Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 4 d.

Nauju ES teisės aktu savarankiškai dirbantiems asmenims užtikrinamos motinystės išmokos ir pensijos

Šiandien įsigaliojančiu ES teisės aktu savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų partneriams bus suteikta didesnė socialinė apsauga, be kita ko, pirmąkart bus užtikrinta teisė į motinystės atostogas. Direktyva dėl savarankiškai dirbančių asmenų ir padedančių sutuoktinių (Direktyva 2010/41/ES) atšaukiamas ir pakeičiamas ankstesnis teisės aktas (Direktyva 86/613/EEB). Taip milijonams moterų darbo rinkoje užtikrinama geresnė socialinė apsauga, taigi skatinamas moterų verslumas. Šiuo metu iš trijų verslininkų vos viena yra moteris.

„Įsigaliojus šiam naujam teisės aktui Europoje žengiamas svarbus žingsnis į priekį didinant socialinę apsaugą ir užtikrinant vienodas ekonominės ir socialines teises savarankiškai dirbantiems vyrams ir moterims, taip pat jų partneriams, – pažymėjo už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga ES Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Naujuoju Europos teisės aktu praktiškai užtikrinama visapusiška vyrų ir moterų lygybė profesiniame gyvenime, skatinamas moterų verslumas ir savarankiškai dirbančioms moterims suteikiama didesnė socialinė apsauga. Raginu visas valstybės nares nedelsiant pradėti įgyvendinti direktyvą, kad mūsų piliečiai pajustų jos naudą kasdieniame gyvenime.“

Europos Parlamentas teisės aktą patvirtino gegužės 18 d., ES valstybės narės jam pritarė birželio 7 d. (IP/10/699). Juo gerokai padidinama savarankiškai dirbančių moterų, taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims padedančių sutuoktinių ir savarankiškai dirbančių asmenų sugyventinių apsauga, be kita ko, motinystės atveju. Šios moterys galės gauti motinystės pašalpą ir bent 14 savaičių atostogas, jei to pageidaus. ES lygmeniu tai pirmas kartas, kai savarankiškai dirbančiosioms skiriama motinystės pašalpa.

Naujomis taisyklėmis taip pat skatinamas verslumas, visų pirma moterų. Šiuo metu šioje srityje yra didelė lyčių nelygybė: Europoje tik 30 % verslininkų yra moterys.

Galiausiai nuostata dėl padedančių sutuoktinių ir sugyventinių (pripažįstamų pagal nacionalinę teisę) socialinės apsaugos – taip pat didelė pažanga, palyginti su 1986 m. direktyva. Jie turės teisę į socialinę apsaugą (kaip antai pensiją) tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip oficialiai savarankiškai dirbantys asmenys, jeigu pastariesiems valstybėje narėje teikiama tokia apsauga. Tai padės užtikrinti didesnę socialinę apsaugą ir apsaugoti moteris nuo skurdo.

Per dvejus metus ES valstybės narės turi perkelti direktyvą į savo nacionalinę teisę. Šis laikotarpis nuostatoms dėl padedančių sutuoktinių įgyvendinti gali būti pratęstas dar dvejais metais tik dėl tam tikrų sunkumų.

Pagrindiniai faktai

Savarankiškai dirbantys asmenys Europoje sudaro svarbią mažumą – apie 16 % dirbančiųjų.

Europoje apie 11 % savarankiškai dirbančių asmenų naudojasi nedidelėse šeimos įmonėse (pvz., žemės ūkio valdose ar gydytojų kabinetuose) neoficialiai dirbančių sutuoktinių ir sugyventinių pagalba. Šie padedantys sutuoktiniai paprastai visiškai priklausomi nuo savarankiškai dirbančių partnerių. Skyrybų, partnerių mirties ar bankroto atveju jiems gresia skurdas.

Dėl pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ES neseniai priėmė naują direktyvą, kuria tvirčiau užtikrinama teisė į tėvystės atostogas (IP/09/1854). Be to, pirmajam svarstymui Europos Parlamente šiuo metu pateiktas peržiūrėtos Komisijos direktyvos dėl motinystės atostogų pasiūlymas (taip pat žr. IP/08/1450).

Daugiau informacijos

Direktyva dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:LT:PDF

ES lyčių lygybės politika ir teisės aktai

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=418.

Moterys ir verslumas

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm.


Side Bar