Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Bruxelles, 4 august 2010

Lucrătorii independenți vor beneficia de indemnizații de maternitate și drepturi de pensie, în temeiul unei noi legislații a UE

Lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și partenerii acestora se vor bucura de o mai bună protecție socială – care include, pentru prima dată, dreptul la concediu de maternitate – conform unei noi legislații a UE care intră în vigoare astăzi. Directiva privind lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și soțiile/soții care îi ajută (Directiva 2010/41/UE) abrogă și înlocuiește o lege anterioară (Directiva 86/613/CEE) și îmbunătățește drepturile în materie de protecție socială a milioane de femei aflate în câmpul muncii, consolidând spiritul antreprenorial în rândul acestora. În prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie.

Odată cu intrarea în vigoare a acestei noi legi, Europa face un important pas înainte în ceea ce privește creșterea protecției sociale și oferirea de drepturi economice și sociale egale pentru bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă, precum și pentru partenerii acestora”, a declarat Viviane Reding, comisarul european pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie și vicepreședinte al Comisiei Europene. Noua legislație europeană asigură egalitatea deplină, în practică, între bărbați și femei în viața profesională, promovând spiritul antreprenorial în rândul femeilor și permițându-le femeilor care desfășoară o activitate independentă să se bucure de o mai bună protecție socială. Solicit statelor membre să înceapă rapid punerea în aplicare a directivei, astfel încât cetățenii noștri să simtă beneficiile acesteia în viața de zi cu zi.”

Parlamentul European a aprobat legislația la 18 mai, iar aceasta a fost susținută de statele membre ale UE la 7 iunie (IP/10/966). Aceasta îmbunătățește în mod considerabil protecția, în special în caz de maternitate, a femeilor care desfășoară o activitate independentă, precum și a soțiilor sau a partenerelor de viață care ajută lucrătorii independenți. Acestea au dreptul la o indemnizație de maternitate și la un concediu de cel puțin 14 săptămâni, în cazul în care doresc să beneficieze de acestea. La nivelul UE, este prima dată când se instituie o indemnizație de maternitate în favoarea femeilor care desfășoară o activitate independentă.

Noile norme contribuie și la încurajarea spiritului antreprenorial, în general, și în rândul femeilor, în special. La ora actuală, există în acest domeniu importante disparități între bărbați și femei – numai 30% din antreprenorii europeni sunt femei.

În cele din urmă, dispoziția privind protecția socială în favoarea soțiilor/soților sau a partenerilor de viață care ajută lucrătorii ce desfășoară o activitate independentă (recunoscuți ca atare în dreptul intern) reprezintă o îmbunătățire considerabilă față de directiva din 1986. Aceștia vor avea dreptul la asigurări sociale (precum pensiile), la fel ca și lucrătorii înregistrați efectiv ca desfășurând o activitate independentă, în cazul în care statele membre oferă o astfel de protecție acestor lucrători. Acest lucru va contribui la oferirea unui sistem mai bun de protecție socială și la prevenirea riscului de sărăcie în cazul femeilor.

Statele membre UE au la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul lor intern. Doar în cazul unor dificultăți speciale, această perioadă poate fi extinsă pentru alți doi ani pentru a pune în aplicare dispozițiile referitoare la soțiile/soții sau partenerii care ajută lucrătorii ce desfășoară o activitate independentă.

Context

Activitatea desfășurată cu titlu independent este o formă de muncă cu o pondere semnificativă - deși minoritară - în Europa, reprezentând aproximativ 16% din populația activă.

Aproximativ 11% din lucrătorii care desfășoară o activitate independentă din Europa fac apel la ajutorul soțiilor/soților sau al partenerilor de viață care lucrează în mod neoficial în mici întreprinderi familiale, cum ar fi exploatațiile agricole sau cabinetele medicale locale. Acești soți/soții sau parteneri sunt, în general, complet dependenți de partenerul care desfășoară o activitate independentă. Din acest motiv, aceștia se confruntă cu un risc ridicat de sărăcie în cazul divorțului, al decesului sau al falimentului partenerului.

În ceea ce privește angajații, UE a adoptat recent o nouă directivă care îmbunătățește dreptul la concediu parental (IP/09/1854), iar Parlamentul European analizează în prima lectură propunerea Comisiei de directivă revizuită privind concediul de maternitate (a se vedea și IP/08/1450).

Informații suplimentare

Directiva privind egalitatea de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:RO:PDF

Politica și legislația în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=418

Femeile și spiritul antreprenorial:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar