Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Brüsszel, 2010. augusztus 4.

Új uniós jogszabály az önálló vállalkozók számára nyújtható anyasági és nyugdíjas ellátásról

Az Európai Unió ma hatályba lépő új jogszabálya értelmében az önálló vállalkozók és élettársaik hatékonyabb szociális védelemben részesülnek, melynek – első alkalommal – a szülési szabadsághoz való jog is része. Az önálló vállalkozókról és a segítő házastársaikról szóló irányelv (2010/41/EU irányelv) hatályon kívül helyez és kivált egy korábbi jogszabályt (86/613/EGK irányelv), erősíti a munkaerőpiacon több millió nő szociális védelemre vonatkozó jogait, támogatva ezzel a nők vállalkozó kedvét. A vállalkozóknak jelenleg ugyanis csak harmada nő.

„Európa az új jogszabály hatálybalépésével jelentős előrelépést tesz a szociális védelem javítása és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiakat és nőket, valamint élettársaikat megillető egyenlő gazdasági és szociális jogok biztosítása tekintetében” nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, és a testület jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős tagja. „Az új uniós jogszabály ténylegesen biztosítja a nők és férfiak közötti teljes egyenlőséget a munka világában, támogatva a nők vállalkozó kedvét, és biztosítja az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők számára szociális biztonságuk megfelelőbb védelemét. Felkérek minden tagállamot, hogy mielőbb kezdjék meg az irányelv végrehajtását, hogy az uniós polgárok mindennapi életük során élvezhessék a benne rejlő előnyöket.”

A jogszabályt az Európai Parlament május 18-án fogadta el, az EU tagállamai pedig június 7-én hagyták jóvá (IP/10/699). A jogszabály jelentősen javítja, különösen szülés esetén, az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők, illetve az önálló vállalkozók segítő házastársainak vagy élettársainak védelmét. Ők ugyanis – ha igénylik – anyasági ellátásra és legalább 14 hetes szülési szabadságra jogosultak. Uniós szinten ez az első alkalom, hogy anyasági ellátás kerül bevezetésre az önálló vállalkozók számára.

Az új szabályok általánosságban és különösen a nők körében a vállalkozó szellem ösztönzéséhez is hozzájárulnak. E területen jelenleg hatalmas a nemek közötti aránytalanság: Európában a vállalkozóknak ugyanis csak 30 %-a nő.

Végezetül az önálló vállalkozók segítő házastársainak és (a nemzeti jog által elismert) élettársainak szociális védelme is jelentősen javul az 1986-os irányelvhez képest. Az érintettek az önálló vállalkozókhoz hasonlóan jogosulttá válnak a szociális biztonság körébe tartozó ellátásokra (pl. nyugdíjra), amennyiben az önálló vállalkozók számára a tagállam ilyen jellegű védelmet biztosít. Mindezzel erősödik a szociális háló, illetve megakadályozható a nők elszegényedése.

Az EU-tagállamoknak az irányelvet két éven belül kell átültetniük nemzeti jogukba. Ezen időszak csak a segítő házastársakra vonatkozó rendelkezések végrehajtása tekintetében felmerülő különleges nehézségek esetén terjeszthető ki további két évvel.

Előzmények

Az önfoglalkoztatás a foglalkoztatásnak jelentős – habár kisebbségi – formája Európában: az aktív népesség 16%-a folytat ilyen tevékenységet.

Az európai önálló vállalkozók mintegy 11%-a veszi igénybe házastársa vagy élettársa segítségét, akik családi kisvállalkozásokban – például a mezőgazdaságban vagy helyi orvosi rendelőben – hivatalos jogviszony nélkül dolgoznak. E segítő házastársak rendszerint teljesen rá vannak utalva az önálló vállalkozói tevékenységet folytató élettársukra. Ennélfogva válás, élettársuk elhalálozása vagy csőd esetén rendkívüli módon fenyegeti őket a szegénység kockázata.

Az EU a munkavállalók vonatkozásában nemrégiben fogadott el egy irányelvet a szülői szabadsághoz való jog kiterjesztése érdekében (IP/09/1854), a szülési szabadságról szóló felülvizsgált irányelv bizottsági javaslata pedig jelenleg az Európai Parlament első olvasata alatt áll (lásd még: IP/08/1450).

További információk

Az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelv:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:HU:PDF.

A nemek közötti egyenlőségről szóló uniós szakpolitikák és jogszabályok:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418.

A nők és a vállalkozói szellem:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm.


Side Bar