и гъвкавост. По този начин на съпрузите и техните деца ще бъдат спестени сложни, дълги и болезнени процедури.

Това ново решение ще помогне на двойките от различни националности, на тези, които живеят разделени в различни държави и на тези, които живеят заедно в чужда държава. Безспорно са необходими действия от страна на ЕС: през 2007 г. в 27-те държави-членки е имало повече от 1 милион развода, като 140 000 (13 %) от тях са съдържали „международен“ елемент.

На 16 юни 2010 г. Европейският парламент даде своето одобрение за мярката на засилено сътрудничество (IP/10/747). Министрите на правосъдието на ЕС я подкрепиха на 4 юни (MEMO/10/236).

Комисията предложи мярката на 24 март 2010 г. (IP/10/347) в отговор на искане от девет държави-членки, недоволни от неспособността на Съвета да отбележи напредък по предложението на Комисията от 2006 г. (Гърция първоначално бе част от тази група, но впоследствие оттегли искането си). По-късно пет нови държави-членки поискаха да се присъединят към действието на ЕС – Германия, Белгия, Латвия, Малта и Португалия (IP/10/628).

Други държави-членки, които желаят да се присъединят, могат да направят това по всяко време. Съгласно Договора от Лисабон те най-напред трябва да уведомят Съвета и Комисията.

Контекст

Съгласно договорите за ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече държави да прокарат мярка, която е важна, но остава блокирана от малцинство държави-членки. Другите държави-членки си запазват правото да се присъединят към мярката, когато пожелаят (член 331 от Договора за функционирането на ЕС).

Първото предложение на Комисията в помощ на международните двойки бе представено през 2006 г., но то не успя да събере необходимата единодушна подкрепа от правителствата на ЕС. Предложеният регламент няма отражение върху националните закони за развод или брак.

За повече информация:

MEMO/10/100

Решението на Съвета е на разположение на следната интернет страница:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:BG:PDF

Предложенията на Комисията са на разположение в Новините по въпроси, свързани с правосъдието и вътрешните работи на адрес:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar