Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Bruxelles, den 4. august 2010

Selvstændige erhvervsdrivende får ret til barsels- og pensionsydelser ifølge ny EU-lovgivning

Selvstændige erhvervsdrivende og deres partnere får bedre social beskyttelse – herunder for første gang ret til barselsorlov – ifølge ny EU-lovgivning, som træder i kraft i dag. Direktivet om selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller (direktiv 2010/41/EU) ophæver og erstatter tidligere lovgivning (direktiv 86/613/EØF), forbedrer den sociale beskyttelse for millioner af kvinder på arbejdsmarkedet og støtter kvindelige iværksættere. I dag er kun hver tredje iværksætter en kvinde.

"Denne lovs ikrafttrædelse betyder, at EU tager et vigtigt skridt fremad, hvad angår øget social beskyttelse og ensartede økonomiske og sociale rettigheder for mænd og kvinder i selvstændige erhverv og deres partnere", sagde Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, og næstformand i Europa-Kommissionen. "Den nye EU-lovgivning sikrer fuld ligestilling i praksis mellem mænd og kvinder i arbejdslivet, støtter kvindelige iværksættere og giver kvinder i selvstændige erhverv mulighed for at få en bedre social beskyttelse. Jeg opfordrer alle medlemsstater til hurtigt at gennemføre direktivet, så borgerne kan opleve fordelene i deres hverdag."

Europa-Parlamentet godkendte direktivet den 18. maj, og det blev godkendt af EU's medlemsstater den 7. juni (IP/10/699). Det forbedrer i betydelig grad beskyttelsen af kvinder i selvstændige erhverv og medhjælpende ægtefæller eller selvstændige erhvervsdrivendes livsledsagere, navnlig i forbindelse med barsel. De får en barselsydelse og en barselsorlov på mindst 14 uger, hvis de ønsker det. På EU-niveau er det første gang, selvstændige erhvervsdrivende får ret til en barselsydelse.

De nye regler vil også bidrage til at fremme iværksættervirksomhed generelt og særlig blandt kvinder. Der er i dag en stor forskel mellem mænd og kvinder, idet kun 30 % af iværksætterne i EU er kvinder.

Endelig er bestemmelsen om social beskyttelse for medhjælpende ægtefæller og livsledsagere (anerkendt som sådan i national lovgivning) også en betydelig forbedring i forhold til direktivet fra 1986. De får samme ret til social beskyttelse (som f.eks. pensioner) som selvstændige erhvervsdrivende, hvis medlemsstaten giver selvstændige erhvervsdrivende en sådan beskyttelse. Det vil bidrage til at skabe et stærkere socialt sikkerhedsnet og forhindre, at kvinder kommer ud i fattigdom.

EU-medlemsstaterne skal nu indføre direktivet i deres nationale lovgivning inden for en frist på to år. Kun hvis der viser sig særlige vanskeligheder, vil denne periode blive forlænget i en ny toårig periode for at gennemføre bestemmelserne om medhjælpende ægtefæller.

Baggrund

Selv om selvstændig erhvervsvirksomhed udøves af en minoritet, er det en vigtig beskæftigelsesform i EU. 16 % af den erhvervsaktive befolkning er selvstændige erhvervsdrivende.

Ca. 11 % af de selvstændige erhvervsdrivende i EU får hjælp af ægtefæller og partnere, der arbejder på uformel basis i små familievirksomheder, som f.eks. en gård eller en lægepraksis. Disse medhjælpende ægtefæller er normalt helt afhængige af deres partner i selvstændigt erhverv. De er derfor i stor risiko for at opleve fattigdom i tilfælde af skilsmisse eller deres partners død eller konkurs.

Hvad lønmodtagere angår, har EU netop vedtaget et nyt direktiv, der forbedrer retten til forældreorlov (IP/09/1854), og Kommissionens forslag til ændret direktiv om barselsorlov er til førstebehandling i Europa-Parlamentet (se også IP/08/1450).

Yderligere oplysninger

Direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:DA:PDF

EU's ligestillingspolitik og lovgivning:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=418

Kvinder og iværksætterkultur:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar